Afgelopen week hebben de Hattemer raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD een brief hebben geschreven aan de Provinciale Gedeputeerde en aan de Gemeenteraad van Oldebroek. Daarin bevestigen zij nogmaals het ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek. De Raad van Kampen heeft deze week een motie aangenomen met een zelfde strekking.

De aanleiding van de actie van beide raden is de behandeling van de windvisie in de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie waar de draagvlakeis uitvoerig is besproken. In die vergadering is ook gerefereerd aan het amendement van de Provinciale Staten van Gelderland (2012-029), aangenomen op 26 september 2012. Daarin wordt de randvoorwaarde genoemd dat er draagvlak moet zijn bij de betrokken Gelderse gemeenteraden.

Het windmolenpark Hattemerbroek wordt op gemeentelijk en provinciaal grensgebied gebouwd, en zijn de gemeenteraden van Hattem en Kampen betrokken. Het draagvlak is niet aanwezig bij beide gemeenteraden, en wordt er derhalve niet voldaan aan de draagvlakeis voor de plannen in Oldebroek.

De VVD van Oldebroek staat voor Vrijheid van meningsuiting, van denken, handelen en beslissen. Deze vrijheid gaat zover totdat de vrijheid van anderen wordt aangetast. Vrijheid heeft zijn grenzen dus.

Dat geldt ook voor het aanpassen van het Bestemmingsplan van Oldebroek met windmolens. Totdat de belangen van andere gemeenten en hun inwoners worden aangetast.

De VVD van Oldebroek is tegen windmolens op deze locatie, en in november neemt de Provincie een besluit over de windvisie. Wat zal het worden: Voor- of tegenwind?

Henk Kemp

VVD fractie Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment