cda logo

Het CDA wil meer transparantie in de besluitvorming rond Lelystad Airport. Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan. Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Op dit moment vinden er bestuurlijke overleggen plaats tussen de minister en bestuurders uit de regio. Deze overleggen zijn vertrouwelijk. Dat moet anders, aldus Kees van Baak. “Wij eisen transparantie. Bij dit soort grote, ingrijpende besluiten, die een groot maatschappelijk effect hebben, moet helder zijn wat er besproken en besloten wordt. Het past niet om dit in ‘achterkamertjes’ te doen. Van de bestuurlijke overleggen zijn geen verslagen bekend. Ook is niet helder welke besluiten er genomen worden en met welke inzet de bestuurders aan tafel zitten.”

Vandaar dat het CDA Gelderland, gelijktijdig met het CDA Overijssel, CDA Flevoland, CDA Drenthe, CDA Friesland en de CDA-Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen heeft gesteld. Van Baak: “Wij willen allemaal openheid en transparantie, voor alle betrokkenen”.

Daarnaast is gevraagd naar meer en concretere informatie over de belevingsvluchten, zodat inwoners ook zelf kunnen ervaren wat er staat te gebeuren met de opening van Lelystad Airport.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment