Afgelopen donderdagavond werd tijdens een druk bezochte Raadsvergadering van Oldebroek gesproken over de subsidie aan het Boerderijmuseum in Oldebroek. Vele vrijwilligers waren, toepasselijk in klederdracht, massaal aanwezig. In 2012 heeft de gemeenteraad, als gevolg van de bezuinigingsdiscussie, besloten de subsidie aan het museum per 1 januari 2015 te stoppen. Het museum moest op eigen benen gaan staan. Nu 2015 dichterbij komt, 2 jaar na deze beslissing, kwam het bestuur van het museum tot de conclusie dat, zonder gemeentesubsidie, het voortbestaan onmogelijk zou worden. Het College stelde de Raad voor nog 2 jaar de subsidiekraan open te zetten, om over 2 jaar geheel te stopen met financiële ondersteuning. Saillant detail was dat het College deze subsidie nota bene uit de Algemene Reserve moet halen.

Aangezien de fracties niet allemaal hetzelfde dachten, kwamen de VVD fractie, PVDA en CDA met een wijzigingsvoorstel. Zij waren van mening dat nog 2 jaar subsidie te lang was, zonder dat zicht op verbetering was. Ook waren zij van mening dat een bedrijfsplan mogelijkheden zou kunnen bieden naar een gezonde toekomst.

Een bijdrage voor 1 jaar van E 13.000,- zou nog te verdedigen zijn, maar daar lag de grens, aldus de fracties. Gemeenschapsgeld moet zorgvuldig worden gebruikt, aldus de fracties. Zeker ook omdat er de komende jaren nog meer bezuinigingen zullen volgen.

Na heftige discussie besloot de Raad tot stemmen tellen, waarbij uiteindelijk de fracties van VVD, CDA, PVDA,ChristenUnie en SGP de ingediende wijziging steunden en alleen ABO het College volgde.

Ook over de instandhoudingssubsidie van E2350,- was men het niet eens. Ook daar werd een wijzigingsvoorstel ingediend, nu door VVD, CDA en ABO. Zij stonden een financiële borg voor tot 2027 vanwege gedane afspraak en verwachting.

Hier kon uiteindelijk alleen PVDA en Christen Unie het College nog volgen , wat te weinig was voor een meerderheid. Dus ook deze wijziging door de indieners werd aangenomen.

Het bestuur van het Boerderijmuseum van Oldebroek moet nu flink aan de bak, om niet over 2 jaar de deur definitief de deur te moeten sluiten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment