KAMPEN - In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen.

Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens?

Niet op elke plek

'Windenergie is in de ogen van GroenLinks een onlosmakelijk onderdeel van een meer duurzame energievoorziening, maar er is meer', zegt Niels Jeurink van de fractie. 'GroenLinks kiest nadrukkelijk voor windenergie, maar niet op elke plek. We kiezen voor geclusterde opstellingen in windmolenparken. Plekken waar natuur en landschap weinig wordt geschaad en waar de opbrengst van de windmolens toch voldoende is. Elke provincie heeft daarvoor locaties aangewezen. In Overijssel zijn dat Dalfserveld en Bruchterveld. Misschien zijn er daarnaast mogelijkheden op grote bedrijventerreinen.'

Oldebroek

De gemeente Oldebroek brengt een plan in procedure dat pal tegen haar grens met Kampen ligt. Het ging om een plan voor slechts vier molens. Vier molens op korte afstand van het nationale landschap IJsseldelta, in een gebied ook waarvan Vogelbescherming Nederland al eens aangaf daar liever geen windmolens te zien, om schade aan vogels te voorkomen. GroenLinks is tegen windmolens op deze plek. 'We kiezen hier voor natuur en landschap en geven daarmee ook gehoor aan zorgen over lawaai en slagschaduw die leven bij de bewoners van Zalk' laat de fractie weten.

De motie is met steun van zes andere partijen aangenomen. De raad brengt per brief aan de provincie Gelderland de bezwaren tegen deze windmolens aan de gemeentegrens over.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment