liesbeth

Sinds twaalf weken ben ik nu wethouder in Oldebroek met daarbij o.a de portefeuille jeugd. Ik heb mij hiervoor de laatste weken regelmatig de vraag gesteld, wat wil ik bereiken en hoe. Wat mij betreft gaan wij voor gezonde jongeren in Oldebroek die vertrouwen hebben in HUN toekomst.

Samen met vijf andere gemeenten zijn wij bezig de taken die op ons af komen via de decentralisatie jeugd op een adequate wijze vorm te geven. We realiseren ons dat het niet mogelijk is om alle ondersteuning voor jongeren binnen onze gemeente grenzen vorm te geven. Maar het belangrijkste kader voor de uitvoering blijft wel lokaal als het kan, (boven-)regionaal als het moet.

We zetten als gemeente maximaal in op preventie en doen dat bijvoorbeeld door het niet meer werken vanuit zogenaamde jeugdhonken, maar door het inzetten van ambulante werkers die de jeugd opzoeken op de plekken in onze gemeenschap waar deze jongeren te vinden zijn, zoals scholen, sportverenigingen, winkelcentra. Ook worden jongeren aangesproken die de speeltuintjes als hangplek gebruiken die daardoor minder toegankelijk zijn voor de groep waarvoor deze speeltuintjes zijn ingericht. Het gesprek met de jongere aangaan geeft veel inzicht in hun leefwereld en behoeften.

We gaan bij de transformatie in het verlenen van jeugdhulp ook nadrukkelijk voor de samenhang met de andere taken die er zijn op het gebied van welzijn en zorg voor de inwoners van Oldebroek. Dat betekent concreet dat we enerzijds vrijwilligers van sportclubs en de scholen betrekken bij het ontwikkelen van (nog meer) Eigen Kracht bij jongeren in Oldebroek, maar ook voor het betrekken van jongeren bij het bedenken van nieuwe activiteiten voor de samenleving. Via het project De Vonk van Oldebroek zijn 20 inzendingen binnengekomen die jongeren bedacht hebben om het welzijn in onze gemeente van burgers te bevorderen. Daarbij waren inzendingen die gericht waren op jongeren, maar ook inzendingen die juist ouderen en jongeren samenbrachten. Vijf van deze inzendingen zijn door de burgers van Oldebroek gekozen als beste. Deze ideeën worden nu door de jongeren zelf uitgevoerd met budget dat door o.a. door de gemeente Oldebroek beschikbaar is gesteld. Ik heb genoten van het enthousiasme van deze jongeren en heb mede daardoor vertrouwen in ONZE toekomst.

Liesbeth Vos,
Wethouder Sociaal Domein, gemeente Oldebroek

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment