OLDEBROEK - Stichting Vrienden van Izvor staat woensdag met een kraam op de schapenmarkt in Oldebroek. De vrijwilligers verkopen maaltijdbonnen voor het 'tafeltje-dek-je-project' van de Roemeense (stichting) Fundatia Izvor. Wanneer je een enveloppe met bon koopt steun je iemand met een maaltijd die hem heel goed kan gebruiken. EN.... op de achterkant staat er ook een prijs(je) geschreven die jij mee mag nemen naar huis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 10 september tijdens de jaarlijkse schapenmarkt in Oldebroek zal er weer een "Open Huis" zijn in de Goede Herderkerk te Oldebroek. In het kerkgebouw zal een tentoonstelling zijn van diverse schilderijen.

Ook zal het orgel worden bespeeld door diverse organisten. Het kinderkoor "Jong Oldebroek" en het seniorenorkest zullen 's middags optreden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - The God Story is een grootschalige evangelisatie campagne. In samenwerking met zoveel mogelijk lokale kerken streven we op strategische wijze naar een regionale impact van het evangelie. The God Story komt naar de Noord-West Veluwe! Een indrukwekkend evangelisatie evenement met o.a. break-dancers, stunts, rap en een duidelijke evangelie uitleg. Samen met de plaatselijke Kerk willen we de hele omgeving kennis laten maken met het levensveranderende Verhaal van Gods liefde. Op vrijdag 7 november en zaterdag 8 november zullen twee evenementen plaatsvinden in Wezep en 't Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veiling

ELBURG - Zaterdag 20 september is er een gavenveiling in de Oosterkerk te Elburg. De opbrengst van deze gavenveiling is bestemd voor Lisette Hendriksen en Rick en Alinda Rorije, die werkzaam zijn voor de organisatie Jeugd met een opdracht (YWAM). Rick en Alinda werken in Thailand in het Tamar Center, waar (jonge) vrouwen een andere toekomst geboden wordt en getracht wordt hen uit de prostitutie te halen (alindaenrick.worldpress.com). Lisette werkt sinds kort vanuit Brussel voor Youth with a Mission (ywambrussels.be).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

slider1

OLDEBROEK - De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente in Oldebroek organiseert een koorzangavond met medewerking van het Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk. En wel op zaterdag 13 september 2014 in de Dorpskerk van Oldebroek. Opening, sluiting en de meditatie wordt verzorgd door Evangelist J.P. van Oerle. Naast de koorzang is er ook samenzang. Aanvang van de avond is 19.30 uur.
De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Evangelisatiepost Bunde en Horst. U kunt eventueel ook een gift geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 10 september is het de laatste woensdag voor 17 september en dat betekent: Schapenmarkt! Oldebroek staat weer vol kramen en er zijn weer vele activiteiten. De markt, de kermis, de dieren, en nog veel meer.  Ook voor de jeugd van de Hervormde kerk is dit een belangrijke dag. Zij kunnen dan geld verdienen voor het komende seizoen, zodat er weer veel activiteiten gehouden kunnen worden. Ieder jaar staan zij met een grote tent aan de
Stouwdamsweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

run

OLDEBROEK - Op 4 oktober 2014 organiseert Operatie Mobilisatie (OM) een sponsorloop in Oldebroek. OM is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie werkzaam met 3100 mensen in 110 landen. Medewerkers van OM zetten zich dagelijks in om, samen met de plaatselijke kerk, Jezus Christus wereldwijd bekend te maken met woorden én daden. Run for the Message is een uitdagende en vooral sportieve manier om het werk van Operatie Mobilisatie te ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het bestuur van de PCOB afd. Wezep e.o. hoopt in het komende seizoen weer een aantal interessante bijeenkomsten te beleggen voor haar leden en verdere belangstellenden. De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen zal worden gehouden op woensdag 17 september a.s. om 14.00 uur in de grote vergaderzaal in de Ned. Geref. kerk de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg te Wezep. Deze eerste middag in het nieuwe seizoen zal worden ingevuld door de heer J.P.M. Rietkerk uit Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Vrouwenvereniging Passage Wezep- Hattemerbroek presenteert een boeiend jaarprogramma met bijzondere onderwerpen, die een ieder kunnen raken. Op maandagavond 22 september komt mevrouw Sigrid Landman uit Elburg vertellen over autisme, aan de hand van haar levensverhaal. Vol humor en met een serieuze ondertoon probeert ze mensen handvatten en informatie te bieden. De avond wordt gehouden in de Kruiskerk aan de Kerkweg in Wezep, en begint om kwart voor acht. Gasten zijn van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

diaconaal

OLDEBROEK - Oldebroek heeft sinds kort een Diaconaal Platform waarin een tiental kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich hebben verenigd. Op 2 september 2014 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden in het gemeentehuis te Oldebroek. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kinderkoor Benjamin en Jeugdkoor Voices 4 Jesus gaan op donderdag 4 september weer beginnen. Iedere donderdagavond repeteren ze onder de muzikale leiding van Peter van der Gaag. Jongens en meisjes vanaf 4 tot en met 12 jaar zijn welkom van 18.30 -19.05 uur bij Benjamin. Bij Voices 4 Jesus ben je vanaf 12 jaar welkom en wordt er gerepeteerd van 19.10 -20.00 uur. De repetities zijn in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Christenvrouw Wezep - Hattemerbroek vergadert maandag 8 september in de Pauluskerk. Ds. Maliepaard uit Barneveld zal een avonvullende presentatie geven aan de hand van schilderijen. Het thema is 'Bijbelse feesten'.

De avond begint om 19.30 uur en stopt om 21.30 uur en gasten zijn van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk-32

REGIO - Omnia Cum Deo is op zoek naar nieuwe leden.Het is een enthousiast jongerenkoor dat bestaat uit ongeveer 40 leden uit Kampen en omgeving, variërend in de leeftijd van 16 tot 40 jaar. Diverse leden zijn afkomstig uit de gemeente Oldebroek. Het koor heeft een reformatorische achtergrond en staat onder leiding van Harry Dekker. In 2012 werd de cd "U zij al de eer" gepresenteerd. Het koor repeteert elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 in het Hoornbeeck College, Willem Hendrik Zwartallee in Kampen. Houd je van zingen, loop dan eens binnen tijdens een open avond of een repetitieavond. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk voor meer info op www.jongerenkoorocd.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tijdens de jaarlijkse Schapenmarkt van woensdag 10 September a.s. zal er traditiegetrouw een bespeling van het Flentrop-orgel in de Lambertuskerk zijn. De bespeling wordt voor de 2e maal verzorgd door een trio bestaande uit Bert Gelderman, burgemeester Adriaan Hogendoorn en ds. Matthijs Schuurman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 3 september a.s. hoopt het koor Pro Ecclesia uit Wezep haar repetities te hervatten. Dit nieuwe seizoen staat in het teken van het 60-jarig bestaan van het koor dat we eind dit jaar hopen te beleven! Hiervoor is het koor gestart met een mooi nieuw repertoire waaraan voor de vakantie al flink gewerkt is.  Op 21 maart 2015 hoopt Pro Ecclesia u dan ook op een prachtig concert te trakteren. In het kader van dit jubileum staat eveneens voor de leden een boottocht gepland op 20 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - "You're a Star" was het thema van de Vakantie Bijbel Week Tienernacht. Afgelopen donderdag kregen de bijna 100 deelnemende tieners aan het begin van de avond een sportief programma voorgeschoteld dat onder andere draaide om een stormbaan, water en poldersloten. s Avonds kwam cabaretier Jo de Rijck een opreden en gaven enkele muziekgroepjes acte de presence. Henk van Raalte gaf voor de camera van LOCO een toelichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vocaal

WEZEP - Op zondag 31 augustus zal vocaal ensemble Pavane onder leiding van Joke Hooikammer-de Graaf medewerking verlenen aan de laatste zangdienst van dit seizoen in de Pauluskerk te Wezep. Het thema is "zegen". Pavane zingt de zegenbede The Lord bless you and keep you van John Rutter maar ook werken van Vivaldi en Lauridsen.

Voorganger is ds Arjan Oosterwijk, aanvang van de dienst is 19.00 uur. Iedereen van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Oldebroek krijgt een Diaconaal Platform waarin een tiental kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigen. Op 2 september 2014 heeft de oprichtingsvergadering plaats. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De gemeente Oldebroek heeft de wens uitgesproken intensiever te willen samenwerken met de kerken. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de overheid een groter beroep gaat doen op de samenleving, waaronder niet professionele hulporganisaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelfeest

WEZEP - De afgelopen twee dagen was het druk in Dorpshuis Wezep. Vele kinderen namen deel aan de activiteiten van het Vakantie Bijbel Feest. Vandaag is al weer de laatste dag dat de kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur in het dorpshuis het feest mee kunnen vieren. Vanavond begint om 19.00 uur de slotavond waarvoor ook ouders/verzorgers van harte zijn uitgenodigd.

Kijk HIER voor een fotoreportage van Alida Bosma

Kijk HIER voor een fotoreportage van de organisatie

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vbw

OLDEBROEK - De Vakantiebijbelweek in Oldebroek is momenteel in volle gang. Zo'n 120 kinderen zijn in kulturhus "de Talter" om te zingen, te luisteren naar verhalen uit de bijbel en te knutselen. Morgen is alweer de laatste dag.  Alle basisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar zijn om 09.45 uur welkom.

Kijk HIER voor een reportage van Jan v.d. Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)