De overheid wil dat 14% van de energie in 2020 duurzame energie is. Windmolens op het land moeten hier in belangrijke mate aan bijdragen In maart dit jaar zorgden windmolens op het land voor 2500 megawatt en in 2020 moet dat 6000 megawatt zijn. Er zijn al jaren plannen om vier windmolens in Hattemerbroek te plaatsen. Inmiddels is een ""mer"" onderzoek afgerond om te zien in hoeverre windmolens in Hattemerbroek schadelijke gevolgen hebben voor mens en natuur.

Windmolens krijgen echter lang niet bij iedereen een warm onthaal. Landelijk zien we dat actiegroepen steeds meer tegengas geven. Over en weer wordt soms veel gebakken lucht geproduceerd en men schroomt niet om u te bestoken met toekomstbeelden die thuishoren in de fabeltjeskrant.

Waarom dan zoveel tegengas? Een verklaring kan zijn dat in Nederland te veel windmolens staan. Veel meer dan in andere landen van Europa. Niet in absolute zin, maar in perspectief van de totale oppervlakte en het aantal inwoners.
Windmolens kennen ook heel veel nadelen. Het draagvlak voor windmolens op het land neemt eerder af dan toe. De burgers krijgen het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd en dat ze buiten spel staan. Er is geen eerlijke verdeling van lusten en lasten. In bepaalde gevallen vrezen de burgers voor een waardedaling van hun woning.

Windmolens hebben nauwelijks effect op een reductie van CO2 uitstoot. De prestaties van de windmolens zijn te hoog opgeschroefd en er wordt geen rekening mee gehouden dat bij de fabricage ook CO2 vrij komt.

Windenergie zonder subsidie is niet rendabel en daarom is het geen duurzame oplossing. En dan hebben wij nog niet gesproken over de humanitaire en milieu ramp in China, die is ontstaan bij de productie van neodymium (magneten) voor de generatoren van de windmolens.
Maatregelen die de energieverspilling tegengaan zijn effectiever om de CO2-uitstoot terug te brengen. Een van de vele mogelijkheden is om de miljarden subsidies die nu in windenergie wordt gestoken aan te wenden voor de bouw van energieneutrale woningen. ABO zal proberen de bouw van deze windmolens te voorkomen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van al onze inwoners. Helpt u ons hierbij?

Fractie ABO

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment