abo logo post

In de aanloop naar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zoeken we enthousiaste inwoners uit onze gemeente die zich actief voor Algemeen Belang Oldebroek (ABO) willen inzetten en ook eventueel op de verkiezingslijst willen staan. Wat we vragen is een open, positief kritische instelling en de wil om met onze fractie en bestuur samen de schouders eronder te zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo

Zo noemt ABO het net verschenen rapport: Toeristisch Visie- en actieprogramma voor de gemeente Oldebroek. Onder leiding van ABO wethouder Bergkamp is samen met het Toeristisch Platform Oldebroek een heldere visie én een ambitieus actieprogramma tot stand gebracht.. Want met alleen een visie- hoe nodig het ook was om die op te stellen – ben je er nog niet. De mouwen dienen te worden opgestroopt om het actieprogramma tot uitvoering te brengen.  En dat gaat niet vanzelf, daar heb je geld en menskracht voor nodig. Het is nog maar eens gezegd: toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze gemeente. Er gaat veel geld in om: de economische betekenis is op jaarbasis meer dan € 20 miljoen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

henri

WEZEP  - Op de Dag Van De Arbeid, 1 mei, klopten de afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter van PvdA Wezep-Oldebroek aan bij Henri Kolkman in Wezep. Met een mooie bos rozen op de arm en een PvdA jubileum speld in de binnenzak. Wezeper Henri Kolkman werd 25 jaar geleden lid van de PvdA, geïnspireerd door toenmalig PvdA fractievoorzitter Jan Klein en de PvdA idealen. Kolkman werd bestuurslid en afdelingsvoorzitter van de lokale PvdA afdeling. Ook maakte hij 8 jaar deel uit van de gemeenteraad van Oldebroek (2002 - 2010), waarvan 4 jaar als fractievoorzitter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

blog

De landelijke verkiezingen zijn inmiddels weer voorbij. Voor mezelf was het een moment om terug te kijken, want ik realiseerde mij dat ik inmiddels alweer drie jaar als raadslid actief ben in de gemeente Oldebroek.

Drie jaren die voorbij zijn gevlogen en die ik van te voren ook zeker anders had voorgesteld. Vrienden, familie en dorpsgenoten vragen mij regelmatig. Hoe werkt dat eigenlijk en vind je dat nu echt zo leuk? Leuk is het zeker! Maar naast leuk is het ook een intensieve rol. Vooral het eerste jaar stond in het teken van leren en verdiepen in de materie. En ben ik gestart met rustig observeren, mijn contacten leggen en veel inlezen. Maar het belangrijkste is het vormen van een team. Binnen ABO hebben we gelukkig een enthousiast team van fractie & (bestuur)leden met elk een eigen vakgebied en interesses. Vooral het tafelgesprek met onze leden voordat er besluiten gemaakt worden is erg prettig. Daardoor zijn we instaat om elkaar te versterken, waardoor we de verschillende thema’s en onderwerpen zo goed mogelijk kunnen beoordelen, zodat we de juiste beslissingen kunnen maken. Natuurlijk realiseer ik mij dat het maken van een beslissing niet voor iedereen de juiste beslissing is. Wel heb ik geleerd dat je alleen kunt besluiten als je het later op een transparante wijze kunt uitleggen. De afgelopen drie jaren heb ik mezelf steeds weer de vraag gesteld, is het uitlegbaar? Een mooi handvat!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

U heeft vast gehoord dat de gemeente meedenkt over de energieplannen voor de toekomst. Mogelijk heeft u zelf hier over meegepraat of meegedacht. De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) wordt binnenkort vastgesteld. De doelstelling van gemeente Oldebroek om klimaatneutraal te zijn in 2050 kan alleen bereikt worden met 35% energiebesparing,  21 windmolens, 25 hectare aan zonnepanelen en alle daken vol met panelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding1

OLDEBROEK / De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug en nu zijn we al weer volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor deze verkiezingen is ChristenUnie Oldebroek is op zoek naar kandidaat-raadsleden. Maart 2022 dat duurt nog even zult u denken, maar er moet voor die tijd nog heel wat gebeuren, dus is het nodig om al op tijd met de voorbereidingen te starten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

VELUWE -  1.400 reacties kreeg het CDA op een enquête wat inwoners vinden van de voorgenomen recreatiezonering op de Veluwe. Vandaag biedt Statenlid Daisy Vliegenthart de reacties aan de gedeputeerde aan. Wat is de bottomline van de reacties vroegen we aan Daisy?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda16

De afkorting LHBTQ+ heb je vast al vaker voorbij zien komen. Een afkorting waar een diversiteit aan mensen achter schuil gaan die te vaak onbegrip en intolerantie tegenkomen. Als ze zich anders gaan voelen en zich niet durven uiten, uit angst voor afstoting. Of, als ze eenmaal ‘uit de kast’ zijn gekomen, verstoten worden of moeten horen dat ze ziek zijn en ‘genezen’ moeten worden. Een beschaving herken je aan de inzet om elkaar te willen begrijpen. Daar is nog heel wat te winnen, dus bood Bert-Jan Dokter de gemeente Oldebroek de regenboogvlag aan tijdens het raadsdebat over aandacht voor LHBTQ+ gemeenschap.

Video met raadsbijdrage Bert-Jan Dokter

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De raadsvergadering van 11 maart jongstleden kende in de gemeente Oldebroek slechts één agendapunt. Dit agendapunt betrof een motie vreemd aan de orde van de dag, opgesteld door de ChristenUnie en mede-ingediend door de PvdA – Burgerpartij Oldebroek, VVD en Algemeen Belang Oldebroek. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers te verbeteren en de raad te adviseren over het belang van het hijsen van de regenboogvlag op coming-out day.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail poppy 1128683

In de afgelopen jaren vlamt met enige regelmaat in de regio, maar ook in onze gemeente, de discussie op over het hijsen van de regenboogvlag. Vaak op momenten dat er speciale aandacht is voor mensen met een LHBTQ+ geaardheid, denk hierbij o.a.  aan de 11e oktober, ‘coming out day’. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij als fractie van de ChristenUnie niet altijd goed weten of we hier wel of niet mee moeten instemmen. Aan de ene kant willen we aandacht hebben voor de problematiek waar mensen met een LHBTQ+ achtergrond tegen aan kunnen lopen, aan de andere kant willen we waken voor symboolpolitiek te gaan. Als we alleen een vlag hijsen en verder niets doen is dat laatste het geval. Daarom is een verdere verdieping in dit onderwerp noodzakelijk.  Maar zoals het vaak gaat, de agenda van alle dag neemt je in beslag en voor je het weet ben je weer een jaar verder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK - Verkiezingen voor de Tweede Kamer in Oldebroek. Burgemeester Haseloop vertelt wanneer, waar en hoe je in onze gemeente kunt stemmen.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

red

OLDEBROEK  - Maandag 8 maart op internationale vrouwendag vrroegen wethouder Liesbeth Vos en Erna van den Bosch (fractievolger ChristenUnie)  aandacht voor wereldwijde slavernij. Vooral kinderen zijn het slachtoffer; twee miljoen kinderen worden verhandeld in de seksindustrie, worden misbruikt en verdwijnen spoorloos in volledige anonimiteit, geen recht, geen bescherming, overgeleverd aan de grillen van slavenhandelaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

OLDEBROEK -  Zaterdag 6 maart organiseert de ChristenUnie een Regio-estafette door het hele land. Ruim 90 afdelingen vragen aandacht voor lokale oplossingen die een bijdragen leveren aan het beschermen van de aarde. Ook in Oldebroek doet de ChristenUnie mee aan deze estafette. De verwachting is dat om 9.00 het stokje overgedragen zal worden door de ChristenUnie Hattem op het plein voor het gemeentehuis van Oldebroek. Vanuit oldebroek is om 9.15 gestart met de route om vervolgens om het stokje om 10.00 uur over te dragen aan Elburg.

U bent van harte uitgenodigd om bij dit overhandigingsmoment aanwezig te zijn. Dit alles met in achtneming van de coronamaatregelen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoewerktstemmen 1900 B1

OLDEBROEK - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

VELUWE -  De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden. Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Fractie PvdA Burgerpartij Oldebroek

We zitten we met z’n allen al bijna een vol jaar in de pandemie. Sinds 11 maart 2020 houdt SARS-CoV-2 ons in de houdgreep. Moet deze column nu óók alweer over Corona gaan? Is er dan écht niet iets anders te bespreken? Jazeker, maar niet voordat we hier hebben benoemd dat we ons zorgen maken over het welzijn van jeugd, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, ondernemers. De één gaat dieper gebukt onder de last dan de ander. En nee, dat is niet altijd direct zichtbaar. Door de lockdown maatregelen zijn we blijkbaar geneigd in onze schulp te kruipen. Een verkeerde reflex. Elkaar minder zien, spreken of horen. Terwijl we juist een neiging de andere kant op moeten hebben: vaker een berichtje, belletje of kaartje. Warm contact en voelbare betrokkenheid. Dat houdt ons overeind in deze sociaal barre tijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Het winkelcentrum in Wezep, het Meidoornplein, is binnen onze gemeente helaas te vaak het epicentrum van vernielingen, overlast en vechtpartijen. Het afgelopen jaar was daarin ook een ronduit slecht jaar, met veel incidenten. Daarom is SGP Oldebroek van mening dat er meer nodig is op het Meidoornplein om te zorgen voor veiligheid. Immers, veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daarom stelt het college voor om een Meidoornpleinmanager aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld en wat vindt de SGP daarvan?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In Oldebroek spreekt de voorzitter tijdens de vergadering het ambtsgebed uit Foto Screenshot stream raadsvergadering Oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek houdt vast aan het ambtsgebed als verplicht onderdeel van de raadsvergadering. Dat blijkt uit het nieuwe Reglement van Orde, dat donderdagavond werd vastgesteld. Bert-Jan Dokter van de PvdA/Burgerpartij Oldebroek weigerde in te stemmen met het nieuwe Reglement.

 Rik Kapitein

Bijdrage en stemverklaring Bert-Jan Dokter

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail haalbaarheid whc wtc vls

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de Wezep Hattemerbroek Combinatie, Wezepse Tennisvereniging en Van Limburg Stirum Korpsen. Als ChristenUnie hebben we gepleit voor zorgvuldigheid, participatie en zeggenschap voor de raad. Er zitten veel kansen aan dit voorstel. Denk aan een nieuwe accommodatie voor de verenigingen zonder achterstallig onderhoud en een toekomstbestendige locatie. Daarnaast is inbreiding van woningbouw in Wezep een mooie kans. We hebben meegegeven dat we kansen zien voor onder andere sociale woningbouw en starterswoningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)