Een groep enthousiaste jonge mensen wil op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool een woonwijkje ontwikkelen met 8 levensloopbestendige “starterswoningen” en één twee-onder-een-kap. De gemeenteraad ondersteunt hun plannen maar er is weerstand vanuit de buurt. In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober hebben we daar over gesproken.

In de raadsvergadering van 20 december 2013 heeft de raad besloten om via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een groep jonge Wezepers de kans te geven een woningbouwplan te ontwikkelen op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool in Wezep.

CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De bewonersvereniging richt een rechtsvorm op en nemen adviseurs in de arm om hen te begeleiden. De toekomstige bewoners moeten zelf door middel van een eerste inleg een deel van het voortraject financieren en worden min of meer gezamenlijk projectontwikkelaar van hun eigen nieuwbouwwijk.

Deze manier van ontwikkelen is in opkomst en de gemeenteraad van Oldebroek wil graag ervaring opdoen met deze vorm van woningbouw. Daarom is besloten dit project als pilot aan te merken en de groep onder leiding van Van der Kruk/Mol/Knol de kans te geven op deze locatie dit uit te voeren.

De groep heeft de opdracht gekregen om voor 1 september een woningbouwplan te ontwikkelen die voldoen aan de randvoorwaarden die in het ‘startdocument Johan Friso’ zijn omschreven. Dan gaat het om kaders ten aanzien van woningbouw, stedenbouw, draagvlak en financiële risico’s.

De bewonersgroep, met de nieuwe naam Bewonersvereniging EigenAardig (BVEA), is aan de slag gegaan en heeft een plan ontwikkeld dat voldoet aan de randvoorwaarden. In de commissievergadering van twee weken geleden werden we hierover door het college geïnformeerd. In die vergadering werd duidelijk dat er een groep omwonenden (klankbordgroep) is, die ingegeven door verwachtingen die er klaarblijkelijk geschapen zijn, andere plannen voor deze locatie heeft. Daarop ontstond de behoefte bij enkele partijen om hierover in de raadsvergadering verder op in te gaan.

Het standpunt van de ChristenUnie in deze is dat we in december een keuze gemaakt hebben en wat ons betreft heeft BVEA voldaan aan de kaders die toen geschetst zijn en we vinden dat ze de kans moeten krijgen om hun plannen waar te maken. Als raad hebben we ook steeds gezegd graag een CPO project als pilot te willen en daarom moeten we ook niet bij de eerste tegenstand terug krabbelen.

Tegenstand van omwonenden is natuurlijk nooit goed bij een woningbouwplan en moet wat ons betreft zoveel mogelijk worden voorkomen. Allerlei rechtszaken en procedures kosten alleen maar geld en kent meestal alleen maar verliezers. Maar dan moet er wel bereidheid zijn om tot een oplossing te komen. De opstelling van de klankbordgroep in de commissievergadering vonden we niet echt oplossingsgericht, er zijn veel zaken genoemd waarom het plan niet acceptabel is maar de meeste punten waren wat ons betreft niet echt onderbouwd. In een wat ons betreft goed gesprek wat we als fractie van de ChristenUnie daarna nog weer met de klankbordgroep hebben gevoerd is ons wel duidelijk geworden dat men dit plan daar gewoon niet wil. We hebben geconstateerd dat de CPO groep BVEA al veel concessies heeft willen doen en op veel wensen van de buurt in wil gaan. Er is al een flinke inspanning geleverd en geld geïnvesteerd en ook is er al provinciale subsidie toegezegd.

Als fractie van de ChristenUnie echten we er veel waarde aan dat dit CPO project zal slagen. In een motie werd de wethouder opgeroepen met BVEA en omwonenden in gesprek te gaan en zich zal inzetten om het CPO project te laten slagen. Deze motie kreeg raadsbrede steun.

Engbert Jan Ruitenberg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment