15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 18 oktober zijn raadsleden van ABO en VVD te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Afgelopen donderdag 12 oktober hebben vele verenigingen de gelegenheid gegrepen om de raad van Oldebroek in een raadsgesprek  te informeren over de situatie bij hun vereniging. Nadrukkelijk kwam naar voren met welk enthousiasme en gedrevenheid deze bestuurders  hun vereniging besturen, hun club promoten en samen in de samenleving staan Naast een aantal wensen voor de toekomst hoorde de VVD van diverse verenigingen dat er grote zorgen zijn over de daken van de clubaccomodatie. Dat zijn veelal daken met asbesthoudende bedekking. Daarmee samenhangend het landelijke verbod op deze daken vanaf 2024. Dat betekend dat zij voor die datum deze daken vervangen moeten hebben, wat financieel een bijkans onmogelijke opgave is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 11 oktober zijn raadsleden van PVDA en SGP te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

WEZEP -  Vliegveld Lelystad houdt de inwoners van de Noord Veluwe bezig! Op maandagavond 20 november komt het CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert naar Wezep. Van Helvert is woordvoerder over Vliegveld Lelystad en kent de problematiek als geen ander! Hij komt op uitnodiging van de CDA besturen op de Noord Veluwe om nog eens uit te leggen hoe de keuze voor de vliegroute vanuit Lelystad tot stand gekomen is.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 4 oktober zijn raadsleden van ChristenUnie en Lijst 7 te gast in de studio. Met hen worden de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ybeltje

ELBURG -  De SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en CDJA Noord-West Veluwe organiseren op vrijdag 20 oktober een Politiek Café, waar ze in gesprek zullen gaan met Ybeltje Berckmoes-Duindam. Dit naar aanleiding van haar recente optreden bij Pauw en haar boek ‘’Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’’. Daarin beschrijft ze haar zes jaar als Tweede Kamerlid van de VVD. Ze vindt de Haagse wereld een slangenkuil, waar de fractietop de touwtjes strak in handen heeft en ze als ‘’mislukt Kamerlid’’ nog een baantje krijgt aangeboden als burgemeester. Ze zal haar verhaal houden terwijl er volop de gelegenheid is om vragen te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Samen met collega’s uit andere provincies roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug via een gezamenlijk opgestelde brief de onderhandelaars van een nieuw kabinet op om de openingsdatum van vliegveld Lelystad op te schuiven. Wat ons betreft eerst een herindeling van het luchtruim en dan pas openstellen van het vliegveld, waardoor naar verwachting de overlast voor de inwoners van de Veluwe en Food Valley lager zal zijn, aldus Plug.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda16

PvdA Oldebroek heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend om college van B&W aan te sporen tot een strijdbare houding jegens de Lelystad Airport plannen. Als Den Haag opstijgend vliegverkeer op 1800 meter boven Wezep bedenkt, dan mag en moet gemeente Oldebroek daar wat van vinden. Het college zag de strijdbaarheid opdracht niet zo zitten, maar de voltallige gemeenteraad van Oldebroek nam de motie eensgezind aan.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

sgpOOSTERWOLDE - De fractie van de SGP houdt op D.V. dinsdag 10 oktober een open vergadering in dorpshuis De Heerdt in Oosterwolde. Van 19.30 tot 21.00 bent u als inwoner van Oosterwolde van harte uitgenodigd om bij ons binnen te lopen en uw mening te geven over verschillende zaken in Oosterwolde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debronwezepDe gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om op de huidige locatie van Basisschool ‘de Bron’ een Integraal Kind Centrum (IKC) te bouwen. De ChristenUnie is niet alleen inhoudelijk een voorstander; ook de manier waarop het voorstel is gerealiseerd, stemt de fractie van de ChristenUnie tot tevredenheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

IMG 3024

REGIO -  Alle Statenleden vonden woensdag op hun tafel een doosje eieren. Op de agenda van de Statenvergadering stond de fipronilcrisis, met het verzoek om de gedupeerde bedrijven steun te bieden. Voor de Gelders ChristenUnie aanleiding voor deze ludieke actie, met de oproep om vooral de Gelderse eieren te blijven eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3038

De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 27 september zijn raadsleden van ABO en CDA te gast in de studio. Met hen worden de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De laatste maanden is de te verwachten overlast van het vliegverkeer van Lelystad Airport veelvuldig in het nieuws. Voor Oldebroek is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. In 2014 hebben we als gemeente al bezwaar gemaakt tegen de geplande vertrekroute over Oosterwolde en Wezep. De bezwaren zijn grotendeels weerlegt of met andere woorden, van tafel geveegd. De route is in 2015 vastgesteld. Nu de aansluitroutes moeten worden ingevuld is het verzet massaal en dat begrijpen we heel goed. We hopen dat dit nog wijzigingen tot gevolg zal hebben voor wat betreft de route over Oldebroeks grondgebied. We begrijpen echter ook heel goed dat als we met elkaar steeds meer gaan vliegen, deze vliegtuigen ergens moeten stijgen en landen. Als fractie van de ChristenUnie blijven we dit met onze fractie in Den Haag nauwgezet volgen en monitoren of dit binnen de afgesproken normen en regels wordt uitgevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

pvda16

OLDEBROEK - Heeft u een idee om de inrichting van uw wijk nog beter te maken? Of wilt u juist aangeven hoe de zorg voor de jeugd in de gemeente Oldebroek geregeld zou moeten zijn? Wilt u verbeterpunten melden voor de uitvoering van de WMO? Wat uw ideeën ook zijn, de PvdA Oldebroek verneemt het graag. De PvdA Oldebroek hoort graag van u wat er volgens u de komende vier jaar allemaal moet gebeuren in onze gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

Alle CDA-fracties van de Veluwe zijn actief bezig geweest in de nieuw ontstane discussies over de vliegroutes van Lelystad Airport. Met heel veel inzet is er een gezamenlijke oproep aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer tot stand gekomen en aangeboden zodat de CDA-woordvoeder op dit gebied Martijn van Helvert de wensen van de Veluwse CDA -fracties in zijn betoog en debat met de staatssecretaris kan meenemen. Dat debat wordt op 20 september a.s. gehouden in de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Als je vanuit politiek verschillen positief moet willen samenwerken vóór de samenleving, dan heb je een onderling positieve sfeer nodig. De gemeenteraad van Oldebroek start daarom jaarlijks na het zomerreces met een raadsuitje. Dit jaar voeren we samen met Botterstichting Elburg op de EB68 en EB24. Een schitterende dag, prachtig weer en een goeie sfeer. Zodat we met gezonde moed de politieke degens weer vanuit een gezonde onderlinge basis kunnen kruisen. Niet op de man, maar op de inhoud. Een sfeer impressie door Bert-Jan Dokter:

Schrijf reactie (0 Reacties)

GroenLinks PLV Provincie Gelderland definitief e

REGIO - De Gelderse Statenfractie van GroenLinks wil naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in de luchtverontreinigingszaak extra maatregelen tegen vuile lucht. Dat vraagt de fractie woensdag aan Gedeputeerde Staten. Donderdag 7 september heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat over het niet voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De rechter heeft geoordeeld dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en heeft opgedragen om op korte termijn extra maatregelen te nemen. Zo moet er spoedig overal aan de Europese luchtkwaliteitswet worden voldaan. Ook zijn plannen die kunnen leiden tot nieuwe overschrijdingen vanaf nu taboe. Staatssecretaris Dijksma (milieu) heeft aangegeven de plannen tegen luchtvervuiling te gaan versnellen. De Statenfractie van GroenLinks wil dat er naar aanleiding van de uitspraak nu ook in Gelderland snel werk wordt gemaakt van het terugdringen van de luchtvervuiling. De partij dringt hier woensdag in vragen op aan bij Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

De laatste week wordt de VVD fractie ( en waarschijnlijk ook andere), regelmatig aangesproken over de berichtgeving m.b.t. de ontwikkelingen van de vliegveld uitbreiding van Lelystad. Met name de vlucht routes staan volop in de aandacht. Het college heeft wel een stukje college informatie gegeven maar dat is al ruim 2 maanden oud. Gezien het actuele karakter, en de agendacommissie dit op de postlijst  P.06 heeft gezet wil  de VVD   de rondvraag in de cie R&L aangrijpen om de portefeuillehouder te vragen antwoord te geven op de volgende vragen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm logogroen 3be23a7b8eREGIO - Het CDA Gelderland is trots op de Gelderse familiebedrijven. “Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie: ze zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Daar mogen we als provincie best wat meer aandacht aan besteden”, aldus Gelders Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart. Hierover wil het CDA Gelderland een initiatiefvoorstel indienen. Op donderdag 21 september en 2 maandag oktober vraagt de partij input van ervaringsdeskundigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)