CU

11 maart jl. is de motie “Plan van aanpak LHBTQ+” door de raad aangenomen, in de afgelopen raadsvergadering is de uitwerking daarvan besproken. Waar hebben we het dan precies over? We spreken dan over seksuele diversiteit en de groep mensen die vaak aangeduid wordt als LHBTQ+’ers, wat staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer, ook wel aangeduid als Questioning, wat zoveel betekent als: zoekende, ontdekkende. 

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

fractienv

OLDEBROEK  -  Afgelopen maandag was het dan zover dat de vertegenwoordigers van vijf afdelingen van de Partij van de Arbeid de samenwerkingsovereenkomst konden tekenen. In toenemende mate was er de behoefte ontstaan om de plaatselijke afdelingen (Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek) te versterken in een bovenlokaal samenwerkingsverband.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail pinautomaat

In Wezep stonden tot enkele jaren geleden diverse pinautomaten waar inwoners, toeristen en andere bezoekers van Wezep voornamelijk in het winkelcentrum geld in de vorm van biljetten konden pinnen. De laatste jaren is het aantal pinautomaten afgenomen en inmiddels hebben we een situatie dat er geen openbaar pinautomaat meer in Wezep beschikbaar is. De laatste openbare pinvoorziening van de Rabobank in het winkelcentrum is buitenwerking gesteld en dat lijkt op (korte) termijn niet te wijzigen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

thumbnail Foto Henk 2

OLDEBROEK - De lokale VVD afdeling Wezep/Oldebroek,  onderdeel van VVD Hanzenetwerk Zwolle, heeft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze stond in het teken van de lijsttrekkersverkiezing voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd de huidige fractievoorzitter Henk Kemp, door de aanwezige leden unaniem gekozen als de lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In de raadsvergadering van 30 september, heeft de SGP zich als énige partij in de gemeenteraad van Oldebroek gekeerd tegen het hijsen van de regenboogvlag op Coming-outday en het ‘Plan van aanpak LHBTQ+’. Het hijsen van de regenboogvlag en het plan van aanpak LHBTQ+ is de uitwerking van een motie die hierover in maart 2021 is ingediend (door CU en PvdA/BPO). Toen gaf de SGP al aan geschokt te zijn door de LHBTQ+-koers van de gemeenteraad. Dit is de afgelopen raadsvergadering helaas alleen maar sterker geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gert

OLDEBROEK  -  ChristenUnie leider Gert-Jan Segers zou maandag 18 oktober naar Oldebroek komen om te horen wat speelt in ons deel van Nederland. 

In verband met de ontwikkelingen omtrent de kabinetsformatie zal de avond met Gert-Jan Segers geannuleerd worden.

Hij wordt de komende weken verwacht aan de onderhandelingstafel en moet daarom helaas afzien van deze bije

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Om voor de komende jaren een goede basis voor de woningbehoefte te leggen is meer actie nodig. Een vraagstuk dat momenteel in elke gemeente speelt. Het tekort is enorm, de vraag is groot en de prijzen rijzen de pan uit. O.a. veel jonge inwoners van onze gemeente ervaren het, weinig passend aanbod en als het er is, is er zoveel animo waardoor de prijs verder opgedreven wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Henk Kemp namens de VVD fractie:  'Gisteren vond in gemeente Oldebroek  een raadsvergadering plaats, waar de VVD fractie door ziekte niet aanwezig kon zijn.

Bij met name het voorstel over Plan van Aanpak  betreffende LHBTQ+ voelt de VVD zeker de verantwoordelijkheid onze zienswijze te publiceren, daarom hieronder de geplande bijdrage bij dat voorstel. Het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober vinden wij belangrijk'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

OLDEBROEK - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oldebroek besloot op donderdag 30 september 2021 dat de regenboogvlag in Oldebroek in top gaat bij het Oldebroeker gemeentehuis op Coming-Outdag. Daar zijn we als PvdA / Burgerpartij Oldebroek heel gelukkig mee. Het lokaal openbaar bestuur van Oldebroek gaat daarmee namelijk naast LHBTQ+ doelgroepen staan die helaas nog niet vrij en ongedwongen hun identiteit kunnen beleven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail In gesprek met GJ Segers

 

GEANNULEERD: In verband met de ontwikkelingen van vandaag omtrent de kabinetsformatie zal de avond met Gert-Jan Segers geannuleerd worden. Hij wordt de komende weken verwacht aan de onderhandelingstafel en moet daarom helaas afzien van deze bijeenkomst.

OLDEBROEK  -  ChristenUnie leider Gert-Jan Segers komt maandag 18 oktober naar Oldebroek om te horen wat speelt in ons deel van Nederland. Hij wil graag horen welke onderwerpen belangrijk zijn in onze regio en wat we hem willen meegeven voor zijn werk in Den Haag.Segers wil zich sterk maken om ongelijkheid tegen te gaan en de kloven in ons land te dichten. De Oldebroekse predikant Matthijs Schuurman schreef eerder dit jaar over de kloven tussen stad en platteland, praktisch en theoretisch opgeleid én de kloof tussen burgers en politiek. Deze ervaart hij ook tijdens zijn werk in Oldebroek. Schuurman riep politici om in gesprek te gaan met mensen zelf. Om oog te hebben voor wat hen raakt, wat hen drijft en waar ze zich zorgen over maken. Schuurman en Segers gaan met elkaar en vooral met de bezoekers in gesprek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GJVeldhoen

Ervaring heeft hij al opgedaan in Oldebroek en Kampen. Maar, als de raad ermee instemt, zal Gerrit Jan binnenkort weer wethouder zijn. Deze keer van de gemeente Dronten. Oud-wethouder Siepel kwam in opspraak en is opgestapt. Voor de laatste periode zijn ze daarvoor opzoek gegaan naar een andere wethouder. 

Volgens Gerrit-Jan gaat het om een aantal maanden omdat men in 2022 weer naar de stembus kan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hijzelf zal, zoals het nu lijkt, blijven tot er aan de hand van die verkiezingen een nieuwe college gevormd is.  

Het hele gesprek met Gerrit-Jan kun je hier terug luisteren:

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail BJ2020

Zes maanden na de Tweede Kamer verkiezingen zit er nog steeds een demissionair kabinet. Omdat gekozen politici zó verschrikkelijk met zichzelf bezig zijn dat ze louter willen praten over met wie ze níet willen praten. Terwijl er heel wat te bespreken valt over hoe Nederland door crises gelaveerd kan worden, werden 2 welwillende linkse partijen weggestuurd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail golden 3346988 1920

In de laatste raadsvergadering voor de vakantie heeft de gemeenteraad gesproken over het financieel meerjarenperspectief. Mede door de toezegging uit Den Haag dat er meer geld voor Jeugdhulp beschikbaar komt is het perspectief positiever dan de afgelopen jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Burgerparticipatie, een mooi woord voor inwoners die meepraten en denken,  vindt het College van Oldebroek heel belangrijk. En natuurlijk vinden alle partijen in de gemeenteraad dat ook. Maar voor de VVD is het wel belangrijk om eerst aan te geven waar het over gaat, wat de mogelijkheden en belangen zijn, en wat de spelregels zijn. Daarnaast moet het vanaf het begin helder zijn wat de financiële consequenties, de kosten of de opbrengsten mogen of uiterlijk moeten zijn. En zeker moet ook duidelijk zijn wie uiteindelijk de  finale beslissing neemt over het definitieve plan. En daarmee ook de eindverantwoordelijkheid heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

SGP Oldebroek kan zich niet vinden in de huidige gang van zaken bij zwembad De Veldkamp. Tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur van 24 juni 2021 heeft de SGP dit kenbaar gemaakt. Het bezwaar richt zich op drie verschillende aspecten: 1) het aanbestedingsproces en specifiek de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij. 2) de zondagsopenstelling 3) de financiën. In dit artikel werken we ons bezwaar nader uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

thumbnail popke

OLDEBROEK -  ChristenUnie Oldebroek heeft tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 7 juli Popke Graansma verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hiermee nemen bestuur en leden het advies van de selectiecommissie unaniem over. Popke volgt Engbert Jan Ruitenberg op die de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 het gezicht van de lokale ChristenUnie was.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zeven

De coronamaatregelen zijn versoepeld en voor de fractie van de ChristenUnie weer alle reden om werkbezoeken af te leggen. Afgelopen zaterdag waren we te gast bij de Zeuven Heuvels en de Wezeper Veste.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail noorderrot 800x600

In de raadsvergadering van 2 juni jl. is unaniem ja gezegd tegen het plan Noorderrot. Het plan houdt in dat er een kleinschalige dag-recreatievoorziening komt in het meest noordelijke puntje van onze gemeente. Met het verdiepen van de vaargeul naar het Drontermeer, de aanleg van een haventje met 20 ligplaatsen voor kleine bootjes, een vissteiger en een kanosteiger is na veel overleg tussen gemeente, provincie en de Belangen Gemeenschap Noordeinde als initiatiefnemer een mooi resultaat bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tekening

In de raadsvergadering van 3 juni is het project Noorderrot besproken. Dit project houdt in dat er in Noordeinde een kleinschalige haven wordt gerealiseerd. Deze haven moet een ontmoetingsplek worden voor de Noorders en zorgt ervoor dat men ook in de toekomst kan blijven recreëren op het Veluwemeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Wensen

Over 10 maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is gebruikelijk dat politieke partijen voorafgaande aan de verkiezingen een lijst met (verbeter)punten opstellen om de komende 4 jaar aan te werken.

Wie weet nu beter wat er anders, -hetzelfde-, of beter moet in onze gemeente dan u/jij? Inwoners van onze gemeente Oldebroek beleven en ervaren immers zelf aan den lijve het functioneren van onze gemeente. Corona heeft afgelopen periode helaas het onderlinge contact tussen inwoners en de fractie & het bestuur van ABO beperkt. Daarom doen wij nu deze oproep naar iedereen die een mening of opvatting heeft over haar eigen woon- en leefomgeving, over de situatie in de lokale zorg (sociaal domein), of over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie naar u als inwoner of ondernemer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)