MAG

WEZEP/HATTEMERBROEK – In deze spannende dagen voor Pasen wordt er hier huis aan huis een Paasmagazine verspreid. Het is een blad vol persoonlijke verhalen van en over dorpsbewoners, met als thema ‘Een hoopvolle toekomst’. 

Is het toevallig of niet...? Eind 2019 ontstond het idee om deze uitgave het thema ‘een hoopvolle toekomst’ te geven. En op zoek te gaan naar bemoedigende verhalen van dorpsbewoners over hoop in tijden van crisis, niet wetende wat ons te wachten stond op het moment dat het Paasmagazine echt op de deurmat zou vallen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KERKIN

WEZEP/HATTEMERBROEK – Neem een kijkje op het nieuwe platform over ‘Geloven in Wezep' van alle kerken van Wezep en Hattemerbroek, www.kerkpleinwezep.nl. Gerealiseerd door Gerard van der Velde (Wezep) en Jaap Slager (Hattemerbroek). "Verbinding met elkaar is belangrijk, zeker in tijden van onzekerheid en crisis.” aldus Gerard van der Velde. "Daarom willen we als kerken van Wezep en Hattemerbroek een warm en actief platform bieden, waar alle inwoners informatie en hulp kunnen vinden en zich welkom weten bij de kerken en activiteiten.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Online dienst zondag 22 maart 2020 Pauluskerk Wezep

Schrijf reactie (0 Reacties)

luctor2

OLDEBROEK - Zondagmorgen 22 maart zal er om 9.30 uur een dienst worden uitgezonden vanuit Luctor Oldebroek. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en de website van geloofgemeenschap Luctor et Emergo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding1

Overal in Nederland zetten lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken nu het coronavirus ons leven zo overhoop gooit. De diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en Vredeskerk/Hoeksteen te Wezep/Hattemerbroek hebben de handen ineen geslagen en willen gezamenlijk de helpende hand bieden aan de meest kwetsbare inwoners. NIET ALLEEN is een landelijke actie die ondersteunt wordt vanuit de Protestantse Kerk Nederland en de EO.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

normal2453

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Schrijf reactie (0 Reacties)

passage

WEZEP - In verband met de coronacrisis gaat de ledenbijeenkomst  van Passage Wezep- Hattemerbroek van 23 maart 2020 niet door.  Deze bijeenkomst zou gehouden worden in de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)

holding hands 752878 1920

OLDEBROEK - ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’. Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taizeWEZEP -  Voor veel mensen, vooral jongeren, is het bourgondische plaatsje Taizé een heel bijzondere plek. Duizenden bezoeken daar de Oecumenische Kloostergemeenschap om de stijlvolle vieringen mee te maken en zich te bezinnen op wie ze zijn en wat God voor hen betekend. Nu heb je kans om een Taizé viering dicht bij huis mee te maken..... Op 29 maart a.s. zal in de Protestantse Kruiskerk in Wezep een viering in de sfeer van Taizé gehouden worden. Deze viering zal de kenmerken dragen van de vieringen zoals men deze in Taizé gewend is. In deze vieringen staan het zingen van Taizé liederen centraal. Deze liederen hebben een herhalend karakter. Zingen is één van de belangrijkste vormen van gebed, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Door de herhaling krijgen de woorden een meditatief karakter. Ook is er een langere stilte, om bijvoorbeeld, teksten te kunnen overdenken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

XingPraise persfoto

HATTEM - XingPraise’ is een project dat voor de tweede keer wordt georganiseerd door praiseband Xing uit Hattem.  De afgelopen maanden is er een groot regionaal projectkoor gevormd. In drie avonden en een middag komt het koor, samen met Xing en vocal coach Marloes van Ommen, bijeen om het repertoire in te studeren. Op zaterdag 28 maart zal dan XingPraise plaatsvinden in de Open Poort in Hattem.  Van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

passage

WEZEP - Op maandagavond 23 maart 2020 komen de leden van Passage Wezep/ Hattemerbroek om 19.45 uur bijeen in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst. De spreker voor deze avond zal zijn ds. H. Wilmink. Het onderwerp is ”Pésach en  Pasen”. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Morgenster

WEZEP - Op vrijdag 27 maart 2020 organiseert de interkerkelijke werkgroep voor koffieochtenden dit keer een vrouwenontbijt in de Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep. Gezelligheid en ontmoeting staan centraal. De aanvang is 9.00 uur, inloop vanaf 8.45 uur. De morgen duurt tot ca 11.00 uur. De kosten zijn € 5.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - De Hervormde kerk in Oldebroek volgt de richtlijnen van de overheid.  Gemeenteleden wordt geadviseerd de diensten via de kerkradio of internet te volgen.  

De diensten gaan wel door.  

Op de website van HervormdOldebroek  staan aanvullende maatregelen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

willy

WEZEP - Tijdens de jaarvergadering van het chr. zangkoor Pro Ecclesia op 11 maart j.l. werd op een verrassende manier een jubilaris in het zonnetje gezet. Voorzitter Willy Mensink verzocht degene die 25 jaar lid van het koor is naar voren te komen om gehuldigd te worden maar tot haar grote verbazing bleek zij dat zelf te zijn…..Van deze 25 jaar is zij in het totaal 16 jaar voorzitter geweest tot grote tevredenheid van de leden.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orgaandonatie

WEZEP - Met ingang van 01 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dit houdt in dat iedereen, vanaf 18 jaar, een keus gemaakt moet hebben ten aanzien van orgaandonatie. Maak je geen keus? Dan doet de overheid dit voor u/jou. Op donderdag 23 april 2020, wordt door de Wezeper Hervormde wijkgemeente Dorpskerk een avond over dit onderwerp belegd. Mevr. Rineke Heij van de Nederlandse Patientenvereniging (NPV) en dhr. Wilfred Meuleman (ervaringsdeskundige) hopen de lezingen te verzorgen om voorlichting te geven en ervaringen te delen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 kampvuuravond

’T HARDE - Aanstaande donderdag 12 maart is er weer Kampvuuravond voor mannen. Vorige maand was er een ‘open’ avond. Van te voren was er geen planning gemaakt. Er werden spontaan liederen gezongen om God te aanbidden. Mannen deelden dingen met elkaar, er was ruimte voor gebed, gesprek, openbaringen, getuigenissen en broederschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0017 1

OLDEBROEK - Ook dit jaar verkopen de kinderen van Interkerkelijk Kinderkoor Jong Oldebroek bossen tulpen. De zangers en zangeressen proberen zoveel mogelijk bossen te verkopen. De opbrengst is voor het kinderkoor. Heeft u nog geen tulpen besteld bij een van de koorleden en wilt u wel graag tulpen kopen? Op vrijdag 13 maart vanaf 12.45 uur tot 20.30 uur staan de koorleden bij de COOP en kunt u daar ook tulpen kopen. Ze zijn € 3,00 per bos en 2 bossen voor € 5,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sinaas

OLDEBROEK - Zaterdag 7 Maart 2020 zal de jaarlijkse sinaasappelactie van de Hervormde gemeente Oldebroek plaatsvinden, vanaf 9.00 uur kunt u de verkopers verwachten. De venters zullen huis aan huis langs komen in de kernen Oldebroek, Oosterwolde, Noordeinde, Kamperveen, 't Loo en omliggend buitengebied. De opbrengst gaat volledig deze doelen: GlobalRize, Kerk in Actie en MAF.

Zoals elk jaar is er huis aan huis de sinaasappelkrant verschenen. Hierin staat zoals altijd een leuke puzzel, waarbij u mooie prijzen kunt winnen.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

aan

Schrijf reactie (0 Reacties)

boeldag

OLDEBROEK - Op  zaterdag 28 maart is in de Goede Herderkerk de ouderenmiddag. Het Paasfeest wordt gevierd. De zaal is gezellig ingericht, elke plaats is voorzien van een liturgie.  U kunt gaan luisteren naar een muziekgroepje, een vrij verhaal, gedichten en naar de heer Tanghe, die de meditatie verzorgt.  U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur voor het eerste kopje koffie of thee en er is een paastraktatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)