poster praisedienst

WEZEP- Zondag 8 februari zingt Gospelkoor Connect! in een praisedienst in de Pauluskerk aan de Van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep. De dienst begint om 19.00 uur en staat onder leiding van dominee Arjan Oosterwijk. Het thema van de dienst is ‘Machtig mooi’.

Gospelkoor Connect! zingt een modern en eigentijds repertoire en timmert inmiddels enige jaren flink aan de weg in de gospelwereld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Zaterdag 14 februari 2015 wordt er aan de Beekstraat 3 te Elburg een zangavond georganiseerd met medewerking van Kiny Eiten en Gert Immerzeel. Het is een avond waar alleen liederen worden gezongen van Johannes de Heer. Tevens wordt er een meditatie gedaan.

De avond begint om 19.00 uur. De toegang is gratis, maar er zal wel een deurcollecte zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Iedereen is van harte uitgenodigd voor zondag 1 februari a.s. in De Hoeksteen te Hattemerbroek, waar om 17:00 uur een appèldienst wordt gehouden. Het thema van deze dienst is 'Jezus ziet zoekers'

Ds. Smelt uit Voorthuizen zal een overdenking verzorgen over dit thema. De dienst wordt muzikaal begeleid door het gospelkoor Revive uit Heerde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP -  Op donderdag 8 februari wordt in de Kruiskerk het Boeddhisme besproken. Dit onderwerp maakt onderdeel uit van het drieluik wereldreligies. Hoewel het Boeddhisme geen godsdienst is, is het wel een traditie die ook antwoorden heeft gezocht en gegeven op de grote levensvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zondag 8 februari a.s. is er weer een Powerpoint avond in de Ned. Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’ te Wezep. Het thema van deze avond zal zijn “Uitblinken !”. De spreker van deze avond is Geert Plender, ex-marathonschaatser en lid van de organisatie ‘Geloofshelden’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 8 februari wordt er in Luctor et Emergo te Oldebroek een praisedienst gehouden. Deze praisedienst is de afsluiting van de jaarlijkse conferentie. Het thema van de conferentie is: “Wees nuchter en waakzaam”. Rik Sneller zal deze avond wat over dit thema vertellen. Er is veel samenzang en lofprijzing. Een combo zal de liederen begeleiden. Aanvang: 19.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de Kruiskerk te Wezep en waarschijnlijk op meer plaatsen zal in de dagen voor Pasen door een projectkoor het passieoratorium ‘Een gat in het dak’ gezongen gaan worden. DezeMarcuspassie is in 2004 geschreven door Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer. Mensen die de passie vorig jaar hebben gezongen zingen ook dit jaar weer mee. Maar er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar nieuwe zangers!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het comité Elburg-Oldebroek van Woord en Daad hoopt in de week van 2 februari 2015 weer de jaarlijkse krenten- en rozijnenbroodactie te houden. Er word gevent in Elburg, Doornspijk, 't Harde, Oosterwolde en Kamperveen en de week van 9 februari in Wezep, Oldebroek en 't Loo. De netto-opbrengst is voor onderwijs in Colombia.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Volgend jaar bestaat het christelijk mannenkoor Laudate Deum 50 jaar en in het kader hiervan zal dit jaar een cd worden opgenomen. Met dit in het vooruitzicht zouden de koorleden het fijn vinden als er zich nieuwe leden aanmelden. Gezien de huidige leeftijd binnen het koor zou het wenselijk zijn als er zich wat jongere leden willen aansluiten (bijv 35 tot 55 jaar). Het koor realiseert zich dat voor velen de drempel hoog zal zijn, maar loop gerust binnen als u wilt, er tijd voor heeft en graag zingt natuurlijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

knobbel

WEISSENSEE - René Ruitenberg gebruikte de knobbel als metafoor in zijn preek voor een vol kerkje aan de Weissensee. Ongeveer 300 personen hingen aan zijn lippen toen hij vertelde welk een kwelling deze bult voor hem betekende maar hoe hij, door daar heel veel pijn te lijden, toch veel voordeel had.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op  zaterdag 9 mei hoopt de H.H.G. van Oldebroek- ‘t Harde voor de 10e keer een verkoopdag te houden op het terrein tegenover het Kulturhus in Oldebroek, Bloemstraat 107. De markt begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. Iedereen is van harte welkom! Bij minder goed weer zal de markt binnen in de voormalige bibliotheek worden gehouden, die tegenover het kulturhus staat.

De opbrengst zal bestemd zijn voor o.a. de zending in Malawi, daar waar nu zo’n watersnood is en vele mensen alles kwijt geraakt zijn, voor rusthuis de Oase in Ouddorp en voor de eigen gemeente. We hopen op een gezegende en fijne dag, waarin we veel mensen van binnen en buiten de gemeente mogen ontmoeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een jaar geleden brachten we als PvdA Oldebroek een motie in om een duurzaamheidlening mogelijk te maken voor inwoners. Dat voorstel werd genadeloos weggestemd. Soms kost het laten landen van visie een beetje tijd. Want afgelopen donderdag lag er een college voorstel op tafel om een duurzaamheidslening mogelijk te maken. En nu waren alle partijen er wél blij mee. Mooi nieuws uit het gemeentehuis dus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op 4 en 5 februari 2015 houdt de Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo haar jaarlijkse conferentiedagen. Het thema is Israël als teken van de eindtijd: wees nuchter en waakzaam! Op woensdag 4 februari spreekt broeder Dick Wolters over het onderwerp Israël en de huidige ontwikkelingen in het Midden Oosten. Op donderdag 5 februari spreekt broeder Jacques Brunt over het thema De noodzaak van waakzaamheid en nuchterheid in de eindtijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boekendief

WEZEP - In de Pauluskerk in Wezep wordt vrijdag 30 januari een flmavond gehouden. Die avond kunt u gaan kijken naar de film De Boekendief. Aanvang 19.00 uur.

‘Ik heb woorden gehaat en ik heb van ze gehouden’ – De Boekendief, Markus Zusak.vDe haat-liefde verhouding tussen Liesel Meminger en woorden loopt als een rodevdraad door het oorlogsverhaal De Boekendief. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlogvwordt de analfabetische Liesel op 10 jarige leeftijd overgebracht naar Molching, een Duits plaatsje dichtbij München.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/HATTEMERBROEK - Van 18-25 januari 2015 vindt de Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Dorst?’, gebaseerd op het bijbelgedeelte uit Johannes 4 waar Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Brazilië. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Wezep/Hattemerbroek zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Dr. Doeke Post houdt maandagavond 26 januari 2015 in Wezep een presentatie n.a.v. zijn boek “De dood te slim af” (Uitgave Meinema). Leden van de chr. Vrouwenvereniging Passage te Wezep- Hattemerbroek en ook belangstellenden zijn hartelijk welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kruiskerk in Wezep (hoek Kerkweg/ Hortensiastraat) en begint om kwart voor acht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de eerste interkerkelijke ouderenmiddag in de Goede Herderkerk van het nieuwe jaar komen dhr. en mw. Vesters uit Wezep. Zij laten dia’s en videofragmenten zien van hun reis door Schotland. Het gaat vanaf Hull richting Glasgow, langs grillige kusten met prachtige bergmeren, ook een bezoek aan een bloemeneiland en mooie steden laten ze de aanwezigen zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

benefietconcert

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK – In verband met de enorme belangstelling zijn alle toegangskaarten, inclusief de gratis maar vereiste kinderkaarten, voor de zangavond op 24 januari in de Hervormde Dorpskerk te Oldebroek, uitverkocht. Dit betekent tevens dat er die avond ook geen kaarten meer verkrijgbaar zijn aan de Dorpskerk! Gewijzigde aanvangstijd! In verband met de gewijzigde aanvangstijd,van 20.00 uur, wordt er vanaf 19.45 uur begonnen met het zingen van enkele psalmen. Dhr. B. Stolk van de GZB zal het project van ds. Schaafsma toelichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdagavond 10 februari hoopt een nieuwe Alphacursus van start te gaan. De Alphacursus is bedoeld voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen of die Hem in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. Alhoewel dit de doelgroep is, bent u of jij die een stukje vernieuwing of opfrissing van het geloof zoekt natuurlijk ook van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)