christenunie

Het zomerreces is weer ten einde. Dat betekent niet dat er gedurende twee maanden niets is gedaan. De ambtelijke organisatie doorgewerkt aan verschillende voorstellen die al naar de Raad zijn gegaan, en andere welke nog gaan komen.

Dat betekent voor de raads- en commissieleden weer het nodige lees- en vergaderwerk. Het doornemen en het vergaderen erover gaat vaak tot in de late uren door. Een vraag die daarbij wel eens gesteld mag worden: is dat nou allemaal wel zo effectief? Kan het niet anders, en vooral; kan het niet inzichtelijker gemaakt worden voor de burger?

Raads- en commissieleden vergaderen niet omdat ze het vergaderen nou zo leuk vinden. Toch moet het gebeuren, er moeten nu eenmaal besluiten worden genomen. Om tot een goed besluit te komen overleg je eerst met elkaar en wissel je argumenten uit. Om het proces van voorstel tot besluit aan de burgers duidelijker, en het volgen ervan aantrekkelijker, te maken zal je moeten investeren in de manier van vergaderen. Dit alles hoeft niet altijd in een vergaderzaal plaats te vinden.. Het is heel goed mogelijk, zelfs gewenst, een gedeelte van het werk dichtbij de samenleving, middenin de samenleving te doen.

Vooral van belang is het luisteren naar de gesprekspartner. Dat kan een burger zijn, maar ook een collega raads- of commissielid. In de politiek mag je je principes overeind houden, verschil van inzicht mag er zijn. Daarvoor zijn er tenslotte ook verschillende partijen die aan de verkiezingen meedoen. Voorop moet staan dat je niet ten koste van anderen je zin doordrijft. Ook als je een meerderheid bekleedt in de raad moet je rekening houden met de ander. Er rust dan een grotere verantwoordelijk op die meerderheid. Niet uit macht regeren, maar uit overtuiging het goede te doen voor de samenleving. Op die wijze willen wij de komende tijd ook weer ons werk doen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment