Tussen het meten en berekenen van vliegtuiggeluid zijn grote verschillen te constateren.  Mensen horen het lawaai van vliegtuigen, maar hebben geen idee hoeveel decibels deze veroorzaken en al helemaal niet of de gemiddelde blootstellingsmaten ( uitgedrukt in Lden) worden overschreden.

Om het in Jip en Janneke taal uit te leggen, moet je een emmer voorstellen waar geluid in kan. Als de emmer vol is dan is de limiet bereikt. Bij ieder lawaaivliegtuig dat over ons heen komt valt er wat vocht in de emmer. Pas als de emmer overloopt is de gestelde norm overschreden en kan er worden gehandhaafd. Maar iedere dag wordt de emmer leeg gemaakt en beginnen we morgen weer met een lege emmer. Uitsmeren van geluid noem je dat.

De doorsnee burger zet echter grote vraagtekens bij het uitsmeren van al dat geluid. Hij zal aangeven dat hij last heeft van de piekgeluiden. Jammer genoeg is dat niet de toetssteen. We kunnen eindeloos doorgaan met het meten van geluid, maar die volle emmer is wel de wettelijke norm. En vol wordt die emmer nooit. Overigens kan de overheid de emmer altijd gewoon groter maken.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de raad ingestemd met een beschikbaarstelling van bijna  € 100.000 voor een geluidsmeting in onze gemeente. De intentie is de inwoners een handvat te bieden voor de geluidssituatie voor en na de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze meting zal over drie jaar wel weer worden verlengd, dus weer 100.000 euro!

Wij vinden dat zonde van het geld omdat je met deze meetgegevens weinig kunt doen. Het is niet uitgesloten dat er valse verwachtingen worden gewekt onder de inwoners. Ook is het niet ondenkbaar dat de meetgegevens zelfs tegen ons worden gebruikt. “Dat geluid valt wel mee, bij Schiphol is het veel erger”

Dat het nog geen gelopen race is, hebben wij te danken aan de inzet van diverse actiegroepen en in het bijzonder van HoogOverijssel. Deze actiegroep heeft aangetoond gemotiveerd en vasthoudend te zijn. Inmiddels beschikken ze over zeer veel kennis aangaande de materie. Je doet deze actiegroep absoluut te kort door te twijfelen of ze ook wel voor de belangen van Oldebroek opkomen.  Deze groep heeft ervoor gezorgd dat de tweede kamer een nieuw onderzoek gaat doen. Het huidige onderzoek blijkt van geen kant te kloppen en alle gemeentebesturen van de regio hebben dit niet gezien. Wij zijn dan ook in de volle overtuiging dat een donatie van € 10.000,-  aan HoogOverijssel veel meer zoden aan de dijk zet dan 100.000 euro voor een geluidsmeting. De actie groep probeert de lucht routes te veranderen en de vliegtuigen daardoor hoger te laten vliegen. Dat is goed voor Oldebroek! De meerderheid van de gemeenteraad wil deze groep echter niet steunen. Wel de lusten, niet de lasten.

De gemeenteraad gaf wel een ton uit voor een geluidmeting waar de bevolking niets aan heeft maar de groep die echt voor de bevolking opkomt krijgt niets. Soms zijn de besluiten die de gemeenteraad NAMENS u doet, onbegrijpelijk!

Met vriendelijke groet,

Huub Verberk

LIJST7