VVD Oldebroek

Het lijkt een normale zomeravond Raadsvergadering van de gemeenteraad in Oldebroek. De meerjaren begroting wordt besproken. Een groot financieel gat dreigt te ontstaan van enkele miljoenen euro’s en het College stelt een OZB verhoging voor van 10 %!! Maar de Oldebroeker raad kennende, sluiten de partijen de rijen, en komt er een compromis uit, en besluit de raad deze verhoging tot de helft terug te draaien. De oppositie partijen VVD, CDA en PvdA vinden 5% verhoging veel, maar een dreigend toezicht van de Provincie wil men voorkomen.

Dan komt Plan Hart van Oosterwolde op tafel. Een centrumplan voor het dorp, inclusief een Multifunctioneel centrum,  gekoppeld aan de grootste deelnemer voetbalvereniging VSCO.

Jaren lang hebben initiatiefnemers plannen gemaakt, talloze overleggen gehad met inwoners, gemeenteraad en College, wat resulteert in een ambitieus, veelomvattend, toekomstgericht Centrumplan. Het huidige dorpshuis wordt gesloopt, daar komt woningbouw, en bij VSCO komt een Multifunctioneel Centrum met veel parkeergelegenheid, winkelbestemmingen, appartementenbouw, een hybrideveld voor de voetbalclub, een nieuwe ontsluitingsweg enz.

De gemeenteraad trekt de portemonnee, en ondanks de financiële zorgen, komt er E2,5 miljoen op tafel, het plan Hart van Oosterwolde kan door. 

En dan komt de SGP, gesteund door coalitiepartijen ABO en Christen Unie met een motie om, na realisatie van de bouw, dus over ongeveer 2 jaar, als de specie droog is, een onderzoek te starten naar de verplaatsing van sportpark De Heughte, de thuisbasis van VSCO!!!

Dit verzoek tot een onderzoek, gericht aan het College, is volgens de VVD volstrekt ridicuul!

Het zou kunnen betekenen dat, nadat de bouw van het Multifuctionele centrum, en al die andere genoemde zaken gereed zijn, de grootste gebruiker van  Hart van Oosterwolde, de voetbalclub VSCO daar verplaatst, en een Multifunctioneel centrum failliet gaat.

De VVD meende eerst nog dat hier sprake was van een grap met een verborgen camera, of humor van de SGP en de coalitie partijen ABO en Christen Unie.

Maar nee, het was bittere ernst. Dreigende kapitaalvernietiging, en de kosten van een dergelijk onderzoek werden schouderophalend afgedaan door de SGP. Financiële zorgen, ach….

Het College, bij monde van wethouder Bergkamp, wilde er welwillend naar kijken. De motie werd aangenomen.

En liet de VVD, inclusief PVDA en CDA in volledige verbijstering achter. De coalitie is echt het spoor kwijt!

Fijne vakantie gewenst namens de Oldebroeker  VVD.

Henk Kemp

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment