SGPlogoNIEUW Oldebroek

OLDEBROEK - Zaterdag 10 maart heeft SGP weer meegedaan aan NLdoet. De SGP wil daarmee haar waardering laten blijken voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving. Nadat men vorig jaar bij het Boerderijmuseum de handen uit de mouwen heeft gestoken hebbende vrijwilligers dat dit jaar bij molen de Hoop in Oldebroek gedaan. Een goede schoonmaakbeurt van de molen en parkeervakken gemaakt voor bezoekers. Daarmee levert men daadwerkelijk een bijdrage om het cultureel erfgoed in stand te houden.

De gemeente Oldebroek is een gemeente met historie. Het cultureel erfgoed geeft de identiteit van de gemeente weer. De SGP wil graag dat dit cultureel erfgoed bewaard blijft in de kernen. Dit moet zichtbaar blijven in onze samenleving. 

Daarom verdient het onze steun. Niet alleen in daden maar ook met geld. Afgelopen bestuursperiode heeft de SGP zich ervoor ingezet dat het Boerderijmuseum voldoende subsidie kreeg wat ook gelukt is. Daarnaast is onlangs geld beschikbaar gesteld voor molen de Hoop voor de restauratie van het olieslagwerk.

Concreet staat de SGP voor de volgende punten:

  • De buitengebieden rond de kernen hebben waardevolle elementen en bepalen het karakter van de gemeente Oldebroek. De gemeente dient zich maximaal in te spannen om dit te behouden.
  • Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig gesteund.
  • Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming
  • Boerderijmuseum volgens huidig beleid blijven steunen
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment