korf1

Tijdens de raadsvergadering van 18 april besprak de gemeenteraad van Oldebroek wederom een voorstel over verhuizing van korfbalvereniging Rood Wit vanaf De brink naar de Erica Terpstrahal. In 2017 besloot de raad dat ook al eens, echter gebeurde dat niet. Begin 2019 kwam er een nieuw voorstel en viel de verhuizing plots veel duurder uit. De raad was not amused en gaf het dossier terug aan het college van B&W met de opdracht de plannen nog eens flink door te lichten. Dat is gelukt en Rood wit kan nu verhuizen en de ET Hal krijgt nu een beheerder voor breder gebruik van de sporthal.

De PvdA/ Burgerpartij Oldebroek fractie had bedenkingen over het volledig gasloos maken van de ET hal in het voorstel.

“Energieneutraal en klimaatneutraal zijn de woorden en uitdagingen van deze eeuw blijkt wel en ook onze gemeente ontkomt hier niet aan. We hebben als gemeente zelfs een routekaart en uitgesproken ambitie daarin. Dit wil echter niet zeggen dat dit zonder discussie ten koste moet gaan van onze inwoners of een extra druk op het nu al hogere budget moet leggen. Wij mogen daar best kritisch in zijn als we kijken naar wat haalbaar is maar ook wenselijk is. In onze ogen is hier nog wel een verschil in. Dit verschil zit hem voornamelijk in de meerkosten om de Erica Terpstra hal compleet gasloos te maken terwijl terugverdientijd van die investering erg hoog uitpakt” opperde raadslid Anita Klein Gansei.

Gasloos
Middels een amendement koos de gemeenteraad voor het voorstel van het college van B&W, maar dus met een aanpassing. Daardoor werd het gasloos opleveren van de Erica Terpstrahal uit het voorstel geschrapt en werd € 184.000,- bespaard op het gevraagde budget

Locatie De Brink
Ook vroeg Klein Gansei namens Pvda / Burgerpartij Oldebroek hoe College van B&W omgaat met de plannen en invloed van de omwonenden van De Brink. Na de verhuizing van Rood Wit voorzien de omwonenden dat de gemeente het gebied gaat herontwikkelen met woningbouw, om er maximaal geld aan terug te verdienen. Zij hebben een eigen plan voor het gebied en willen dat dit ten minste serieus bespreekbaar is met de gemeente. Anita Klein Gansei: “PvdA / Burgerpartij Oldebroek vindt dat college de bewoners en omwonenden aan de voorkant van het proces ruimte voor participatie moet bieden als het gaat om herontwikkeling van de Brink.”

Erica Terpstra hal voorziening voor Wezep
Bij de verhuizing van Rood wit worden zij beheerder van de Erica Terpstrahal, waar ook onderwijs en andere verenigingen gebruik kunnen maken van de zaal en nieuw aan te leggen buitensport faciliteiten. Rood Wit gebruikt Et hal dan ook als clubhuis, zoals de insteek van meet af aan was.

Anita Klein Gansei & Bert-Jan Dokter

Fractie PvdA / Burgerpartij Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment