VVD Oldebroek

Op 13 december heeft er een uiterst bewogen vergadering van de gemeenteraad plaatsgevonden. Er stond maar één agendapunt op de planning: De realisatie van een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats op het H2O terrein. Tot in de late uurtjes werd er gedebatteerd. Er waren twee initiatieven. De eerste optie hield in dat de vrachtwagens op de huidige plek op H2O bleven, met aanpassingen aan de parkeerplaats, die werd onderhouden door de chauffeurs zelf middels een daarvoor opgerichte stichting. De andere optie hield in dat de chauffeurs op het terrein van een lokale ondernemer, die ook gevestigd is op H2O, zouden gaan staan. Beide initiatieven zouden €100.000 subsidie krijgen van de gemeente, die van de algemene reserve - gemeenschapsgeld - zou worden afgehaald.

Enkele randvoorwaarden hielden in dat er ruimte moest zijn voor 50 vrachtwagens en natuurlijk dat het toegankelijk en ruimtelijk inpasbaar moest zijn. Ook was een van de voorwaarden dat er voor de optie werd gekozen die financieel het meest gunstige was voor de samenleving. Een lastige keuze voor de Raad. Ook voor de VVD, beide voorstellen hadden immers sterke punten. Zo resulteerde het voorstel van de lokale ondernemer op H2O in een vrijkomend kavel op het oude parkeerterrein, wat voor meer bedrijvigheid op H2O zorgde. Aan de andere kant was het voorstel van de stichting volledig in de gedachte van Oldebroek voor Mekaar, waarin initiatieven van doeners uit de samenleving toejuicht worden. De VVD was bereid een keuze te maken. De coalitiepartijen, SGP, ChristenUnie en ABO waren echter niet van plan om een duidelijke keuze te maken en sloegen een heel andere weg in door een amendement in te dienen, een aanpassing op het voorstel.

In dit amendement zouden beide initiatieven groen licht krijgen, een vergoeding van zeventigduizend euro elk voor in totaal 70 vrachtwagens. Volgens het amendement zouden er 35 parkeerplekken gerealiseerd worden op de bestaande locatie en 35 op locatie van de lokale ondernemer. De VVD was, en is nog steeds, verbijsterd. De gang van zaken op zich is schandalig te noemen, doordat twee jaar overleg en inspraak in de prullenbak werd gegooid. De betrokkenen zijn verder niet gehoord door de partijen. Het nieuw gecreëerde voorstel zelf had daarnaast vele gebreken. Er is helemaal geen behoefte aan zo veel parkeerplekken voor vrachtauto’s in onze gemeente. Zelfs toekomstige groei zal de zeeën aan ongebruikt asfalt niet kunnen vullen. Voor al die ongebruikte ruimte word €40.000 extra uit de reserve gehaald, geld dat de samenleving nu nooit meer op een andere manier zal dienen. Concluderend is de VVD zeer teleurgesteld met dit voorstel, waar de SGP, CU en ABO voor hebben gestemd. Beide initiatiefnemers kunnen zich dan wel winnaar noemen, maar de samenleving draait op voor de kosten. De Oldebroekse samenleving is hier de grote verliezer.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment