CA2 2427

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Ik ben Marijke Stouwdam-Zoombelt en woon in Oldebroek. Inmiddels tel ik 57 lentes. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben (eind)redacteur en was tot vorig jaar augustus werkzaam op de redactie van Huis aan Huis Elburg-Oldebroek. Aan deze editie heb ik dertig jaar meegewerkt. Door een reorganisatie ben ik, samen met 107 collega’s, boventallig verklaard. Je leest en hoort dat regelmatig, maar als het jezelf overkomt, is het een ander verhaal. Maar waar een deur dichtgaat, gaat er ook één open.  Ik mag graag wandelen, houd van films kijken en theater bezoeken. In de tuin werken is ook een van mijn hobby’s en naast reizen, houd ik van lezen.   

 

Politiek actief

Het pijnlijke zetelverlies van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen, is voor mij dé reden om de lokale PvdA-afdeling te steunen. In mijn ogen was dit een onterechte afstraffing. Nu ik geen krant meer vertegenwoordig, kan ik mij makkelijker in de openbaarheid bewegen. Ik zat als (eind)redacteur altijd in een spagaat.
Ik heb mij, ik was latent lid, bij de PvdA aangemeld voor een bestuursfunctie. Ik mag graag aansturen en opereer het liefst op de achtergrond. Ik wil mij de komende periode, naast het vinden van een baan, graag inzetten voor de gemeentepolitiek. Wie mijn ouders heeft gekend, weet dat ik uit een sociaal nest kom. Dat je voor elkaar moet opkomen, is mij met de paplepel ingegoten.

Standpunten

Als PvdA zijn we ervan overtuigd dat onze inwoners zelf het beste weten waaraan ze behoefte hebben en dat ze dit in de meeste gevallen ook zelf het beste kunnen organiseren. Wij geloven dat onze inwoners in staat zijn veel taken op vrijwillige basis op zich te nemen. Toch mag dat nooit vanzelfsprekend zijn. De gemeente moet deze gemeenschapszin versterken en voeden.
Verder is onderwijs van groot belang om een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten thuiskomen met diploma’s voor banen die er zijn. Het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente moeten hierop inspelen. Wij willen hiervoor meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Zwolle. Daar liggen kansen en daar lopen ook al initiatieven op dit gebied. 
Tot slot kan Oldebroek niet onbeperkt huizen bijbouwen. Bouwplannen moeten daarom aansluiten bij de woonwensen van de inwoners. Er zijn meer aangepaste woningen nodig, woningen voor alleenstaanden én starters. Dit willen wij niet alleen realiseren met nieuwbouw. Daarvoor is wat ons betreft ook aanpassing van de bestaande woningen nodig.

Stem PvdA! 
De sociaal-democratie mag niet uit de politieke arena verdwijnen. Dat zou geen evenwichtige afspiegeling van onze samenleving zijn. Er is in onze gemeente nog veel werk te verrichten om iedereen – jong en oud, allochtoon en autochtoon – gelijke kansen te bieden. Helpt u mee? Maak gebruik van uw stemrecht; stem met uw hart!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment