CU

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Gelderse ChristenUnie heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten met een eigen regeling te komen om gedupeerden van drugsdumpingen te compenseren. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie waarin gedupeerde grondeigenaren verkeren. Dit omdat grondeigenaren al een jaar geen beroep meer konden doen op de regeling omtrent het opruimen van drugsafval. De rekening voor het opruimen van dit drugsafval kan in de tienduizenden euro’s lopen en werd gepresenteerd aan de grondeigenaren. Tot en met het jaar 2017 konden grondeigenaren maar 50% van de kosten bij de provincie terugvragen, mits er aangifte was gedaan en het afval werd aangeboden voor sporenonderzoek en bemonstering om de daders te kunnen achterhalen. Nadat de regeling in 2017 afliep zijn er onderhandelingen tussen het Rijk en provincies gestart over een nieuwe regeling. Reden voor de ChristenUnie om de provincie te vragen niet langer af te wachten, maar met een eigen regeling te komen.

‘Dit is goed nieuws voor iedereen die in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een drugsdumping en we zijn blij met deze antwoorden’, zegt ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil. ‘Maar uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten valt op te maken dat grondeigenaren 50% van de kosten gecompenseerd krijgen. Dit terwijl natuurorganisaties, boeren, landgoedeigenaren en particulieren natuurlijk voor 100% gecompenseerd zouden moeten worden.

Het is daarnaast nog maar de vraag of de  hiervoor vrijgemaakte 255.000 euro genoeg is. Recente cijfers van de politie laten zien dat het aantal dumpingen van drugsafval in onze regio explosief gestegen is de laatste jaren, van 25 in 2016 tot 91 in 2018. Daarom is het belangrijk dat er nu een eigen regeling is gekomen, maar we zullen dit onderwerp blijven aankaarten in de Provinciale Staten’, aldus Vreugdenhil.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment