CU

In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is het initiatiefvoorstel van het CDA besproken waarin zij voorstellen om een structurele subsidie te verstrekken aan muziekverenigingen. De fractie van de ChristenUnie wil het CDA graag een schouderklopje geven voor de moeite die zij hebben genomen om met dit voorstel te komen. Het doel van deze subsidie is, zo bleek uit de motivatie van het CDA, om kinderen de mogelijkheid te (blijven) bieden om muziekonderwijs te volgen. De fractie van de ChristenUnie heeft tegen dit voorstel gestemd. Dat hebben we gedaan omdat we vinden dat we moeten investeren in de culturele vorming van kinderen.

Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Ieder kind moet wat ons betreft de mogelijkheid hebben goed cultuuronderwijs te krijgen. Een onderdeel daarvan is muziekonderwijs, maar we zien dit breder. Wanneer een kind zich kan ontwikkelen op het gebied van dans of theater willen wij dat als ChristenUnie graag aanmoedigen en daar een passende ondersteuning voor geven. Op dat gebied schoot wat ons betreft het voorstel van het CDA tekort.

Een andere reden om tegen dit voorstel te stemmen is het moment waarop het aan ons is voorgelegd. Het CDA heeft in de beantwoording op vragen steeds kenbaar gemaakt dat de voorgestelde subsidie nodig is voor muziekverenigingen om de exploitatie rond te krijgen en zij zodoende niet de lesgelden hoeven verhogen. Aangezien het college heeft toegezegd dit voorjaar een onderzoek te willen doen naar de publieke rol van muziekverenigingen in onze gemeente en de (financiële) ondersteuning die daarbij hoort, vindt onze fractie het te vroeg om hier nu al een besluit over te nemen. Veel beter is een integrale behandeling bij de begrotingsvergadering komend najaar. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment