in de wereld

't HARDE - Op 29 januari wordt er in 't Harde een Studiedag gehouden met als thema 'Kerk, alert op huiselijk geweld'. Aanpak van geweld in huiselijke kring – doorbreek de eenzaamheid. Deze Studiedag wordt op die middag en avond gehouden in de Maranatha kerk 't Harde (Bovendwarsweg ). De middag is vooral gericht op kerkelijk werkers en predikanten. De avond is voor ouderlingen, bezoekbroeders en bezoekzusters en andere kerkelijke vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Mannenkoor Ailanthus organiseert een ontmoeting op zaterdagavond 3 januari 2015 onder de noemer "Zingend het nieuwe jaar in". Aanvang is om 19.00 uur en de toegang is gratis (na afloop collecte). Een avond samenzang met mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Passion t Harde versie 2

't HARDE - De werving van sponsoren, figuranten etc. is al een tijdje aan de gang maar helaas zijn er nog niet genoeg figuranten om de film écht compleet te maken. Op hun facebookpagina doet de organisatie de volgende oproep: Wil jij of ken je iemand die een (kleine) rol zou willen in The Passion 't Harde? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vriend van Jezus, een Soldaat, Hangjongere, Omstander of Paparazzi (allemaal tekstloos), meld je dan nu aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de eerste interkerkelijke ouderenmiddag van het nieuwe jaar nemen de heer en mevrouw Vesters d.m.v. dia's en videofragmenten de aanwezigen mee op hun reis door Schotland.

Het gaat vanaf Hull richting Glasgow, langs grillige kusten met prachtige bergmeren. Ook het ‘bloemeneiland Sky’ en bijzondere steden worden niet vergeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Op donderdag 15 januari a.s. wordt er in de grote zaal van de Maranathakerk een avond gehouden in het kader van geloofsopvoeding.
Deze keer hoopt mevrouw Agaath Prins te komen spreken over het thema “Alle Dagen Hele Drukke Kinderen”. Agaath werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Eleos in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Aanstaande maandag 29 en dinsdag 30 december hoopt de oliebollencommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, de inmiddels bekende, jaarlijkse ‘grote oliebollenactie’ te houden. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan deze actie. De opbrengst gaat naar het diaconale winterproject en is dit seizoen bestemd voor het project: De Herberg “Geef voor de 4 vrienden van De Herberg”. Met het geld wordt het werk van De Herberg gesteund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Comité Mannendag Wezep hoopt ook in 2015 twee mooie mannendagen te organiseren en wel op 31 januari 2015 en 7 februari 2015.  Deze dagen zijn bedoeld om met elkaar aan de hand van een thema na te denken over Gods wil en weg met het leven, toegespitst op de man. Dit jaar is het thema: 'Zo'n Vader'. Peter Hazenoot zal vanuit de relatie die de Zoon heeft met de Vader en de Vader met de Zoon, de relatie belichten van de man met Zijn God. Wat is zijn beeld van God? Hoe ziet hij God en hoe ziet God hem? Hoe presenteert God zich in Zijn vaderschap? Peter Kos verwerkt dit in de vertaling naar de rol binnen het gezin. Hoe ben je als man beelddrager in je gezin (wie is je naaste...) Hoe presenteert de man zich als vader (als beelddrager) in het gezin.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 24 januari 2015 organiseert de zendingscommissie, met medewerking van Bouwbedrijf Van den Berg B.V. Oldebroek en familie A. van Hattem, een Zangavond. Aan deze avond werken mee Het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk onder leiding van dirigent Gerrit Schinkel, organist Hendrik van Veen en pianist Gerwin van der Plaats. Aanvang 19.30 uur in de Hervormde Dorpskerk te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerstverhaal

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Om meer bekendheid te geven aan de Goede Doelen Outlet van de christelijke Stichting Charity aan de Rondweg in Wezep wordt er een demonstratie 3D printen georganiseerd. Op de dinsdag ná Kerst, 30 december, kunt u van 11.00 tot 20.00 uur, zien en horen wat 3D printen nu precies is. Stefan Bosman komt uitleggen hoe dat nu precies allemaal gaat en wat je er mee kunt doen. Ame-computers heeft een 3D printer ter beschikking gesteld. U kunt dan realtime zien hoe dat dan precies werkt. Tijdens deze dagen zijn ook 3D geprinte producten te koop of te bestellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2014kerstnachtdiensten

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zingend het nieuwe jaar in

WEZEP - Mannenkoor Ailanthus organiseert een ontmoeting op zaterdagavond 3 januari in de NGK De Morgenster onder het motto 'Zingend het nieuwe jaar in'. Aanvang is om 19.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte.

Medewerking wordt verleend door Willeke van de Bosch op fluit, Jorrit Woudt op orgel, soliste Jennifer Terwel (X-factor 09) en Gertjan van der kamp op piano. Envoy Wilma Verhage-Schram (Leger des Heils) verzorgt een meditatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG – Maandag 22 december is er een kerstconcert in Sporthal ’t Huiken te Elburg. Vele bekende en onbekende musici komen naar Elburg om deel te nemen aan dit prachtige initiatief.

Speciaal voor deze avond is er een koor van 300 zangers samengesteld en zingt het Elburgs Mannenkoor O.B.K. prachtige kerstbewerkingen. Verder werken mee deze avond: Petra Berger (zangeres), Reza Ranjazmay (tenor), Jan Lenselink (piano), Maurice en Janita van Dijk (trompet), Elena Vyaznikova (dwarsfluit), Marion Lutke (presentatie), Remon Blom (drummer boy), Wim Magré (algehele leiding) en Wilbert Magré (orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het fanfareorkest van de christelijke muziekvereniging Volharding uit Kampen is gevraagd om op eerste kerstdag de samenzang te begeleiding in de morgendienst in de Vredeskerk. Aanvang 09.30 uur.

Tijdens de Kerstzangdienst 's avond hoopt pro Ecclesia o.l.v. Peter R. Witteveen haar medewerking te verlenen. Pro Ecclesia is een gemengd koor van de NGK De Morgenster uit Wezep. Organist tijdens deze zangdienst is Frank Tanghe. Aanvang 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Mannenkoor Ailathus verleent op eerste Kerstdag medewerking aan de morgendienst in de NGK De Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep. Aanvangstijd is 09.30 uur en voorganger is ds. J.M. de Groot.

Het christelijk mannenkoo Ailanthus (Hemelboom) uit Wezep staat zoals altijd onder (bege)leiding van Geurt Souman op piano.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op eerste kerstdag hopen De Kuriakè Singers o.l.v. Gerrit Koele hun medewerking te verlenen aan de eredienst die in de Hoeksteen te Hattemerbroek wordt gehouden. De dienst wordt geleid door ds. Joh. v. Holten.

Aanvang 09.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 24 december om 22.00 uur wordt er op het Raadhuisplein in Oldebroek weer de jaarlijkse kerstnachtdienst gehouden. De muzikale begeleiding is, zoals elk jaar, in handen van de muziekvereniging Concordia. Onder het genot van warme chocolademelk met slagroom, wat lekkers erbij, sfeervolle verlichting met vuurkorven en fakkels, worden samen kerstliederen gezongen tot eer van God. Jasper Lensen, pastoraal medewerker van de Hervormde Kerk, zal een korte meditatie houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oliebol

OLDEBROEK - Op maandag de 29e en dinsdag 30 december hoopt de oliebollencommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, de inmiddels bekende, jaarlijkse ‘grote oliebollenactie’ te houden. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan deze actie. De opbrengst gaat naar het diaconale winterproject en is dit seizoen bestemd voor het project: De Herberg “Geef voor de 4 vrienden van De Herberg”. Met het geld wordt het werk van De Herberg gesteund. Bij het landhuis De Pietersberg in Oosterbeek kunnen mensen terecht die dreigen vast te lopen in deze maatschappij. Door middel van een opname van 3 tot 6 weken kunnen zij daar uitrusten en toegerust worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondag 21 december is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Vredeskerk. Voorganger is ds. Karels uit Hattem en het thema luidt 'His story!'. De muzikale medewerking wordt verleend door Infinity. Na afloop is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op kerstavond, woensdag 24 december zingt gospelkoor Joyful Sound uit kampen op het schoolplein van de Nassauschool in Hattemerbroek. Het wordt een samenkomst vol zang en samenzang. De kerstzangavond begint om 19.30 uur en in ongeveer drie kwartier wordt aan de hand van het thema 'Echt, je had er bij moeten zijn!' het kerstverhaal met andermans ogen bekeken. 

Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar De Hoeksteen. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)