VVD Oldebroek

Het zijn moeilijke tijden voor Oldebroek.

Over onze financiële toekomst hangen donkere wolken. Als er geen maatregelen worden genomen zal de gemeente onder Provinciaal toezicht komen te staan! De gevolgen daarvan wil geen enkele politieke partij. Het financiële tekort lijkt de komende jaren minimaal naar E 1,5 miljoen op te lopen. Jaarlijks. De oorzaken zijn divers, maar het grootste gat is ontstaan door onze torenhoge kosten in de Jeugdzorg. Of de te lage vergoedingen die we van het Rijk hiervoor krijgen. Het is maar net hoe je er naar kijkt, maar als gemeente kunnen we alleen naar de kostenkant kijken.

Het zal dus anders moeten. Aan de ene kant zal er in zorgkosten moeten worden gesneden, hoe pijnlijk dit ook is. En aan de andere kant zal er gekeken worden hoe we mogelijk aan meer inkomsten kunnen komen.

Het College heeft al een aantal zaken als verdien/bespaar mogelijkheden aangegeven. Behalve  heel voorzichtig, zullen dit zeker geen garanties voor extra inkomsten zijn. Verder valt op dat de grootste post een meer dan aanzienlijke OZB verhoging bevat. Deze is namelijk wel nauwkeurig te berekenen.

Het College stelt voor de tarieven op riolering te verlagen, en de OZB tarieven te verhogen. Zo denkt zij de inwonerslasten gelijk te houden! Hoezo? Een voordeel dus voor alle huishoudens, en de lasten afwentelen op de grond en huiseigenaren! Plus natuurlijk de grote tekorten op de begroting afdekken! Alle  woningeigenaren, die een keuze maken een woning te kopen, en zelf de verantwoording, het onderhoud en  risico te dragen, worden dan eenzijdig extra zwaar belast. 

Dat gaat de  VVD een stap te ver. Samen zijn we verantwoordelijk, niet enkel een deel van de inwoners. Politieke partijen moeten kleur bekennen, keuzes maken, en die zelf in de samenleving uit leggen.

Verstoppen achter een Coalitieakkoord is geen optie.

Henk Kemp

VVD fractie Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment