cdafractie4

Het Boerderijmuseum:

De stof die de raadsvergadering van 2 oktober jl deed opwaaien, lijkt weer langzaam aan neer te dalen. Ondanks het feit dat de raadsagenda slechts twee agendaonderwerpen bevatte werd het een lange avond in de raadszaal van Oldebroek. Het CDA was duidelijk in haar standpunten. Het voorstel van het college om het Boerderijmuseum nog twee jaar van subsidie te voorzien was volgens het CDA een te korte termijn visie. Zowel het college als het bestuur van het Boerderijmuseum moet op zoek naar een heldere en langdurige strategie.

Tijdens de kerntaken discussie in 2012 hadden wij als CDA al onze vraagtekens of het realistisch was om te verwachten dat het Boerderijmuseum het zonder subsidie zou gaan redden. Om nu twee jaar subsidie te gaan verlenen vindt en vond het CDA niet realistisch (Dit zou wederom onzekerheid geven aan het Boerderijmuseum in 2017). Het CDA is zich ervan bewust dat het voor het Boerderijmuseum lastig zal zijn om zelfredzaam te zijn zonder subsidie. Wij als CDA vinden dat het Boerderijmuseum een parel is in onze gemeente van grote culturele en recreatieve waarde . Daarom moet er een goed bedrijfsplan komen die door creativiteit en ondernemerschap een meer sluitende begroting zal laten zien. Subsidie gelden zijn tenslotte gelden van de samenleving en hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. Vele culturele organisaties in Nederland hebben, door het economische klimaat, de broekriem aan moeten halen. Ze hebben daarbij een sterke zoektocht ingezet naar meer ondernemerschap zodat er extra inkomsten gegenereerd gaan worden. Het CDA wil het Boerderijmuseum ook na 2017 voor Oldebroek behouden en is van mening dat ook ondersteuning na 2017 niet uit te sluiten is. Maar als het aan ons ligt wel met zo min mogelijk geld vanuit overheidsgelden (Oftewel gemeentelijke belastingen door u en ons betaald) . Het verraste ons dat de ABO fractie voor een onderzoek was en niet mee stemde in een langere termijn visie tot behoud van de museum boerderij. Wij als CDA hebben juist al het vertrouwen in het bestuur van het Boerderijmuseum om invulling te gaan geven aan een toekomst bestendig museum!

Bouw locatie Johan Friso School:

U kent allemaal de plaats waar de voormalige Johan Friso school heeft gestaan. Een prachtige locatie voor woningbouw in onze gemeente. De gemeente heeft er voor gekozen om hier geen commerciële project ontwikkelaar op te zetten, maar juist de inwoners van de gemeente in een zo genoemde CPO (Collectie particulier opdrachtgeverschap). In de commissievergadering bleek dat er veel onrust heerste bij de omwonenden. Zij voelden zich niet gehoord en hebben moeite met de voorliggende plannen. In de destijds gemaakte afspraken waren draagvlak en communicatie grote issues in het doen slagen van deze proef om te bouwen via een CPO. Hierom heeft het CDA samen met de PVDA en de VVD gevraagd deze college informatie, waarin de voortgang werd toegelicht, op de raadsagenda te zetten. Volgens de buurtbewoners zijn er door voormalig wethouder van Dijk toezeggingen gedaan, die niet werden nagekomen. In de raadsvergadering bleek dat ook de CU en de ABO zich zorgen maken over de voortgang.. Hierom is er door het CDA gezamenlijk met CU, PVDA, VVD en ABO een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen in gesprek te gaan met de CPO groep EigenAardig en de omwonenden om te zoeken naar het eerder afgesproken draagvlak. Dit gesprek moet in kaart brengen of alles goed en volgens afspraak is verlopen. Wij als CDA zijn van mening dat juist de CPO groep en de omwonenden met elkaar in overeenstemming dienen te komen voor een geslaagd project

Tot zover een korte weergave vanuit de Oldebroekse CDA fractie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u ons altijd mailen naar CDA@oldebroek.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment