concordia 2

Muziek maken een levensbehoefte! Muziek maken is op alle denkbare fronten levens bevorderend. Hoe rijmen we dit met de teloorgang van het muziekonderwijs? Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Vrije Universiteit, Klinische neuropsychologie, Amsterdam: ‘Dat is niet te rijmen. Het is idioot. Ik laat geen gelegenheid onbenut om dit te benadrukken.’ Professor Scherder wijst op projecten, waar kansarme kinderen met muziek in aanraking worden gebracht. Dit levert op den duur allerlei economisch meetbare voordelen voor de maatschappij op, om nog maar te zwijgen over de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen zelf. Waarom stelt Den Haag daar dan niet veel meer geld voor beschikbaar, zou een vraag kunnen zijn!

Met dit citaat onderstreept het CDA Oldebroek het grote belang van muziekonderwijs voor kinderen.

Muziekonderwijs dreigt in de gemeente Oldebroek een ondergeschoven kindje te worden. Daarom is het zo belangrijk, dat er aandacht voor is en geld beschikbaar wordt gesteld. Dat is dan ook de reden, waarom het CDA  met een initiatiefvoorstel komt om de structurele subsidie voor het muziekonderwijs weer in te voeren.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? In 2012 is er met de kerntakendiscussie in de gemeenteraad een structurele subsidiekorting doorgevoerd, die vanaf 2015 in werking getreden is. Tot 2014 werd met een bedrag van ca. 90.000 euro de Muziekschool Noord Veluwe gesubsidieerd, zodat deze muziekonderwijs kon blijven verzorgen o.a. in de gemeente Oldebroek. De Muziekschool is in 2014 failliet gegaan. In 2015 heeft de gemeenteraad 82.000  euro beschikbaar gesteld als aflopende subsidie voor de periode 2015 t/m 2018 om het muziekonderwijs bij de verenigingen nog enigszins betaalbaar te houden en de verenigingen in de gelegenheid te stellen meer zelfredzaam te worden. Helaas is het de verenigingen niet gelukt om dusdanig veel extra geld binnen te halen om de kosten voor het muziekonderwijs laag te houden. Als de subsidie helemaal gaat stoppen is de kans erg groot, dat de lesgelden omhoog gaan en hierdoor muziekonderwijs onbetaalbaar gaat worden voor ouders. Dit willen wij als CDA voorkomen. Daarom stellen wij een structurele subsidie voor muziekonderwijs aan jongeren in verenigings- en stichtingsverband voor. Het is goed en noodzakelijk dat basisscholen aandacht besteden aan cultuuronderwijs, eventueel ondersteunt door een professional, maar cultuuronderwijs is veel breder dan het leren bespelen van een instrument. Wij vinden het belangrijk dat jongeren een instrument leren bespelen en dat vergt tijd, les en veel geld en hierin willen wij de ouders tegemoet komen. Voor het geld dat nodig is heeft het CDA een dekking gevonden!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment