img 8644

PvdA/Burgerpartij Oldebroek was maandag 4 maart aanwezig in de Huiskamer van Wezep om toe te horen bij hetgeen omwonenden en ondernemers ervaren aan overlast op en rond het Meidoornplein in Wezep. Men ging het gesprek aan met burgemeester Snijder-Hazelhoff en wethouder Vos van gemeente Oldebroek. De burgemeester deed navraag naar wat bewoners en ondernemers concreet ervaren als overlast. De een noemde lawaai tot diep in de nacht, de andere het zwerfvuil, weer een ander voelt zich onveilig door grote groepen jongeren die op het Meidoornplein chillen. Ook overlast van fietsers en scooters die door het winkelcentrum rijden en de verloedering door graffiti werden bijvoorbeeld gemeld.

Gedeelde zorgen
Burgemeester Snijder-Hazelhoff heeft aangegeven dat de signalen die vanuit omwonenden en ondernemers komen duidelijk zijn en haar aandacht hebben. Ze deelt de zorgen maar wil ook realistisch zijn in wat haalbaar is. Op dit moment is er een samenwerking met zowel wijkagent, BOA, Tactus en Straathoekwerk nummer 13. Volgens wethouder Vos zijn er verschillende groepen die overlast veroorzaken.  Er is reeds getracht in gesprek te komen met ouders, maar de uitnodigingen leverden een opmerkelijk lage opkomst op.

Oplossingsrichtingen
De burgemeester toonde zich zeer geïnteresseerd in de mogelijke oplossingsrichtingen die omwonenden en ondernemers van en rond het meidoornplein zagen. Iemand uit de zaal gaf aan dat het bijvoorbeeld een idee is om een samenscholingsverbod in te stellen voor het Meidoornplein. De ander gaf aan dat het een idee is om betere verlichting en camerabeelden te gebruiken. De politie gaf aan dat zij iets kunnen betekenen op het moment dat het een “heterdaad” betreft. Dus als iemand betrapt kan worden op een strafbaar feit. Een ander gaf aan dat het een idee is om het probleem op te delen, een begin punt te kiezen bij het bestrijden van de overlast en bij het fietsen door de passage bijvoorbeeld gelijk te bekeuren. Bij dat laatste kan de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) een rol spelen, omdat deze bevoegd is tot het uitdelen van bekeuringen.

Alle meldingen, filmpjes, oplossingen en suggesties die door bewoners en ondernemers werden aangedragen worden meegenomen door de burgemeester en zal zij bespreken met het overlastnetwerk (Politie, BOA, Tactus, straathoekwerk). Overigens waren de jongeren zelf niet vertegenwoordigd in he gesprek in de Huiskamer van Wezep.

Probleem verplaatsing
Burgemeester en wethouder konden geïnformeerd terug naar het gemeentehuis. Duidelijk is wel dat de oplossingen niet panklaar op de plank liggen. Omwonenden, ondernemers, overlastnetwerk, gemeente en de samenleving hebben, na het indelen van kennis en inzichten, een onverminderde uitdaging bij de hand.  Want feit is en blijft dat verplaatsten van problemen geen oplossing zal zijn. Werk aan de winkel, dus.

Anita Klein Gansei & Bert-Jan Dokter

PvdA/Burgerpartij Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment