Jaager CU oldebroek header

In de raadsvergadering van donderdag 6 juli in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 14 voor en 5 tegen het bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. Bezwaarmakers kunnen nog in beroep bij Raad van State die dan uiteindelijk moet toetsen of de procedures allemaal goed gevoerd zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli j.l. is het onderwerp Windmolenpark Hattemerbroek besproken. Een initiatief wat al lange tijd loopt. Tijdens de raadsvergadering heeft de SGP fractie voor de bestemmingsplan wijziging gestemd. Tijdens de raadsvergadering hebben wij aangegeven dat het meest zwaarwegende punt voor ons duurzaamheid is. Wij hebben een scheppingsopdracht van God gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods volmaakte schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen waardoor toekomst geboden wordt aan toekomstige generaties. Alleen al om deze reden moet duurzame energie gestimuleerd worden. Duurzame energie in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen windenergie. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma van de SGP Oldebroek dat zij het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren en bedrijven wil stimuleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

heikamp

Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad een principebesluit nemen over een bouwplan in Wezep naast het Zwembad de Veldkamp. De fractie van ABO vindt het initiatief van een aantal senioren voor het bouwplan op zich fantastisch. Maar dan niet op deze locatie ten koste van veel openbaar groen en ook niet onder de voorwaarden die het college van B&W met de initiatiefnemers wenst af te spreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

Soms lijkt het wel of het thema ‘duurzaamheid’ iedere week belangrijker wordt. De nieuwsberichten over windmolens, zonnepanelen, wijken zonder aardgas en biomassa volgen elkaar in rap tempo op. Ook voor het CDA is “Rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet, dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap moet volgens het CDA ook lokaal ingevuld worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

Wezeper Veste is een initiatief vanuit de samenleving voor de bouw van seniorenwoningen op de locatie Slash in Wezep. Een initiatief welke wij als SGP van harte ondersteunen. Er is vraag naar seniorenwoningen.  Maar dat initiatieven vanuit de samenleving nogal gevoelig in de raad van Oldebroek liggen, bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Het lijkt wel of de raad van slag raakt, of zoals we eerder hebben aangegeven, last heeft van koudwatervrees.  Voor de beheersbaarheid van de risico’s heeft de seniorengroep verzocht om dit principe verzoek voor behandeling aan de raad voor te leggen. Volgens de SGP een logische keuze.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

abo

Afgelopen week heeft de fractie van ABO vragen gesteld aan het college over de vliegroutes van vliegveld Lelystad. We zijn bezorgd over de nieuwe ontwikkelingen. Hoewel al in 2015 de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad zijn vastgesteld, constateren we dat op de nieuwste kaarten de route dwars over Wezep loopt. Eerder leek het erop dat de route langs de rand van Wezep ging, nu over de kern. Kennelijk ligt de exacte route nog niet vast. In de voorwaarden van het ministerie staat, dat routes boven woonkernen zo veel mogelijk worden vermeden. Het is daarom nodig, dat de vliegroute over Wezep/Hattemmerbroek verschoven wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hqdefault Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft de VVD Wezep/Oldebroek  fractievoorzitter Henk Kemp als haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Tijdens deze vergadering werden tevens diverse actuele zaken belicht. De samenwerking die Oldebroek zoekt met de VVD van Hattem, Elburg, Kampen en Zwolle krijgt steeds vastere vormen. Bestuurlijk is een grotere schaal al heel nuttig, maar dat de fracties ook samenwerken en diverse dossiers als economie en bedrijventerrein met elkaar afstemmen is overduidelijk een voordeel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In het schooljaar 2013-2014 hebben de schoolbesturen samen met de gemeente een gezamenlijke toekomstvisie voor het onderwijs opgesteld, en de betekenis hiervan voor de onderwijshuisvesting. Hierbij neemt de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) een belangrijke plaats in. In de toekomst worden de (basisscholen) IKC ingericht voor kinderen van 0-12 jaar. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gefaciliteerd voor thuisnabij en passend onderwijs. Om dit te realiseren is in het huisvestingsplan de ontwikkeling van drie IKC’s in de kern Wezep en twee IKC’s in de kern Oldebroek opgenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 28 juni zijn raadsleden van Lijst 7 en SGP te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo- Door CDA Oldebroek - 

OLDEBROEK - De vijf muziekverenigingen in de gemeente Oldebroek maken zich zorgen over hun voortbestaan. Enerzijds zijn zij in 2012 getroffen door een structurele subsidiekorting die vanaf 2015 in werking trad en anderzijds zijn zij getroffen door het faillissement van de Muziekschool Noordwest Veluwe en de Muziekschool Randmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politiek 300x248 1 300x247Het blijft voor sommige lokale bestuurders een probleem; Praten met burgers. Enige weken geleden werden de vrachtwagenchauffeurs overvallen door het bericht dat de parkeerplaats bij de Rondweg in Wezep gaat verdwijnen. Men moet verplicht gaan parkeren op het industrieterrein bij Jan Bakker.

De chauffeurs wisten van niets, men moest het lezen op Locourant. Gevolg hiervan: Boze burgers, chaotisch raadsvoorstel, veel gedoe en uiteindelijk wordt het voorstel ingetrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

VVD Oldebroek

VVD komt met   Blijverslening

Wat gebeurde vooraf:

Tijdens de laatste begrotingsvergadering van 10 nov 2016 heeft de VVD, gesteunt door PVDA, het College  in een Motie gevraagd om tot een Blijverslening te komen om zodoende senioren met een eigen woning makkelijker in staat te stellen hun woning aan te passen, en dus  langer in hun woning te kunnen blijven.  Dat vond het College van B&W  toen niet nodig omdat de ouderenbonden daar niet om vroegen. Geheel tegen de geluiden in  die de VVD kende overigens.   De motie werd dan  ook verworpen door CU, SGP, CDA en ABO.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

CDA

REGIO - De afgelopen weken zijn veel verhalen in de media gekomen over het wildbeheer op de Veluwe. Het CDA Gelderland constateert dat niet alle berichten op feiten berust. Vandaar dat zij schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college van gedeputeerde staten om hen volledig te informeren over het wild en het wildbeheer.

Engelina van Steenbrugge: "Vorig jaar hebben we al vragen gesteld over de wildstand. We weten dat het aantal groot wild op de Veluwe is toegenomen. Dit is aan de ene kant mooi voor de toeristen die grote kansen hebben om wild te treffen als zij op de Veluwe struinen. Maar aan de andere kant levert dit ook overlast en gevaarlijke situaties op. Denk daarbij aan verkeersoverlast en overlast bij agrariërs en tuineigenaren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo CU

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kavelstekoop

Het zal niemand ontgaan zijn dat met de aantrekkende economie van de laatste jaren, de   verkoop van woningen weer goed op gang is gekomen. Ook in onze gemeente wordt er op vele plekken weer gebouwd of zijn er nieuwbouwplannen in voorbereiding. Dit zorgt voor werkgelegenheid en geeft de lokale economie een boost.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ABO

Wonen in Wezep heeft vele voordelen. Vraag het maar aan de inwoners. Wezep heeft een compleet winkelaanbod, een dorps karakter maar wel vlak bij de grote stad en te midden van prachtige natuur. Bovendien zit je zo op de snelweg. Wezep ligt lekker centraal. Voor velen genoeg redenen om in Wezep te willen wonen. Maar de snelwegen zorgen ook voor overlast. Geluidsoverlast en fijnstof. De A28 wordt steeds drukker en de overlast zal de komende jaren alleen maar toenemen. Verontruste inwoners trekken daarom aan de bel. Vooral zij die in de buurt van de snelweg wonen, maken zich zorgen. Hun woongenot lijdt er onder. Ze vragen aan de politiek: doe er wat aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag is het onderwerp gemeenschappelijke regeling (GR) I-dienst aan de orde geweest. Het voorstel beoogt de samenwerking op het gebied van ICT te formaliseren die de gemeente Oldebroek op dit moment heeft met de gemeenten Hattem en Heerde. Kanttekeningen die de SGP bij dit voorstel zette waren onder andere dat er nog steeds onderzocht wordt wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn voor de bedrijfsorganisatie van Nunspeet en Elburg en er in tussentijd wel een gemeenschappelijke regeling ingesteld wordt met Hattem en Heerde. Daarnaast dat er unanimiteit moet zijn voor toetreding van andere gemeenten en het als laatste dat er aanvullende voorwaarden aan gesteld kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19 04 2017 pic

De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek maakte gisteren bekend op 23 juni een borrel te gaan houden met Kees van der Staaij over de islam. Dit werd verspreid op social media waarna Tim Hofman twitterde: 'Keesie die komt grienen over Islam om af te sluiten met dat homo's niet mogen trouwen en nee ik zag ook liever geen wijve bij de partij nee.'  Dit was voor Tom de Nooijer (Voorzitter SGP-jongeren Elburg/Oldebroek) aanleiding om namens de commissie een open brief te sturen naar Tim Hofman:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJDokter2

De landelijke verkiezingen zijn al weer een maand achter de rug. U dacht dat u van overdadig aandacht vragende politici af was? Dat heeft u mooi mis. Het warmlopen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is begonnen! En dat zult u merken ;-) Ik ook. Ik mag nadenken of ik in 2018 nog eens wil meedingen naar zo’n felbegeerde zetel en jaloersmakend stuk pluche onder de billen in de Oldebroeker gemeenteraad. Of ik de kiezer in 2018 wil vragen me nóg eens vier jaar op democratische missie te sturen met zijn/haar stem. Het vergt serieus in de spiegel kijken of ik daar, na 8 jaar gemeenteraad, nog eens voor zou moeten gaan. Ben je nog fris en idealistisch genoeg? Word je geen karikatuur van jezelf? Is het niet eens tijd voor vernieuwing? Ben ik überhaupt inspirerend? Ben ik zelf voldoende geïnspireerd?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale schone energie zal zeker een belangrijk thema zijn. Het CDA Gelderland trapte 4 april af in de Radstake door de lokale fracties uit de provincie te informeren over het grote belang van deze zaak. Pieter van der Ploeg van Alliander, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Antoinet van Helvoirt van het Waterschap Rijn en IJssel vertelden de bestuurders over het belang van de energietransitie van fossiele naar duurzame, schone energie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)