gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Om 19.30 uur begint de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Wat staat op de agenda?

  • Benoeming en beëdiging van mevrouw Ö. Özasik als nieuw lid van de rekenkamercommissie.
  • Aanbieding van het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ en voorstel behandeling van het burgerinitiatief.
  • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding informerende nota aanbesteding IKC Zuidwest, Wezep.

Ter bespreking

  • Voorstel beschikbaarstelling krediet vervolg huisvesting korfbalvereniging Rood-Wit.

Het voorstel is om korfbalvereniging Rood-Wit te verhuizen van de locatie ‘de Brink’ naar de Erica Terpstrahal in Wezep. In november 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor krediet beschikbaar gesteld. Aanvullend stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om € 425.000,- beschikbaar te stellen voor deze verplaatsing en € 430.000,- voor het duurzaam maken van de Erica Terpstrahal.

  • Voorstel klimaatbestendig centrumplan Wezep (Meidoornplein en omgeving).

De staat van het riool in het gebied rond het Meidoornplein in Wezep is slecht. Maatregelen zijn nodig. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om naast vernieuwing van het riool tegelijkertijd maatregelen te nemen om het gebied klimaatbestendig in te richten, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwaterafvoer. Het geheel vraagt een investering van € 8.053.000,-, door de gemeenteraad beschikbaar te stellen.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad (via de link in de kalender). De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Kijkt en luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op www.oldebroek.nl bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live meekijken raadsvergadering’. U komt dan direct in het scherm van de uitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te volgen (zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraaden dan bij de betreffende vergadering). De vergadering wordt ook uitgezonden door Loco TV.

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment