level

Door Niek Teune 

KAMPEN – Gospelkoor Higher Level, dat onder leiding staat van Ria van Dijkhorst, organiseert op zaterdagavond 14 maart een worship-event in de Nieuwe Kerk, gelegen aan Broederweg 34. Medewerking aan het worship-event met als thema ‘Way Maker’ zal verleend worden door de band Gware. De voorverkoop voor de avond is in volle gang. Dirigent Ria van Dijkhorst beschrijft het koor als een groep ‘mannen en vrouwen die graag over de liefde van de Heere Jezus willen zingen’. Om lid te mogen worden van Higher Level moet men door een auditie komen, omdat Van Dijkhorst van de koorleden een bepaald basisniveau verwacht. “Met andere woorden: we zingen over het hoge niveau, op een hoog niveau”, aldus de dirigent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Morgenster

WEZEP - Op zaterdagavond 29 februari 2020 vindt in  N.G.K. de Morgenster een koor –en samenzangavond  plaats. Er zal een collecte gehouden worden en de opbrengst hiervan is voor de Stichting Light for the World.

Aan dit concert wordt meegewerkt door:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek houdt op 3, 4 en 5 maart de jaarlijkse Maranathaconferentie. Het overkoepelend thema is 'Jezus komt spoedig terug'.  Met als subthema's voor de middagbijeenkomsten :'Leven in spannende tijden'en voor de avondbijeenkomsten  'Hoopvol leven'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

WEZEP -  Zondag 23 februari om 19.00 uur, wordt in de Pauluskerk de jaarlijkse Johannes de Heer zangdienst gehouden. De samenzang zal begeleid worden op het orgel door Diddy van der Stouwe en het thema van de avond zal zijn: 'Eens als de bazuinen klinken'. 

De korte meditatie zal verzorgd worden door de heer B. Greveling. Iedereen is van harte welkom

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jeugddienst 23 februari 2020

WEZEP- Op zondag 23 februari is er om 19.00 een jeugddienst in de Vredeskerk in Wezep. Het thema van de dienst is: ‘Let it shine!’. De voorganger is Daniël Maassen van den Brink en Praiseband Xing zal de muziek verzorgen. Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat lekkers.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuw lied

WEZEP - Ook de Geloofsontmoetingen van De Klinker zullen vanaf nu weer elke veertien dagen in de nieuwe locatie aan de Klimopstaat 1 gehouden worden. Ook op zondag 23 februari a.s. is dat het geval. Wim Rouw heeft het dan heel toepasselijk over 'Zing een nieuw lied!'. Er is altijd de mogelijkheid om opnieuw te beginnen in het leven, ook al lijkt de toekomst aanvankelijk moeilijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitnodiging aangepaste dienst 1 mrt

Schrijf reactie (0 Reacties)

voltooidleven

WEZEP -  Op dinsdagavond 25 februari 2020, organiseert Vorming & Toerusting van de Vredeskerk in Wezep, een avond over het onderwerp 'Voltooid leven'. ‘Voltooid leven’ wordt gepresenteerd als individuele keuze: 'Ik vind dat mijn leven voltooid is en daarom wil ik het beëindigen.' Maar een voltooid-leven-besluit raakt ook familieleden, relaties en de omgeving. Bovendien schetst de term voltooid leven een te rooskleurig beeld. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig voelen, en bang zijn om afhankelijk te worden. Als u/jij zit met de onderstaande vragen, dan is dit een avond om er meer van te horen en te leren:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Hoeksteen hattemerbroek

WEZEP - Zondag 16 februari is er een kinderdienst in 'Hoeksteen’ te Hattemerbroek. Dhr. Greveling gaat de dienst voor en 'praiseband Up' verzorgt de muziek. Up is een enthousiaste praiseband uit Wezep met passie voor God. Voor deze dienst hebben zij mooie liederen uitgezocht om, samen met de kinderen, God te loven en te prijzen!

De dienst begint 17.00 uur. U en jullie zijn van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jongerendienst 16

OLDEBROEK -  Op zondag 16 februari om 14:30 uur zal er een jongerendienst gehouden worden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek. Het thema is "Houd vol in je geloof!" Jezus volgen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je daarin op de proef wordt gesteld of afgewezen wordt. Of als er zoveel aantrekkelijke alternatieven zijn en je wordt meegesleept door mensen om je heen. Dit kan je veel druk geven om andere keuzes te maken. Je kunt voor je gevoel het geloof even op een zijspoor zetten, maar welk spoor ga je dan? “Hoe houd ik vol in geloof?” Vraag jij je dat wel eens af?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

83750048 2961654323872559 2550382340920573952 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

CONVES

HATTEM - Op 21 februari a.s. is er weer een concert in de CGK ‘de Veste’ in Hattem. Deze avond begint om 19.45 uur. Dit keer met muzikale medewerking van Henk van der Maten en Erica Vogel. Tijdens deze avond zal zowel het orgel als de piano door Henk van der Maten worden bespeeld. Erica Vogel speelt dwarsfluit en zal ook nog zingen. Van der Maten is dirigent van een aantal koren en hij arrangeert muziek voor zijn koren. Daarnaast is hij als organist verbonden aan de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk, beiden in Heerde. Erica Vogel is een talentvolle jonge musicus. Door haar passie voor dwarsfluit & zang heeft zij al op jonge leeftijd een plek veroverd in de wereld van de musici.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Esther GlobalRize

WEZEP - Esther Visser voelt zich geroepen om bij GlobalRize te gaan werken. Zij legt hieronder zelf uit hoe dat zo is gekomen. Helaas heeft GlobalRize niet de financiële middelen om Esther een salaris aan te bieden. Als zendingscommissie willen het graag mogelijk maken dat Esther deze stap kan zetten. Hiervoor vraagt de zendingscommissie van de hervormde gemeente Wezep de steun van de gemeente. Om Esther de mogelijkheid te geven haar huidige baan op te geven, is minimaal €10.000 per jaar nodig. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

benefietc

OLDEBROEK - Op  zaterdag 15 februari 2020 wordt voor de 4de keer in Oldebroek een zangavond t.b.v. het evangelisatiewerk in Zuid-Limburg gehouden. Het concert zal plaatsvinden in de Hervormde Dorpskerk, Kerkstraat 1 in Oldebroek. De avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Het thema van de avond is: “Vrijheid”.

De medewerkenden zijn:

  • Samengesteld Evangelisatiekoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
  • Hervormd Kinderkoor IJsselmuiden o.l.v. Ton Adema
  • Christelijke Instrumentaal Ensemble klein Animato o.l.v. Ton Adema
  • Cornelis den Ouden, orgel
  • Hugo van der Meij, piano
  • Lianne Laurens, dwarsfluit
  • Margriet Veen, Viool
  • Marnix Klooster, contrabas
  • Johan van Asselt, appèlwoord

De toegang is gratis. De opbrengst van de sponsoring en collecte is bestemd voor ‘Een boodschap voor Kerkrade’ en voor de ‘Stichting Evangelisatie Bunde en Omstreken’.

Iedereen is van harte welkom op deze zangavond!

Meer informatie kunt u krijgen via concertoldebroek@gmail.com of via facebook: Samengesteld Evangelisatiekoor.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster Oldebroek 15 februari 2020

OLDEBROEK - Op zaterdagavond 15 februari 2020 vindt om 19.30 uur de eerste editie van Zingend naar de Zondag in de Goede Herderkerk (van Asch van Wijcklaan 2 Oldebroek) plaats.  Tijdens deze Zingend naar de Zondag staat het zingen van bekende liederen uit de bundel van Joh. de Heer en andere bekende psalmen en gezangen centraal, als voor bereiding op de zondag. Zingen is immers twee keer bidden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

82428883 1538572739630046 8715610639365570560 o

WEZEP - Zaterdag 15 februari komt wethouder Liesbeth Vos om 10.30 uur naar de Klimopstraat 1 om de officiële heropeningshandeling te verrichten van De Klinker. Nadat het oude Slashpand aan de Stationsweg gesloopt moest worden om plaats te maken voor seniorenwoningen, is er met hulp van de gemeente een mooie oplossing gevonden. In het schoolgebouw van 'De Wereldweide' stonden aan de Klimopstraat-kant enkele lokalen leeg en die zijn nu omgetoverd tot kledingwinkel en ontmoetingsruimte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Op 9 februari is het Evangelisatiezondag. In beide wijken zal er tijdens de diensten aandacht besteed worden aan de missionaire roeping van de gemeente. 'Want.' zo zegt men: ' het evangelie verkondigen aan onze medemensen: dat is de grote opdracht die de Heere Jezus ons gaf, vlak voordat Hij naar de hemel terug ging. Dit kan best moeilijk zijn! Hoe brengen we dat onder woorden? Hoe krijgen we hier vrijmoedigheid voor? Soms best lastig als je collega’s, vrienden, buren of andere bekenden daar totaal anders tegenover staan. Daarom hebben we de predikanten gevraagd om hier aandacht aan te geven. Om u als gemeente toe te rusten om daadwerkelijk die opdracht (nog meer) uit te kunnen voeren. Evangelisatie is uiteindelijk niet alleen de taak van ons als evangelisatiecommissie: Het is de taak van de gehele gemeente! Het wordt niet voor niets het “ambt van alle gelovigen” genoemd'.In de ochtenddienst van wijk 2 zal er muzikale medewerking verleend worden door het koor Deo Cantemus uit Doornspijk.    

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In het kader van 75 jaar bevrijding organiseert het Vorming en Toerustingswerk van Paulus en Kruiskerk een bijzondere uitvoering, die je niet mag missen! Dit programma gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum (geboren in Deventer) Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK  -  In de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) wordt op zondag 16 februari om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking gehouden.

Ds Kasper Kruithof zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Eind goed, al goed” naar aanleiding van het verhaal Jozef en zijn broers (Genesis 50: 15-21, uit de Bijbel in Gewone Taal).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taize

WEZEP -  Voor veel mensen, vooral jongeren, is het bourgondische plaatsje Taizé een heel bijzondere plek. Duizenden bezoeken daar de Oecumenische Kloostergemeenschap om de stijlvolle vieringen mee te maken en zich te bezinnen op wie ze zijn en wat God voor hen betekend. Nu heb je kans om een Taizé viering dicht bij huis mee te maken..... Op 29 maart a.s. zal in de Protestantse Kruiskerk in Wezep een viering in de sfeer van Taizé gehouden worden. Deze viering zal de kenmerken dragen van de vieringen zoals men deze in Taizé gewend is. In deze vieringen staan het zingen van Taizé liederen centraal. Deze liederen hebben een herhalend karakter. Zingen is één van de belangrijkste vormen van gebed, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Door de herhaling krijgen de woorden een meditatief karakter. Ook is er een langere stilte, om bijvoorbeeld, teksten te kunnen overdenken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)