cvo

Afgelopen maandag, 16 mei 2022, is er op aanvraag van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) en VVD een raadsvergadering gehouden over de stand van zaken van het formatieproces. Directe aanleiding: CU heeft het vertrouwen opgezegd in ABO en ABO heeft daaropvolgend in felle bewoordingen uitgehaald richting de CU. Nadat CU en SGP de informateur vervolgens om nieuw advies hebben gevraagd, heeft CVO laten weten dat een coalitie van CU, SGP en CVO nu volgens ons als eerstvolgende optie op tafel moet komen. De informateur heeft na deze vertrouwensbreuk echter geadviseerd om te gaan formeren tussen CU, SGP en CDA. Over de aanleiding van de vertrouwensbreuk en de vraag hoe/met wie nu verder is het raadsdebat vervolgens gegaan.

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Het raadsdebat over het formatieproces jl. 16 mei gaf als uitkomst dat er opnieuw gesprekken gevoerd worden met alle partijen. Als SGP vinden wij dit een logische uitkomst gezien het verloop van het raadsdebat. We moeten dus helaas weer opnieuw beginnen.

De SGP heeft aangegeven in het debat dat het stopzetten van de formatie een keuze was van de ChristenUnie. Wij zijn nog steeds teleurgesteld dat de coalitieonderhandelingen tussen CU, ABO en SGP zijn gestopt. Wij hadden bij het begin van de onderhandelingen een andere uitkomst verwacht vanwege de samenwerking in het verleden met de andere twee partijen en onze constructieve instelling om de vorige coalitie van CU, ABO en SGP voort te zetten. In het nieuwe advies van de informateur van 14 mei werd aangegeven dat na de breuk tussen CU en ABO een nieuwe optie zou kunnen zijn CU, CDA en SGP.

Lees meer >

raadszaal1

Wie maandagavond naar de raadsvergadering keek, moet een moment gedacht hebben dat hij in een cabaret voorstelling zat.Een korte samenvatting; eerst ging ABO samen met CU en SGP. CU kreeg ruzie met ABO en toen kwam CDA op het toneel. Alles  leek voor elkaar maar toen riep CDA kunnen we niet de ruzie lijmen.  Ja , zei SGP maar dan is CDA niet meer nodig. Nee, zei CDA lijmen kan alleen met ons. Maar dan lijmen we niet zei SGP dan is er gewoon een nieuw voorstel van vier partijen en vier wethouders. Dat wil SGP weer niet. Dan doen wij niet mee met lijmen. Volgt u het nog?

Lees meer >

3 reacties

LiesbethVos LocoFM

Het is onrustig in de politiek van Oldebroek. Waar het eerst leek tot een formatie zonder grote problemen werd er eind vorige week toch een ander geluid hoorbaar. De ChristenUnie heeft echter aan de ABO bekend gemaakt geen vertrouwen te hebben in een coalitie met de ABO. 

Reinier Mulder, de informatier, is gevraagd voor een advies. Dit advies was om een coalitie te vormen met ChristenUnie, SGP en het CDA. Over deze kwestie is gisteren een gemeenteraadsvergadering geweest. 

Willem van den Beld praatte met wethouder Liesbeth Vos over de verschillende gebeurtenissen. Luister hieronder het hele gesprek terug: 

1 reactie

raadszaal1

De vorming van een coalitie verloopt bizar. Uit de brief van de CU begrijp ik dat men niet wil verder praten.Drie oorzaken geeft CU hiervoor. Een stentor artikel waarin fractievoorzitter van ABO aangeeft dat het allemaal wel wat sneller kan. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Maar is dat een reden om het gesprek te staken? Tweede reden. Bij de advertentie van de ABO wethouder staat al een functie pakket. Hetzelfde als bij de vorige wethouder. Als we er vanuit gaan dat SGP en CU de huidige wethouders wederom voordragen, is het vrij logisch dat de ABO wethouder ook het huidige pakket krijgt.

Lees meer >

4 reacties

politiek

OLDEBROEK - Twee persberichten doen politiek Oldebroek vrijdagochtend opschrikken: eerst maakte de lokale ChristenUnie-fractie bekend te stoppen met de coalitieonderhandelingen, naar eigen zeggen omdat het vertrouwen in Algemeen Belang Oldebroek (ABO) was verdwenen. Niet veel later stuurde ABO een persbericht, waarin de partij sprak over 'een dolk in de rug' door de ChristenUnie, en speculeerde over een verborgen agenda. "De deur is wel definitief gesloten."

Door Omroep Gelderland

Lees meer >

5 reacties

cvo

Het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) heeft, middels een brief van de formateur aan de gemeenteraad (12-05-2022), kennis genomen van de mislukte formatiepoging tussen CU, ABO en SGP. In nadere berichtgeving wordt vanuit CU gesproken over ‘onvoldoende basis van vertrouwen’ richting de ABO, en vanuit de ABO over een ‘dolk in de rug’ door de CU. Op dit moment hebben de fracties van CU en SGP aan de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe nu verder. Het CVO heeft herhaaldelijk aangegeven dat zij bereid is om deel te nemen aan coalitieonderhandelingen. ‘Wij zijn er klaar voor en onze hand is en blijft uitgestoken’.

Lees meer >

abo logo post

Complete verbijstering en ongeloof binnen de fractie en bestuur van ABO.

Serieus met elkaar in gesprek zijn in de formatiefase over het coalitieakkoord en vanuit het niets komt er dan een brief van de CU via de formateur: CU heeft geen vertrouwen meer met ABO in een coalitie. Is dit achterbaks, arrogant of mogelijk toch gewoon amateurisme? 

Lees meer >

1 reactie

CU

Afgelopen maandag vond onder leiding van de formateur dhr. Mulder een eerste formatiegesprek plaatst tussen de ABO, SGP en ChristenUnie om te komen tot een nieuwe coalitie in Oldebroek. Een brief van de ABO aan de formateur, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.

Lees meer >

1 reactie

thumbnail Henk 25 jaar lid groot 293 mb

OLDEBROEK -  Op de Dag van de Arbeid (1 mei) reikte PvdA-secretaris Bert Jan Dokter aan Oldebroeker Henk Stouwdam een speldje uit voor zijn 25-jarig lidmaatschap van Partij van de Arbeid afdeling Oldebroek - Wezep!

Bij deze mijlpaal horen natuurlijk - naast de gebruikelijke pin - rode rozen, het symbool van de PvdA, en een overheerlijke taart.

De PvdA-strijd vóór een samenleving met gelijke kansen én fatsoenlijke beloning voor werk, gaat onvermoeibaar door!

cvo

Op maandagavond 25 april heeft informateur Reinier Mulder zijn advies uitgebracht aangaande het nieuw te vormen college voor de gemeente Oldebroek. Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) heeft vanaf het begin meermaals aangegeven verantwoordelijkheid te willen nemen, om uiteindelijk te gaan meebesturen. Aangezien de kiezer CVO zoveel vertrouwen heeft gegeven, wil CVO ook op de plek zijn waar de idealen het best te verwezenlijken vallen: in het college. In het gesprek met de informateur heeft CVO laten weten dat onze voorkeur ligt bij een coalitie van CU, ABO en CVO. Dit zijn de drie grootste partijen, waarmee deze coalitie volgens ons het beste recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.

Lees meer >

1 reactie

thumbnail SGP bij cross

In de afgelopen weken zijn we als SGP, op uitnodiging, in gesprek geweest met een buurtbewoner van het motorcrosscircuit en vervolgens, ook op uitnodiging, met het bestuur van Stichting Circuit Oldebroek. We kunnen terugzien op goede inhoudelijke gesprekken. Met de buurtbewoner hebben we het circuit bezocht. Daarbij zijn zaken besproken aangaande natura2000, het groter worden van het evenement/crossterrein en de handhaving hierop. Tevens kwam de bezorgdheid naar voren over het permanente karakter van het terrein terwijl dit een open stuk natuurgebied is. Er zijn bomen verdwenen door het steeds verder professionaliseren van het crossevenement en het verbreden van de baan. Daardoor ontstaat er een opener gebied. Er is contact met de gemeente of de gemaakte afspraken binnen de vergunningen passen en of bestaande afspraken nagekomen worden.

Lees meer >

thumbnail CDAGelderland 2021

REGIO - Het CDA is zeer verbaasd door het bericht in media over een nieuwe Gelderse OZB Belasting. Door mogelijke afschaffing van de motorrijtuigenbelasting in 2025 moeten provincies op zoek naar een nieuwe vorm van inkomsten. Dat er nu al een keuze lijkt te zijn gemaakt, dat vindt CDA te kort door de bocht.

Lees meer >

tom

OLDEBROEK - Tom de Nooijer hoopt met zijn partij, Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) onderdeel te worden van de coalitie in Oldebroek. Als nieuwkomer haalde hij drie zetels binnen, waarmee hij zichzelf de 'grootste winnaar' van de verkiezingen noemt. Het conflict met zijn oude partij, de SGP, kan hij naar eigen zeggen achter zich laten.

De nieuwe gemeenteraad is inmiddels geïnstalleerd, de verkenning voor een mogelijke coalitie is in Oldebroek in volle gang. "Wij zetten daarbij in op een samenwerking tussen de ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek en CVO", zegt Tom de Nooijer daarover.

Door Rik Kapitein & Loco Mediagroep i.s.m. Omroep Gelderland

Lees meer >

1 reactie

gemeentehuis oldebroek

OLDEBROEK -  De gemeenteraadsvergadering van woensdag 30 maart richtte zich op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Voordat de leden van de nieuwe gemeenteraad hun functie kunnen uitoefenen, moesten zij elk afzonderlijk de eed of verklaring en belofte afleggen zoals die is voorgeschreven in de Gemeentewet.

 

thumbnail Reinier Mulder

OLDEBROEK - Reinier Mulder is, met brede bijval van de raad, gevraagd als informateur voor de vorming van een coalitie voor de gemeente Oldebroek. Reinier werkt als gastdocent Rechtstaat en Parlementaire democratie bij ProDemos en is sinds 1995 raadslid voor de ChristenUnie. Hij woont met zijn vrouw en hun drie kinderen in Zwolle-Zuid.

Gesprek met Reinier Mulder die als informateur in Oldebroek aan de slag gaat

raad

REGIO -  De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Ook deze keer zullen veel nieuw gekozen raadsleden moeten leren en ontdekken wat hun functie inhoudt. Daarom organiseren de Provincie Gelderland en VNG Gelderland via de Gelderland Academie regionale inwerkprogramma’s.

“Ik hoop dat nieuwe gemeenteraden hiermee een goede start kunnen maken, of dat nou met een raadsakkoord of een coalitieakkoord is”, zegt gedeputeerde Jan Markink, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. “Alles ten dienste van onze inwoners en bedrijven.” 

Lees meer >

thumbnail christenunie logo oldebroek geheel

De fractie van de ChristenUnie kijkt dankbaar terug op de gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Nu de uitslag bekend is en de ChristenUnie met 6 zetels de grootste partij in de raad is, neemt zij haar verantwoordelijkheid en ‘pakt de handschoen’ op om tot de formatie van een coalitie te komen

Lees meer >

thumbnail Reinier Mulder

OLDEBROEK - Reinier Mulder is, met  brede bijval van de raad, gevraagd als informateur voor de vorming van een coalitie voor de gemeente Oldebroek.  Reinier werkt als gastdocent Rechtstaat en Parlementaire democratie bij ProDemos en is sinds 1995 raadslid voor de ChristenUnie. Hij woont met zijn vrouw en hun drie kinderen in Zwolle-Zuid.

Lees meer >

cvo

OLDEBROEK  - Op donderdagavond 17 maart, een dag na de verkiezingen, is in het gemeentehuis een openbare bijeenkomst geweest, waarbij de lijsttrekkers de gelegenheid kregen om hun denkbeeld te geven over het proces van coalitievorming en het opstellen van een bestuursakkoord.

Lees meer >