CDA

REGIO - De afgelopen weken zijn veel verhalen in de media gekomen over het wildbeheer op de Veluwe. Het CDA Gelderland constateert dat niet alle berichten op feiten berust. Vandaar dat zij schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college van gedeputeerde staten om hen volledig te informeren over het wild en het wildbeheer.

Engelina van Steenbrugge: "Vorig jaar hebben we al vragen gesteld over de wildstand. We weten dat het aantal groot wild op de Veluwe is toegenomen. Dit is aan de ene kant mooi voor de toeristen die grote kansen hebben om wild te treffen als zij op de Veluwe struinen. Maar aan de andere kant levert dit ook overlast en gevaarlijke situaties op. Denk daarbij aan verkeersoverlast en overlast bij agrariërs en tuineigenaren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo CU

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kavelstekoop

Het zal niemand ontgaan zijn dat met de aantrekkende economie van de laatste jaren, de   verkoop van woningen weer goed op gang is gekomen. Ook in onze gemeente wordt er op vele plekken weer gebouwd of zijn er nieuwbouwplannen in voorbereiding. Dit zorgt voor werkgelegenheid en geeft de lokale economie een boost.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ABO

Wonen in Wezep heeft vele voordelen. Vraag het maar aan de inwoners. Wezep heeft een compleet winkelaanbod, een dorps karakter maar wel vlak bij de grote stad en te midden van prachtige natuur. Bovendien zit je zo op de snelweg. Wezep ligt lekker centraal. Voor velen genoeg redenen om in Wezep te willen wonen. Maar de snelwegen zorgen ook voor overlast. Geluidsoverlast en fijnstof. De A28 wordt steeds drukker en de overlast zal de komende jaren alleen maar toenemen. Verontruste inwoners trekken daarom aan de bel. Vooral zij die in de buurt van de snelweg wonen, maken zich zorgen. Hun woongenot lijdt er onder. Ze vragen aan de politiek: doe er wat aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag is het onderwerp gemeenschappelijke regeling (GR) I-dienst aan de orde geweest. Het voorstel beoogt de samenwerking op het gebied van ICT te formaliseren die de gemeente Oldebroek op dit moment heeft met de gemeenten Hattem en Heerde. Kanttekeningen die de SGP bij dit voorstel zette waren onder andere dat er nog steeds onderzocht wordt wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn voor de bedrijfsorganisatie van Nunspeet en Elburg en er in tussentijd wel een gemeenschappelijke regeling ingesteld wordt met Hattem en Heerde. Daarnaast dat er unanimiteit moet zijn voor toetreding van andere gemeenten en het als laatste dat er aanvullende voorwaarden aan gesteld kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19 04 2017 pic

De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek maakte gisteren bekend op 23 juni een borrel te gaan houden met Kees van der Staaij over de islam. Dit werd verspreid op social media waarna Tim Hofman twitterde: 'Keesie die komt grienen over Islam om af te sluiten met dat homo's niet mogen trouwen en nee ik zag ook liever geen wijve bij de partij nee.'  Dit was voor Tom de Nooijer (Voorzitter SGP-jongeren Elburg/Oldebroek) aanleiding om namens de commissie een open brief te sturen naar Tim Hofman:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJDokter2

De landelijke verkiezingen zijn al weer een maand achter de rug. U dacht dat u van overdadig aandacht vragende politici af was? Dat heeft u mooi mis. Het warmlopen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is begonnen! En dat zult u merken ;-) Ik ook. Ik mag nadenken of ik in 2018 nog eens wil meedingen naar zo’n felbegeerde zetel en jaloersmakend stuk pluche onder de billen in de Oldebroeker gemeenteraad. Of ik de kiezer in 2018 wil vragen me nóg eens vier jaar op democratische missie te sturen met zijn/haar stem. Het vergt serieus in de spiegel kijken of ik daar, na 8 jaar gemeenteraad, nog eens voor zou moeten gaan. Ben je nog fris en idealistisch genoeg? Word je geen karikatuur van jezelf? Is het niet eens tijd voor vernieuwing? Ben ik überhaupt inspirerend? Ben ik zelf voldoende geïnspireerd?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale schone energie zal zeker een belangrijk thema zijn. Het CDA Gelderland trapte 4 april af in de Radstake door de lokale fracties uit de provincie te informeren over het grote belang van deze zaak. Pieter van der Ploeg van Alliander, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Antoinet van Helvoirt van het Waterschap Rijn en IJssel vertelden de bestuurders over het belang van de energietransitie van fossiele naar duurzame, schone energie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerk

Dat Oldebroek een christelijke gemeente is blijkt wel uit de verkiezingsuitslagen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand behaalden ChristenUnie, CDA en SGP ruim 50% van de stemmen in onze gemeente. En in de gemeenteraad van Oldebroek hebben deze partijen samen een ruime meerderheid van 13 van de 19 raadszetels. Uit een recent gehouden enquête van de ChristenUnie Oldebroek onder alle kerken in onze gemeente blijkt dat het merendeel van de inwoners van Oldebroek lid is van één van de 16 kerken. Maar liefst 63% van de ruim 23.000 inwoners staat geregistreerd als lid bij een kerkelijke gemeente. Zeker zo interessant is te weten hoeveel inwoners van onze gemeente zondags naar de kerk gaan want helaas niet ieder lid is actief betrokken bij de kerk. Op basis van de enquête blijkt dat 30% van alle inwoners kerkgangers zijn. Bijna 6.900 inwoners bezoeken dus met een zekere regelmaat één van onze kerkgebouwen die de gemeente Oldebroek rijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu oldebroek

WEZEP - Maandagavond 3 april aanstaande houdt de ChristenUnie een bijeenkomst voor de kerken in gasterij de Zeuven Heuvels in Wezep. Door wetgeving is de rol van de overheid in het sociaal domein aan het wijzigen. Welke rol kunnen de kerken vervullen als het gaat om sociale dienstverlening? Kunnen we met elkaar de zorg om onze naaste handen en voeten geven? Een drietal sprekers hebben hun medewerking toegezegd om hun visie te geven op dit thema. Carla Dik-Faber (2e Kamerlid voor de ChristenUnie), Laurent de Vries (voorzitter raad van bestuur Viattence) en Liesbeth Vos-van de Weg (wethouder ChristenUnie in Oldebroek) zullen de aanwezigen met hun presentaties uitdagen voor een discussie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

share imageOLDEBROEK - Afgelopen zaterdag kwamen de VVD fractie voorzitters Thom van Campen uit Zwolle, Beent Keulen uit Kampen, Marga Schoots uit Elburg, Gina Guldenaar uit Hattem en Henk Kemp van VVD Oldebroek, bijeen in het Zwolsche stadhuis om te praten over het VVD Hanzenetwerk in oprichting.

Besproken werd wat zij voor elkaar en de gemeenten kunnen betekenen nu de landelijke VVD organisatie een regionetwerk voorstaat in plaats van VVD afdelingsbesturen per gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VERKIEZING

Iedere vier jaar is het weer zover. Verkiezingen! U mag het hokje weer rood maken en dan verdwijnen de politieke partijen weer. Ze gaan daarna beslissen wat goed voor u is, zonder u er bij te betrekken. Hoeveel invloed heeft u eigenlijk? U stemt op een partij, omdat u dat altijd deed, omdat uw ouders het ook deden of omdat er één onderwerp is dat u aanspreekt. Maar politieke partijen nemen heel veel beslissingen in de komende jaren waar u het misschien niet mee eens bent. Hoeveel invloed heeft u dan nog?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

EDoornwaard Mobile

De Oldebroekse afdeling van de SGP heeft op dinsdag 14 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de eerste helft van deze ALV waren er een aantal verkiezingen, waaronder bestuursverkiezingen en het kiezen van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op D.V. 21 maart 2018. Het bestuur heeft Erik Doornwaard, de huidige fractievoorzitter en lijsttrekker van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, als lijsttrekker voorgedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

De lokale Oldebroekse VVD dankt de 1831 VVD kiezers voor hun stem tijdens de 2e Kamer verkiezingen van afgelopen woensdag!
Dat een dergelijk groot aantal inwoners op de VVD stemden geeft wel aan dat het wordt gewaardeerd dat de VVD zich , met de PVDA, heeft ingespannen om uit de crisis te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Groene kaart CU

OLDEBROEK - Maandag 13 maart heeft Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie een groene kaart uitgereikt aan Ton van der Giessen, directielid bij Van Werven in Oldebroek. De groene kaart wordt uitgereikt aan bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen. Zorg voor schepping is een van de kernwaarden van de ChristenUnie, die zich al jaren sterk maakt voor een betere toekomst en aandacht vraagt voor duurzame initiatieven. Carla Dik-Faber overhandigde Van Werven na een mooi gesprek over afvalrecycling en een schone toekomst voor onze kinderen de groene kaart. Naast duurzame energie, opgewekt met zonnepanelen en een biomassa verwarmingsinstallatie richten de activiteiten van Van Werven zich ook op het hergebruiken van grondstoffen en meststoffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het CDA vraagt het nieuwe kabinet om aandacht te besteden aan de problematiek op en rond de A28. Deze snelweg die het westen van Nederland verbindt met het noorden en oosten is een belangrijke verkeersader die de laatste jaren snel volloopt. “Het verkeer dat gebruikt maakt van deze weg neemt snel toe” aldus Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. “Er zijn tegenwoordig dagelijks op de verschillende plekken files op het traject tussen Amersfoort en Zwolle. Daarnaast neemt ook de druk op het onderliggend wegennet snel toe doordat automobilisten de files proberen te vermijden. De gemeente Ermelo, Putten en Nijkerk ondervinden hier veel hinder van.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU Oldebroek ledenIn de raadsvergadering van 9 maart is er gesproken over het begraafbeleid. De fractie van de ChristenUnie is tevreden met de voorstellen van het college en konden we dus ook instemmen met de voorgestelde aanpassingen.

In 2015 zijn er een tweetal bewonersavonden georganiseerd waarin tekst en uitleg is gegeven over begraven in Oldebroek en trends en ontwikkelingen. Tijdens deze avonden zijn enquêtes uitgedeeld om een indruk te krijgen van wat er leeft in de Oldebroeker samenleving. Ook is er een gesprek met begrafenisondernemers geweest. Deze input is meegenomen in het ‘Beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Oldebroek’ wat destijds door de raad is vastgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

EDoornwaard Mobile

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart is gesproken over de vaststelling van het beheer- en financieringsplan en de verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen.

Nadat de raad in juli 2015 met het beleidsplan begraafplaatsen heeft ingestemd ligt nu het beheer en financieringsplan voor. De SGP-fractie heeft destijds tegen het beleidsplan gestemd omdat in dat vastgestelde beleidsplan mogelijkheden genoemd werden waar wij geen voorstander van zijn. In het maatregelenplan staat dat de genoemde mogelijkheden nader onderzocht zouden worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6314

Zorg voor de schepping is één van de kernwaarden van de ChristenUnie. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een betere toekomst voor de schepping en wil aandacht vragen voor duurzame initiatieven in de gemeente Oldebroek. Met het initiatief van Nina Hartholt, leerling van de Looschool in ’t Loo, staat het milieu centraal en wordt de wereld een stukje schoner. Nina (groep 7) is in de leerlingenraad van de Looschool gekozen en heeft zich daar hard gemaakt voor afvalscheiding in de klas. Haar idee heeft ervoor gezorgd dat het afval op de Looschool nu gescheiden kan worden. Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie graag voor het voetlicht brengen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ABO

Het begraafbeleid in de gemeente Oldebroek wordt aangepast. Dat heeft de gemeenteraad gister besloten. ABO wethouder Lydia Groot heeft samen met het college van B&W een aantal wijzigingen en veranderingen voorgesteld die zij de afgelopen jaren heeft besproken met inwoners en begrafenisondernemers. Zo worden er “sterretjesvelden” gemaakt. Op een “sterretjesveld” komt een herdenkingsmonumentje voor kinderen die veel te vroeg zijn geboren en niet in leven konden blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)