CU

OLDEBROEK - Elk jaar zorgen sommige festivals die plaatsen vinden bij Walibi World voor overlast en irritatie in de gemeente Oldebroek. Vooral het festival Defqon.1 levert veel geluidsoverlast op. In het verleden heeft de fractie van de ChristenUnie hiervoor al aandacht gevraagd bij het college van B&W.

De gemeente Dronten is voornemens om Walibi een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen. Hierin staat dat het festival Defqon.1 uitgebreid wordt.

De fractie van de ChristenUnie heeft opnieuw hierover vragen gesteld aan het college in Oldebroek. We zouden graag zien dat de gemeente Oldebroek een zienswijze indient tegen deze vergunning en in overleg gaat met de gemeente Dronten om de overlast tot acceptabel niveau te beperken.

Schriftelijke vragen omgevingsvergunning Spijkweg 30 te Biddinghuizen

Hierbij dien ik namens de ChristenUnie schriftelijke vragen in over het voornemen van de gemeente Dronten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu Spijkweg 30 te Biddinghuizen

Zie ook: https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=923&mNch=upow57h78a

  1. Op 27 juni 2018 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de geluidsoverlast van het festival Defqon1. In de beantwoording hiervan op 28 september geeft u aan dat er bestuurlijk overleg (in NEO verband) zou komen met de gemeente Dronten. Is dit overleg gevoerd met de gemeente Dronten en wat zijn daarvan de uitkomsten?
  2. De raad van de Gemeente Dronten heeft uitgangspunten vastgelegd in een motie voor de milieuvergunning van Ellerveld en Walibi. Zie bijgevoegde motie.  Is het ontwerpbesluit in overeenstemming met de uitgangspunten van de door de raad van de gemeente Dronten aangenomen motie en zo nee wat zijn de afwijkingen?
  3. Bent u voornemens zienswijzen in te dienen en zo ja wilt u de raad informeren over de inhoud van de zienswijze?
  4. Inwoners in onze gemeente ervaren overlast van Walibi. Bent u voornemens onze inwoners middels de Huis aan Huis attent te maken op de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze?

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment