Knipselnoord

De Belangenvereniging Noordeinde komt met een initiatief voor haar inwoners om plannen te ontwikkelen om een kleine haven te realiseren. De VVD fractie  is daar afgelopen vrijdagmiddag eens een kijkje gaan nemen. Het is heel bijzonder dat de Noorders zelf dit  plan willen gaan maken en deels ook uitvoeren. Het grote ontwikkelplan Reevediep, de z.g.n. bypass om Kampen droge voeten te laten houden bij extreem hoog water, nadert zijn voltooiing. De plannen zijn gemaakt, en de uitvoering is bijna gereed. Een geweldig project! Terwijl aan de Kampense zijde de woningbouwplannen, en een groot recreatieplan zichtbaar worden, is het aan de Noordeinde kant stil.

Aan de Noorder kant van het Reevediep nieuwbouwplan, wordt  een groot stuk grond als natuur bestemd,  maar bleek er weinig  aandacht voor de recreatiewensen van de inwoners van Noordeinde. Een fietspad lands het water en de natuurstrook naar Kampen door het ontwikkelde Reeve gebied is leuk, maar dat was het dan wel. Nu pakken de Noorders zelf de handschoen op, en willen voor de eigen inwoners een stukje grond nabij de sluis bestemmen voor een kleine haven en een strandje voor de kinderen van Noordeinde en natuurlijk het vlakbij gelegen Kerkdorp.

De VVD kan zich de wensen zeker voorstellen, en een financiële injectie vanuit de recreatiegelden die de gemeente Oldebroek beschikbaar heeft, behoort zeker tot de mogelijkheden. Met name deze geoormerkte gelden, die een incidenteel karakter hebben, zijn hier bij uitstek geschikt voor.

De Noorders hebben de VVD al verzekert dat zij zelf de exploitatie, zoals onderhoud en beheer op zich zullen nemen.  

Al met al een plan van, door, en voor de Noorders. De naam is al bekend: De Noorderhaven!

Eind van dit jaar verwacht de VVD een uitspraak van het College van Oldebroek hoe zij met dit initiatief om willen gaan. We zijn benieuwd.

 

Door VVD fractie

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment