OLDEBROEK - De maandelijkse interkerkelijke ontspanningsmiddag voor ouderen wordt dit maal opgeluisterd door Chris en Ada Herzog uit Harderwijk. Zij vertonen een powerpointpresentatie getiteld: Bloem en Co, die gaat o.a. over bloemen, planten en insecten.

De middag wordt gehouden op zaterdag 28 februari in de Goede Herderkerk en begint om 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op woensdag 4 maart 2015 zal er in de Pauluskerk een koffieochtend gehouden worden. Alle vrouwen uit Wezep en omstreken zijn hier van harte welkom. Dit is een initiatief van vrouwen uit verschillende kerken van Wezep. Dominee Aad van de Sande zal komen spreken over het thema: “Vrouw naar Gods hart”. De morgen wordt gehouden in de Paulusker, Van Limburg Stirumlaan 18 te Wezep. Aanvang 9.30 uur. De koffie staat vanaf 9.00 uur voor u klaar. Er is een boekentafel aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OSTERWOLDE - De zendingscommissie van de Hervormde gemeente Oosterwolde houdt woensdag 25 februari een zendingsavond met dominee A.D. Goijert uit Nijkerk. Dominee Goijert zal deze avond, die om 19.30 uur begint, vertellen over zijn werk in Rwanda waar hij bijbels uitdeelt aan volwassenen en kinderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Twee keer per maand wordt er een gezamenlijke jeugddienst gehouden in de Kruiskerk of in de Pauluskerk. Op zondagavond 15 februari is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Kruiskerk. Voorganger is ds. Dirk Jan Lagerweij en medewerking wordt verleend door de band Timothy Ray. Het thema is “oog om oog en tand om tand”.

Iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 15 februari wordt 's middags een aangepaste dienst georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdagavond 10 februari hoopt een nieuwe Alphacursus van start te gaan. De Alphacursus is bedoeld voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen of die Hem in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. Alhoewel dit de doelgroep is, bent u of jij die een stukje vernieuwing of opfrissing van het geloof zoekt natuurlijk ook van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het geplande concert van het christelijk gemengd koor Bel Canto te Oldebroek op 7 maart a.s. gaat helaas niet door. Na een bestaan van 65 jaar heeft het bestuur in overleg met de leden besloten de activiteiten van het koor te beëindigen. Een besluit dat met veel moeite en pijn genomen moest worden. Door het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de leden werd het koor steeds kwetsbaarder en er was hoegenaamd weinig aanwas van jonge leden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kinderdienst

WEZEP - Op zondag 15 februari is er een kinder-/familiedienst in de Kruiskerk in Wezep. Dit keer hebben ze iets speciaals in petto! Wat? Dat is nog een verrassing! Nieuwsgierig? Kom dan naar deze spetterende dienst, die om 9:30 uur begint. Na afloop is er koffie/thee en wat fris met een lekkere versnapering. Graag tot de 15de!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De veertigdagentijd of lijdenstijd is de periode van veertig dagen vóór Pasen. Op Aswoensdag, dit jaar 18 februari, begint de 40dagentijd. Voor veel christenen is deze periode vaak een tijd van bezinning en soberheid. Om hier uitdrukking aan te geven wordt op woensdagavond 18 februari in de Kruiskerk in Wezep een een sobere maaltijd gehouden, waarvoor iedereen, ook niet kerkleden, van harte uitgenodigd is! De sobere maaltijd wordt georganiseerd door de ZWO-commissie van de Kruiskerk, in overleg met de Pauluskerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De stichting Interkerkelijke Vakantieweken uit Harderwijk, opgericht door diaconieën van een aantal kerken op de Noord-West Veluwe, organiseert elk jaar enkele volledig verzorgde vakantieweken in het Roosevelthuis in Doorn voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie willen of kunnen. Die vakantieweken kunnen alleen ogeorganiseerd worden als er mensen zijn die als vrijwilliger mee willen in de zorg, de verpleging, voor de organisatie van activiteiten of de algehele leiding. De stichting wil het team aan vrijwilligers graag versterken met mensen die jong zijn of zich nog jong voelen. Lijkt het u/jou wat om mensen een heerlijke vakantieweek te bezorgen neem dan contact op met ons secretariaat en meld je aan of vraag meer informatie. Op zaterdag 21 maart is er een ontmoetingsdag voor vrijwilligers op zingevingsboerderij de Vrije Verbinding in Hattemerbroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zonda­gavond 8 feb­ru­ari is er in de Kruiskerk weer een vier­ing in de sfeer en stijl van Taizé. Taizévierin­gen wor­den geken­merkt door sfeer, inge­to­gen­heid, mooie liederen, stilte, lezin­gen en gebed. Tij­dens deze vier­ing wordt ook iedereen in de gele­gen­heid gesteld om een kaarsje aan te steken. Aan deze vier­ing ver­lenen ver­schil­lende instru­men­tal­is­ten en zangers hun medewerking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

seder

OOSTERWOLDE - Op 2 maart maart wordt de Sedermaaltijd gevierd tijdens de Vrouwenavond Oosterwolde. Gerriët van Renselaar zal de betekenis van alles rond de maaltijd uitleggen. De maaltijd begint om 19:00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt via de mail en op facebook, omdat men eerst wil weten hoeveel vrouwen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ogck

OOSTERWOLDE - Het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor heeft haar ledenvergadering gehouden. Voorzitter Jan Schreurs besteedde met name aandacht aan het feit, dat het dit jaar een bijzonder jaar voor O.G.C.K. is. Het koor bestaat namelijk op 14 juli a.s. 70 jaar. De tijden zijn in de afgelopen 70 jaar wel erg veranderd. Het zou dan ook ondenkbaar zijn om in 2015 in de vakantiemaanden een koor op te richten. Overigens is er weinig veranderd aan de liederen aldus de voorzitter. 'We zingen nog steeds dezelfde psalmen en gezangen weliswaar in andere zettingen en er zijn liederen bijgekomen.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Pauluskerk kent een grote variatie aan kerkdiensten en elk jaar wordt er o.a. ook een Johan de Heer zangdienst gehouden. In deze zangdienst worden vele bekende liederen gezongen die uitgebracht zijn in de zangbundel van Joh de Heer. Hij leefde van 1866 - 1961 en was in Nederland een bekende evangelist. Hij stond aan de wieg van de NCRV en was oprichter van de evangelische beweging in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Heb jij al plannen gemaakt voor aankomende zomervakantie? Een avontuurlijke trektocht? Lekker uitrusten? Een leuk vakantiebaantje? Heb je dat nog niet, meldt je aan voor Dabar Elburg. Samen met een team van leeftijdsgenoten twee weken evangelisatie- en recreatiewerk op camping Veluwestrandbad in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Emerge

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Morgenavond, 2 februari, is er weer een vrouwenavond aan de Eekterweg 35 in Oosterwolde. Marjan Schutte (psycholoog) komt spreken over het thema "aan de voeten van Jezus". Willemien Regterschot zal de aanbidding leiden. Het belooft een heel boeiende avond te worden. Iedereen is van harte welkom. Om 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur wordt de avond begonnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Zaterdag 7 februari geeft het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wim Magré een concert in de Gereformeerde kerk te Doornspijk. Wilbert Magré zal deze avond het fraaie " Strunk" orgel bespelen.

Het Veluws Mannenensemble werd twee jaar geleden opgericht met als doel de woensdagmorgenconcerten tijdens de Vestingdagen in Elburg te verzorgen maar door het grote succes heeft het ensemble al vele concerten gegeven in het land en bracht vorig jaar hun eerste CD uit. De zestien geselecteerde ervaren zangers zullen dit concert etaleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zondagavond om 19.00 uur is er weer een jeugddienst in de Pauluskerk! Het thema is: 'Niemandsland', nieuwsgierig? Ds. Robert-Jan Perk zal hier meer over vertellen. Daarnaast werkt de band Het VreemdelingenCollectief mee! Iedereen is welkom!

jeugddienst

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 15 februari wordt 's middags in de VEG Oldebroek een aangepaste dienst georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur. De heer Hartkamp zal in deze dienst voorgaan en er is muzikale medewerking van het koor 'De Regenboog' uit Heerde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)