OLDEBROEK -  Op 20 december 2018 is het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ ingediend. Onderstaand de reactie van het college op dit burgerinitiatief en de vragen die zijn gesteld door 'Durf te kiezen'.

Doel van het initiatief is het betrekken van de inwoners bij de vraag welke samenwerking we willen tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe. In het burgerinitiatief worden 7 voorstellen gedaan. Hierna geven wij per voorstel een reactie.

  1. Met de inwoners van de gemeente Oldebroek het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking of fusie en de effecten en consequenties daarvan.

Als gemeente Oldebroek hebben we in het verleden aangegeven open te staan voor een fusie met buurgemeenten, maar daar staan we op dit moment alleen in. We werken wel veel regionaal samen en bepalen dan per thema óf en met wie we samenwerken. Daarom zijn er op dit moment ook geen fusie- of herindelingsplannen binnen Oldebroek.

  1. Per kern een informatie avond hierover te organiseren met medewerking van het burgerinitiatief;

Het organiseren van een informatieavond over eventueel een bestuurlijke fusie of herindeling kan op dit moment niet leiden tot een concreet resultaat (in ieder geval zolang een fusie of gemeentelijke herindeling niet aan de orde is).

Binnenkort zal op initiatief van de provincie Gelderland een verkenner starten, met als doel te bezien waar buurgemeenten op de Noord Veluwe elkaar door samenwerking verder kunnen versterken. Het is raadzaam om de opbrengst van deze verkenning af te wachten.

Daarnaast moeten we rekening houden met de beleidskaders vanuit het Rijk, deze zijn terughoudender in fusies van gemeenten. Provincies zien diverse beïnvloedingsmogelijkheden vanuit het Rijk daarbij wegvallen. Ogenschijnlijk wordt draagvlak onder de bevolking het belangrijkste criterium. Overigens zien we dat dat aansluit op de oproep van de initiatiefnemers.

  1. De inwoners van de gemeente Oldebroek goed te informeren over de effecten en consequenties van het zelfstandig blijven of een (bestuurlijke) samenwerking;

Wanneer de opbrengst van de verkenner duidelijk is, zullen wij de inwoners daarover informeren. Overigens beoogt deze verkenning geen fusie of herindeling maar slechts samenwerking te onderzoeken.

  1. Vervolgens een richtinggevend besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, waarbij meerdere opties worden uitgewerkt;

Zoals onder 1. en 2. is aangegeven, zijn er op dit moment geen fusie- of herindelingsplannen. Mocht de uitkomst van de verkenner daartoe aanleiding geven, dan wordt op dat moment een afweging gemaakt.

  1. Dit uit te gaan werken en de inwoners daarbij te blijven betrekken;

Wanneer er sprake zou zijn van een richtinggevend besluit, dan blijven wij inwoners daarbij betrekken.

  1. De mogelijkheid onderzoeken hierover een enquête te houden onder de bevolking;

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het proces verder verloopt. Wanneer daar aanleiding voor is, zullen wij de mogelijkheid voor een enquête onder de bevolking onderzoeken.

  1. Het initiatiefvoorstel in de raad te behandelen (A-stuk).
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment