Foto Henk Kemp 2018

Bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen is Henk Kemp de lijsttrekker van de VVD Oldebroek. Hij woont inmiddels 24 jaar in deze gemeente en is vanaf 1997 politiek actief. Zijn streven is om zaken binnen de gemeente te realiseren en te regelen zoals de VVD dit graag ziet. 'Dat is mijn ambitie. Alleen commentaar aan de zijlijn geven is niet mijn instelling, werken aan oplossingen des te meer '.

De kandidatenlijst bevat veel jonge VVD ers, die gedreven, kritisch en ambitieus de fractie willen versterken. Lorenzo Huisman, Laurens van Oene en Nick Schouten willen volop mee strijden om de VVD de komende jaren nog groter en sterker te maken. Daarnaast blijft Wim Roelofsen met zijn ervaring ook aan boord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De SGP wil voor iedereen een woning, elke doelgroep moet een woning kunnen vinden. Dat betekent dat er een evenwichtig aanbod moet komen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moet in balans zijn. De woonwensen van mensen veranderen. Daarom moet er aandacht zijn voor nieuwe woonvormen. Dit kan door een projectmatige benadering en maatwerk toe te passen bij plannen. Specifiek wordt daarbij de ontwikkeling van mantelzorgwoningen maximaal ondersteund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo andre

Raadslid en fractievoorzitter André Boer: “Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Andre Boer, geboren op 1 april 1955 te Elburg, na 24 jaar getrouwd met Hennie van Dieren en verhuisd naar de kern van Wezep en het ouderlijk huis uit 1844 overgenomen, dat al vele generaties geleden gebouwd en sindsdien altijd door de familie Boer bewoond wordt. Van beroep automonteur, tot dat ik in 1992 hier een autobedrijf startte, waar ik samen met mijn zonen ons familiebedrijf run en dagelijks aan Chevrolet Corvettes en Mercedessen werk. Als hobby ben ik medeoprichter en voorzitter van Stingray”82. Tevens vervul ik meerdere bestuurlijke functies in enkele landelijke autoverenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Een gezonde lokale gemeenschap kan niet zonder de inzet van ondernemers. Zelfstandige ondernemers zijn de ruggengraat van onze samenleving en daardoor is een goede relatie tussen gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven noodzakelijk. Lokale ondernemers zorgen voor werkgelegenheid binnen de gemeente. Werk zorgt voor structuur en een sociaal netwerk; aspecten waar iedereen bij gebaat is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraafplaats Oosterwolde

De begraafplaats in Oosterwolde is zo goed als vol. Er is door inbreiding nog voor enkele jaren ruimte gecreëerd om te begraven maar er moet wat gebeuren. De fractie van de ChristenUnie heeft daar meermalen op aangedrongen. We willen te allen tijde voorkomen dat er niet begraven kan worden in Oosterwolde. Het college van B&W is met de eigenaren van twee percelen grond aan de oost- en westzijde overeengekomen om deze percelen aan te kunnen kopen en stelde de raad voor om daar budget voor beschikbaar te stellen. De overweging om dit te doen is dat er mogelijk bezwaren komen en dat er dan altijd aan de andere zijde ontwikkeld kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De gemeente Oldebroek is een landelijke gemeente met een omvang van bijna 100 km2. Binnen de gemeentelijke grenzen is er een groot buitengebied. De gemeente Oldebroek heeft een mooi en afwisselend landschap met polder, bos, heide en water. Deze waardevolle natuur, zoals bos, heide, houtwallen en het open weidegebied moeten behouden blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afbeelding artikel 14 03 2018

OLDEBROEK - Halverwege februari lanceerde SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar eigen, lokale jongerencampagne. Het doel van deze campagne is om zoveel mogelijk jongeren in de gemeenten Elburg en Oldebroek naar de stembus te krijgen en te laten kiezen voor de SGP. 

Voorzitter Tom de Nooijer: 'Met onze eigen speerpunten en jongerenkandidaat zijn we de jongeren in onze gemeenten gaan opzoeken. Daarnaast hebben we een campagnevideo gemaakt, waar we vertellen wie we zijn en waar we voor staan'.

Wil je op de hoogte blijven van deze campagne? Kijk dan op www.sgpjeo.nl/category/gemeenteraadsverkiezingen-2018

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo dennis

Raadslid Dennis Doorneweerd is geboren in 1970 op’t Loo en na enige jaren in Wezep gewoond te hebben, is hij nu weer woonachtig op ’t Loo. Na de MAVO en de Middelbare Technische School in Zwolle is hij enige jaren werkzaam geweest in het bouwbedrijf van zijn ouders. In 1996 heeft hij een eigen bedrijf opgestart in de automotive sector en daar is hij nog steeds werkzaam in. Doorneweerd: 'Ik ben lid van ABO sinds het eerste uur en nu acht ik de tijd rijp voor een vervolg. Ik heb gemerkt dat politiek voor nog veel mensen een ver van mijn bed show is en wil daar verandering in proberen te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De SGP is een voorstander van muziekonderwijs. Wij vinden dat dit de steun verdient van de gemeente. Laat nu het CDA met een initiatiefvoorstel komen om muziekverenigingen 25.000 euro te geven voor het muziekonderwijs. Positief toch? Dit voorstel is vorige week donderdag in de raadsvergadering besproken. Het moment waarop het CDA dit initiatiefvoorstel indient geeft te denken. Als argument geeft het CDA dat ze al twee jaar aandacht vragen voor het muziekonderwijs. De SGP heeft in juni 2014 al aangedrongen om samen met de verenigingen te kijken naar een verantwoorde oplossing voor de financiële problemen die voortkomen uit het opleiden van jonge muzikanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur (ivm biddag dit maal tot 18.45 uur) luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 14 maart zijn raadsleden van ChristenUnie en PVDA te gast in de studio. Met hen worden de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek, besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er bij Loco Info op LocoFM  ruim aandacht voor de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen in Oldebroek. In een serie van acht afleveringen blikt Jan Klein, samen met hen, vooruit naar de verkiezingen van 21 maart. In de aflevering van 14 maart om 17.00 uur is Chris Spijkerboer, lijsttrekker van CDA, te gast in de studio. 

Heeft u een vraag voor hem, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag mailen heeft de voorkeur en dat kan naar radio@locofm.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

Lijst 7 doet niet mee aan de gemeenteraad verkiezingen op 21 maart. De reacties die we hierop kregen waren hartverwarmend. Veel mensen betreurden ons besluit maar men begreep het wel. Bijna steeds werd de vraag gesteld “maar op wie moeten we nu stemmen?” Wij adviseren niet op welke partij u moet stemmen. Die beslissing moet u zelf nemen. We begrijpen wel dat de keuze moeilijk is. We hebben de programma’s van alle partijen gelezen. Echt veel verschil zien we niet. Iedereen is voor het milieu, voor goed onderwijs, voor betere en betaalbare woningen, voor goede sport mogelijkheden en lagere lasten. Tja, dan wordt de keuze inderdaad ingewikkeld. Iedereen belooft verbetering , verandering, vernieuwing enz. Maar als we naar de 129 kandidaten kijken, zien we eigenlijk weinig verandering. Nauwelijks nieuwe gezichten en bij de verkiesbare plaatsen staan meestal de oude bekenden van de huidige raad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2415

Wat me drijft om naast een ‘gewone baan’ in de vrije tijd ook nog raadslid te willen zijn? Simpel. Omdat ik daarmee van mijn idealen daden kan maken. Dat we als mensen elkaar helpen als er iemand struikelt of hulp nodig heeft. Dat we ongehinderd kunnen genieten van grote vrijheden door elkaar bewust ruimte te bieden. Dat niemand bang hoeft te zijn om openlijk te zijn wie hij of zij is. Dat we werkend, lerend, sportend, ontwikkelend, democratisch, vrij en open samenleven in een gedeelde welvaart. Dát is mijn beeld van beschaving. Dat is de basis van m’n politieke drive.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In de afgelopen bestuursperiode heeft de SGP mede gestalte gegeven aan Oldebroek voor Mekaar. Oldebroek voor Mekaar betekend samen werken aan een mooie en sterke samenleving. Iedereen kan initiatief nemen om samen iets aan te pakken. Dit is wat de SGP toejuicht, minder overheid en minder regels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is het initiatiefvoorstel van het CDA besproken waarin zij voorstellen om een structurele subsidie te verstrekken aan muziekverenigingen. De fractie van de ChristenUnie wil het CDA graag een schouderklopje geven voor de moeite die zij hebben genomen om met dit voorstel te komen. Het doel van deze subsidie is, zo bleek uit de motivatie van het CDA, om kinderen de mogelijkheid te (blijven) bieden om muziekonderwijs te volgen. De fractie van de ChristenUnie heeft tegen dit voorstel gestemd. Dat hebben we gedaan omdat we vinden dat we moeten investeren in de culturele vorming van kinderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd2

WEZEP - Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezing staat voor de deur. Op 21 maart gaan we weer stemmen. De Huiskamer van Wezep organiseert in de komende periode wekelijks bijeenkomsten met politieke partijen. Weet jij al op wie je gaat stemmen? Wat je belangrijk vindt? Wil je weten wat de speerpunten zijn of heb je vragen aan de lokale partij VVD?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2448

Mijn naam is Jack Hellendoorn, 60 jaar en getrouwd met José. Samen hebben wij twee geweldige dochters en wonen wij al drieëndertig jaar in het mooie dorp Wezep. Ik werk bij KPN en mag daar voor het bedrijfsonderdeel consumentenmarkt lid zijn van de ondernemingsraad als voorzitter. Ook ben ik actief kaderlid van mijn vakbond, waarbij ik direct betrokken ben bij onder andere de cao-onderhandelingen van KPN. In mijn spaarzame vrije tijd geniet ik van mijn tuin, spannende boeken en probeer ik ook nog wat aan beeldhouwen te doen. Verder houden wij van reizen en van het leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

silhouettes 776667 960 720

OLDEBROEK - In  Kulturhus De Talter in Oldebroek wordt op maandag 12 maart om 20.00 uur het grote Oldebroekse verkiezingsdebat gehouden. Aan dit debat, georganiseerd door Loco Media Groep en de gemeente Oldebroek, wordt meegewerkt door de zeven lijsttrekkers van de politieke partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen en om eventueel een vraag te stellen aan de politici. De inloop is vanaf 19.30 uur. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2415

WEZEP - Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Kom dan dinsdag 13 maart naar de Huiskamer van Wezep. Hier kunt u kennismaken met de lijsttrekker van de PvdA Oldebroek-Wezep: Bert-Jan Dokter. In zijn privéleven verdient Bert-Jan zijn boterham als ICT-specialist voor een ICT-dienstverlener uit Heerenveen. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij de Loco Media Groep, als voorzitter en dj. Hij is getrouwd en vader van twee pubers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Consmema 2

HATTEMERBROEK - Op vrijdag 9 maart heeft CDA Gelderland een bezoek gebracht aan Consmema te Hattemerbroek. Het gezelschap bestond uit het bestuur van CDA Gelderland, Statenleden Harold Zoet, Daisy Vliegenthart en Bert Komdeur, Gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten en Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg. Daarnaast waren raadsleden en wethouders uit de regio aanwezig. Consmema is een van de gevestigde ondernemingen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein H2O. De oorspronkelijke locatie van Consmema in het centrum van is medio 2017 is door groei van het bedrijf verruild voor bedrijventerrein H2O. Bij de bouw van het nieuwe pand is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)