noorderhuukien

NOORDEINDE - Het Noorderkoor o.l.v.Teun Reinders en Kithara werken mee aan een Paaswijding op donderdag 18 april 2019 in `t Noorderhuukien te Noordeinde. Aanvang 19.45 uur

Het orgel wordt bespeeld door de heer G.v.d.Werfhorst  en de heer  W.van de Weg J.Z. verzorgt een meditatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pasen

WEZEP - Op Eerste Paasdag zal de geloofsontmoeting in De Klinker uiteraard in het teken staan van dit feest van de opstanding. Door Pasen is alles anders geworden, want de dood had niet het laatste woord. De Bijbel zegt zelfs dat dezelfde kracht, waarmee Jezus uit de dood werd opgewekt, ook voor de mens beschikbaar is. Het thema van deze Paas-geloofsontmoeting is dan ook: ‘Wat betekent zijn opstandingskracht voor jou?’ Gerda van Ommen zal hierover en overdenking houden en natuurlijk wordt er veel gezongen. Met Pasen is daar alle aanleiding voor! De muzikale begeleiding is in handen van Willie Rouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggh kerk

OLDEBROEK - Deze maand is de interkerkelijke ouderenmiddag op zaterdag 13 april. Samen wordt het Paasfeest gevierd. Luctor et Emergo zal voor de invulling zorgen. De samenzang is o.l.v. Jaap van Boven. Henk Fernhout, voorganger in Luctor, houdt de meditatie. Daarnaast lkunt u luisteren naar een vrij verhaal en declamaties. De muzikale invulling is nog een verrassing.  U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur.  De middag begint officieel om 14.00 uur. Het programma duurt tot 16.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

luctor2

OLDEBROEK - Op zondag 14 april wordt om 19.00 uur in het gebouw van Luctor et Emergo te Oldebroek de Paascantate 'Hallelujah, wat een Redder' uitgevoerd door het Evangelisatiekoor van de geloofsgemeenschap. In deze cantate wordt het leven en sterven en de opstanding van Jezus op een emotionele wijze ten gehore gebracht. De algehele leiding is in handen van dirigente Bea Schreurs.

Verder werken mee de tenorsolist Gerrit van de Heide uit Dronten, de sopraan Corrie Koops uit Oldebroek en op piano Gerrit Koele uit Wezep. De spreekstem wordt vertolkt door Rinus Verkuyl.

Bovendien zingen in het koor veel oud-leden mee.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

53318701 2019789354804424 6240757394289197056 n

OLDEBROEK - Door middel van een statiegeldactie van supermarkt Coop Oldebroek kunt u de komende maanden, tot en met eind juni, het schoolproject in Malawi van de Hervormde Gemeente Oldebroek steunen. Een mooi initiatief van Hans Steert, de eigenaar van de supermarkt. Bij de lege flesseninname in de supermarkt kunt u uw statiegeld doneren door op de oranje donatieknop te drukken. Aan het eind van de actie zal de supermarkt de opbrengst verdubbelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 veste

HATTEM  – Aanstaande zondag 14 april verleent de Hattemse mannengroep Double Four muzikale medewerking aan de dienst in de CGK “De Veste” die om 19.00 uur begint. Double Four is een dubbel mannenkwartet en bestaat uit zes neven en twee vrienden. In Hattem en omgeving zijn zij regelmatig te horen.

De dienst wordt die avond geleid door dominee Jonkman uit Dronten. Tijdens de dienst is de tweede collecte bestemd voor het door de orkaan Idai getroffen zuidelijk Afrika.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paaspraise

OLDEBROEK - Bij  Luctor et Emergo in Oldebroek zal op 21 april een Paaspraise worden gehouden met als thema ‘Hij stierf voor mij’ over ‘het Wonder van het Kruis’! Medewerking van een Projectkoor i.s.m Kadosh, o.l.v Niels Wiegman, een verteller, mini Big-band en niet te vergeten de samenzang o.l.v. een combo.

Aanvang 19.00 uur.Van harte welkom, jong en oud!
 

Schrijf reactie (0 Reacties)

180324 LVH137 211

Zaterdag 13 april – processie vanaf Nuborgh College Oostenlicht Elburg, Veluwse Passion in het gebouw van Luctor et Emergo Oldebroek


OLDEBROEK - Op zaterdag 13 april is het zover: De Veluwse Passion verbindt weer Oldebroek, Elburg en ’t Harde. Het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus Christus wordt in een eigentijds muzikaal jasje verteld. Het is al eeuwen een verhaal dat tot de verbeelding spreekt van velen: Een verhaal over naastenliefde, verraad, verdriet, het loslaten van iemand en het onvoorwaardelijke geloof in de mens en God.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tie

ELBURG - Tiemen Westerduin spreekt zondag 14 april in de VEG kerk in Elburg tijdens de  Celebration 30±..  Aanvang 19.45 uur. Tiemen (45) spreekt al jaren in kerken en op conferenties, zoals Opwekking en de EO-Jongerendag.  Je zou Tiemen ook kennen als manager bij Compassion of van de Muskatlons, waar hij een van de oprichters van is.  Ook is Tiemen de man van Anne-Marie en zij hebben 3 kinderen. Hij heeft in 2018 zelf ook de Muskatlon gelopen in Indonesië. Zijn 5e keer. En de 6e en 7e zijn al weer gepland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2516

WEZEP - Op donderdag 4 april vertrok vanaf de Kruiskerk in Wezep een bus vol vrolijke mensen die een middagje naar het tapijtmuseum in Genemuiden gingen. Daar werden ze verrast met koffie, thee en gebak. Op het programma stond verder een excursie door het museum waar menigeen riep: ‘’Dat hadden we vroeger thuis ook!’’ Naar hartenlust werd er in het winkeltje door vrijwilligers gemaakte producten gekocht, zoals vloermatjes en tassen.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raf

ELBURG - Op  zaterdag 13 april hoopt het Kerkkoor Rafidim het Passie- en Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” uit te voeren. Dit oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout en de tekstschrijver is Hans de Ruiter. Dit werk voor verteller, koor en orkest volgt het evangelie van Marcus en vertelt het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus.  Het koor zal worden begeleid op piano, orgel, hobo, fluit, trompetten, strijkers en pauken. De lector zal de verbindende teksten uitspreken. Het koor reageert hierop in de koorgedeelten, waarmee het verhaal verder wordt verdiept. De rol van het orkest in dit oratorium is vooral het versterken van emoties in de teksten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

p1060902

WEZEP/HATTEMERBROEK - Het is inmiddels al een traditie; de 'Passiestiltes' die een aantal kerken in Wezep en Hattemerbroek in de week voor Pasen samen organiseren. Samen in een moment van bezinning in muziek, woord en stilte beleven.  Op maandag 15 april bent u welkom in de Hoeksteen in Hattemerbroek m.m.v. ds. I. Pauw en Henk van der Weerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GHkerk

OLDEBROEK - De Paascommissie van de Goede Herderkerk Oldebroek nodigt u en jou uit voor de jaarlijkse Paascyclus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag verzorgt de kerk diensten volgens het hoofdthema: Pasen: een nieuwe start!  Elke dienst heeft iets bijzonders. Dat begint al met liturgische bloemstukken die elke dienst weer een andere symboliek hebben. De lezingen zijn uit het Evangelie naar Johannes. Er wordt gebruik gemaakt van beamers en er is ringleiding aanwezig. De diensten zijn ook thuis te beluisteren. Kijk daarvoor op: www.gereformeerdekerkoldebroek.nl

Paassymbolen in de Goede Herderkerk:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

passiepasen

HATTEMERBROEK/WEZEP - Op 1e Paasdag verlenen de 'Kuriakè Singers' o.l.v. Gerrit Koele hun medewerking aan de morgendienst in de Hoeksteen te Hattemerbroek. De  eigen wijkpredikant ds. I. Pauw gaat deze dienst voor. aanvang 09.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP - Op zondag 7 april vindt er in de Vredeskerk een zangdienst plaats in het kader van de Passietijd. Het koor Amelet uit Oene zal in deze dienst komen zingen.WEZEP - Op zondag 7 april vindt er in de Vredeskerk een zangdienst plaats in het kader van de Passietijd. Het koor Amelet uit Oene zal in deze dienst komen zingen. Het koor zal naast het zingen van eigen liederen ook enkele passieliederen zingen met de kerkleden. Het koor staat onder leiding van Erik Korterink en hij zal ook de dienst muzikaal begeleiden. Aanvang 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

holo

OLDEBROEK - Schrijver Nigel Woodley zal 1 mei aanwezig zijn in Oldebroek. Hij heeft het boek: "De Holocaust ontmaskerd '' geschreven.  De lancering van dit boek, op 1 september 2009, viel samen met de herdenking van hoe op die dag, zeventig jaar geleden, de Tweede Wereld Oorlog begon.  De oorlog waarvan Adolf Hitler had beweerd dat het de vernietiging van het Joodse ras in Europa tot gevolg zou hebben.  In tegenstelling tot die bewering had het juist de wederopstanding van Israël tot gevolg: na tweeduizend jaar stateloosheid. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jo

OLDEBROEK -  Zondag 14 april om 18.30 uur zal er in de Dorpskerk van Oldebroek een jongerendienst gehouden worden. Thema van de dienst is: ''de strijd''. Dat je gelooft in Jezus kan strijd geven in je dagelijkse leven, in je vriendenkring. Doe je met de grote groep mee of ga je de strijd aan. Dominee Matthijs Schuurman zal de dienst leiden en de band Tja2.0 werkt mee aan deze  jongerendienst. 

Iedereen is van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bjorn Jansen

WEZEP -  Bjorn Jansen (30 jaar) was zeven jaar geleden zwaar depressief. Hij was aan de drugs en loog alles aan elkaar. Totdat God ingreep. Zijn leven veranderde totaal. Momenteel staat hij samen met zijn vrouw Saila en zoontje Nathaniel heel wat positiever in het leven. Komende zondag vertelt hij zijn verhaal in de veertiensdaagse geloofsontmoeting in De Klinker. Zijn boodschap: ‘Wees eerlijk over je problemen. Praat erover!’ De bijbelse overdenking komt van Envoy Ellen Steenbergen van het Leger des Heils. Er zal ook weer veel gezongen worden met begeleiding van Wim Rouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 17 april 2019 is er een ledenbijeenkomst van de afdeling Wezep e.o. PCOB gepland in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep. De heer Henk Griffioen uit Utrecht is uitgenodigd en zal spreken over Dakloos: Keuze of Noodlot? “Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je toch niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat dus wel bent dan kies je daar kennelijk voor. Is dat echt zo ?”

De middag begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sinas

WEZEP /HATTEMERBROEK - Op 5 en 6 april 2019 houdt de Stichting Oost-Europa Wezep / Hattemerbroek weer een huis aan huis sinaasappelverkoop in Wezep / Hattemerbroek en omgeving. De opbrengst is bestemd voor het kindertehuis Bethesda in Zsobok, Roemenie. De verkoop  zal plaatsvinden op vrijdag 5 april van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 6 april van 9.30 tot 12.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)