10-jarig bestaan Algemeen Belang Oldebroek De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst was in de vorm van een echt geboortekaartje. “ Bij deze geven wij met grote blijdschap kennis van de geboorte van onze jongste telg. Wij noemen hem ABO “ . De gelegenheid tot feliciteren vond plaats op 12 september 2009 in het dorpshuis te Wezep. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kon men zich ook inschrijven als lid van ABO.  Vanwege de korte tijd die nog restte voor de  raadsverkiezing in maart 2010  moest aan ABO nog handen en voeten worden gegeven. Ere wie ere toekomt, het is Jean Baptiste Kaiser die de partij met grote voortvarendheid  overeind heeft gezet. 

Waarom een nieuwe partij? Bij veel inwoners was er in die tijd nogal ontevredenheid over het besturen van onze gemeente. Bepaalde burgers hadden de indruk dat er sprake was van belangenverstrengeling en “ achterkamertjespolitiek”. Ook was er kritiek op de gemeenteraad over de controlerende rol die zij hebben. De raad had onvoldoende grip op de uitvoerende macht (het college). Er was een gesloten politieke cultuur ontstaan.  In de verkiezingsfolder van 2010 werd destijds een uitspraak van Brenninkmeijer aangehaald. “Iedere  burger ervaart ingrepen van de overheid aan de lijve, maar bij die overheid is dat besef volledig verdwenen”.

Kortom, ABO wilde een andere politiek. De doelstelling is om de kloof tussen burger en politiek  te overbruggen door vertrouwen te generen en de inwoners meer te betrekken bij de politiek. Dat kan door de burgers, bedrijven en instellingen mee te laten denken.

Bij de verkiezingen van maart 2010 haalde ABO met drie zetels een onverwacht succes. Bij de daarop volgende verkiezingen in maart 2014 werden dat zelfs vier zetels.  Na vier jaar oppositie voeren, was ABO toe aan meeregeren. Als oppositiepartij timmerde ABO altijd behoorlijk aan de weg. Helaas is het als coalitiepartij wat moeilijker om dat succes te evenaren. Mede ook door interne strubbelingen in 2016 ging de partij bij de verkiezingen in 2018 terug naar drie zetels. Vorig jaar vertrok weer een raadslid bij ABO.. Markant is wel dat dit raadslid met voorkeurstemmen een zetel kreeg. Hoewel bij ABO wordt uitgedragen dat iedereen de ruimte krijgt om een ander standpunt in te nemen, wringt dit wel met de strubbelingen binnen de partij.

Beste ABO nog van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en heel veel succes toegewenst.  Verder hoop ik dat u als coalitiepartij niet vergrijst, maar wat meer kleur krijgt.

E. Dickhof

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment