OLDEBROEK - De bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP is nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal de ondertekening hiervan op dinsdag 13 mei 2014 plaatsvinden. De portefeuille die door de wethouder van de ChristenUnie zal worden ingevuld bevat het Sociaal Domein (de drie decentralisatie dossiers) en Maatschappelijke Ontwikkelingen zoals onderwijs, volksgezondheid, sport en cultuur.

Als fractie en bestuur zijn we blij dat we in de persoon van Liesbeth Vos een betrokken en deskundig wethouder kunnen voordragen voor benoeming door de Raad. Die benoeming zal plaatsvinden op 27 mei 2014. Liesbeth Vos woont in Oldebroek en is sinds 2009 actief voor de ChristenUnie in onze gemeente. Eerst als bestuurslid, daarna als commissie- en raadslid. Als raadslid heeft ze de portefeuille sociaal domein en onderwijs. De daar opgedane kennis en de kennis die zij opdeed met haar werkervaring in o.a. de sociale werkvoorziening zijn een basis voor haar nieuwe takenpakket. Die kennis samen met haar persoonlijkheid maken dat wij vertrouwen in haar functioneren hebben als wethouder.

Naast de steun van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie Oldebroek mag Liesbeth zich ook verheugen in draagvlak bij de fracties van de ABO en de SGP.

Binnenkort zal Liesbeth zich via de website van ChristenUnie Oldebroek uitgebreider aan u voorstellen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment