WEZEP - Het bestuur van de PCOB afd. Wezep e.o. hoopt in het komende seizoen weer een aantal interessante bijeenkomsten te beleggen voor haar leden en verdere belangstellenden. De eerste contactmiddag in het nieuwe seizoen zal worden gehouden op woensdag 17 september a.s. om 14.00 uur in de grote vergaderzaal in de Ned. Geref. kerk de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg te Wezep. Deze eerste middag in het nieuwe seizoen zal worden ingevuld door de heer J.P.M. Rietkerk uit Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Vrouwenvereniging Passage Wezep- Hattemerbroek presenteert een boeiend jaarprogramma met bijzondere onderwerpen, die een ieder kunnen raken. Op maandagavond 22 september komt mevrouw Sigrid Landman uit Elburg vertellen over autisme, aan de hand van haar levensverhaal. Vol humor en met een serieuze ondertoon probeert ze mensen handvatten en informatie te bieden. De avond wordt gehouden in de Kruiskerk aan de Kerkweg in Wezep, en begint om kwart voor acht. Gasten zijn van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

diaconaal

OLDEBROEK - Oldebroek heeft sinds kort een Diaconaal Platform waarin een tiental kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich hebben verenigd. Op 2 september 2014 heeft de oprichtingsvergadering plaats gevonden in het gemeentehuis te Oldebroek. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kinderkoor Benjamin en Jeugdkoor Voices 4 Jesus gaan op donderdag 4 september weer beginnen. Iedere donderdagavond repeteren ze onder de muzikale leiding van Peter van der Gaag. Jongens en meisjes vanaf 4 tot en met 12 jaar zijn welkom van 18.30 -19.05 uur bij Benjamin. Bij Voices 4 Jesus ben je vanaf 12 jaar welkom en wordt er gerepeteerd van 19.10 -20.00 uur. De repetities zijn in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Christenvrouw Wezep - Hattemerbroek vergadert maandag 8 september in de Pauluskerk. Ds. Maliepaard uit Barneveld zal een avonvullende presentatie geven aan de hand van schilderijen. Het thema is 'Bijbelse feesten'.

De avond begint om 19.30 uur en stopt om 21.30 uur en gasten zijn van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk-32

REGIO - Omnia Cum Deo is op zoek naar nieuwe leden.Het is een enthousiast jongerenkoor dat bestaat uit ongeveer 40 leden uit Kampen en omgeving, variërend in de leeftijd van 16 tot 40 jaar. Diverse leden zijn afkomstig uit de gemeente Oldebroek. Het koor heeft een reformatorische achtergrond en staat onder leiding van Harry Dekker. In 2012 werd de cd "U zij al de eer" gepresenteerd. Het koor repeteert elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 in het Hoornbeeck College, Willem Hendrik Zwartallee in Kampen. Houd je van zingen, loop dan eens binnen tijdens een open avond of een repetitieavond. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk voor meer info op www.jongerenkoorocd.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tijdens de jaarlijkse Schapenmarkt van woensdag 10 September a.s. zal er traditiegetrouw een bespeling van het Flentrop-orgel in de Lambertuskerk zijn. De bespeling wordt voor de 2e maal verzorgd door een trio bestaande uit Bert Gelderman, burgemeester Adriaan Hogendoorn en ds. Matthijs Schuurman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 3 september a.s. hoopt het koor Pro Ecclesia uit Wezep haar repetities te hervatten. Dit nieuwe seizoen staat in het teken van het 60-jarig bestaan van het koor dat we eind dit jaar hopen te beleven! Hiervoor is het koor gestart met een mooi nieuw repertoire waaraan voor de vakantie al flink gewerkt is.  Op 21 maart 2015 hoopt Pro Ecclesia u dan ook op een prachtig concert te trakteren. In het kader van dit jubileum staat eveneens voor de leden een boottocht gepland op 20 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - "You're a Star" was het thema van de Vakantie Bijbel Week Tienernacht. Afgelopen donderdag kregen de bijna 100 deelnemende tieners aan het begin van de avond een sportief programma voorgeschoteld dat onder andere draaide om een stormbaan, water en poldersloten. s Avonds kwam cabaretier Jo de Rijck een opreden en gaven enkele muziekgroepjes acte de presence. Henk van Raalte gaf voor de camera van LOCO een toelichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vocaal

WEZEP - Op zondag 31 augustus zal vocaal ensemble Pavane onder leiding van Joke Hooikammer-de Graaf medewerking verlenen aan de laatste zangdienst van dit seizoen in de Pauluskerk te Wezep. Het thema is "zegen". Pavane zingt de zegenbede The Lord bless you and keep you van John Rutter maar ook werken van Vivaldi en Lauridsen.

Voorganger is ds Arjan Oosterwijk, aanvang van de dienst is 19.00 uur. Iedereen van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Oldebroek krijgt een Diaconaal Platform waarin een tiental kerken uit Wezep, Oldebroek en andere kernen zich verenigen. Op 2 september 2014 heeft de oprichtingsvergadering plaats. Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van kerkleden en niet-kerkleden.

De gemeente Oldebroek heeft de wens uitgesproken intensiever te willen samenwerken met de kerken. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding, de gehele jeugdzorg en alle inwoners die zich bevinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de overheid een groter beroep gaat doen op de samenleving, waaronder niet professionele hulporganisaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelfeest

WEZEP - De afgelopen twee dagen was het druk in Dorpshuis Wezep. Vele kinderen namen deel aan de activiteiten van het Vakantie Bijbel Feest. Vandaag is al weer de laatste dag dat de kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur in het dorpshuis het feest mee kunnen vieren. Vanavond begint om 19.00 uur de slotavond waarvoor ook ouders/verzorgers van harte zijn uitgenodigd.

Kijk HIER voor een fotoreportage van Alida Bosma

Kijk HIER voor een fotoreportage van de organisatie

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vbw

OLDEBROEK - De Vakantiebijbelweek in Oldebroek is momenteel in volle gang. Zo'n 120 kinderen zijn in kulturhus "de Talter" om te zingen, te luisteren naar verhalen uit de bijbel en te knutselen. Morgen is alweer de laatste dag.  Alle basisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar zijn om 09.45 uur welkom.

Kijk HIER voor een reportage van Jan v.d. Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdag 10 september tijdens de jaarlijkse schapenmarkt in Oldebroek zal er weer een "Open Huis" zijn in de Goede Herderkerk te Oldebroek. In het kerkgebouw zal een tentoonstelling zijn van diverse schilderijen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Youth for Christ organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar een pannakooi op vrijdagavond 29 augustus van 19:30 tot 20:30 uur.

Dit zal gebeuren op de parkeerplaats achter het Dorpshuis aan de Marienrade 1 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In Oldebroek gaat een nieuwe Alpha-cursus van start. Op 16 september is de eerste bijeenkomst van deze cursus die 11 weken duurt en op de dinsdagavond gehouden wordt in het Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10-1 in Oldebroek. De cursusavonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Woensdag 27 augustus is de laatste orgelbespeling van de zomerserie in de Gereformeerde kerk te Doornspijk. Dit concert wordt verzorgd door de vaste bespeler van dit instrument Wim Magré met een verzoekprogramma. Deze zomer konden concertbezoekers verzoeken in dienen en hieruit zal hij een keuze maken. Naast bekende orgelwerken staan er ook geliefde psalm- en liedbewerkingen op het programma. De aanvang is 20.00 uur.

Voor meer info: www.wimmagre.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -  In de Dorpskerk te Oldebroek wordt zaterdag 13 september een koorzangavond gehouden k met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Solo Deo Gloria uit Urk. De opening en sluiting en de meditatie worden verzorgd door ds. Budding. Naast de koorzang is er ook samenzang. Aanvang van de avond is 19.30 uur. De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Evangelisatiepost Bunde en Horst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondagmorgen 31 augustus wordt in de Kruiskerk (Kerkweg 6 te Wezep) een kerkdienst gehouden waarin schilderijen ons vertellen over het thema 'de loop van het leven'.

De afgelopen twee jaren heeft een groep mensen uit de Kruiskerk en de Pauluskerk o.l.v. Bertine van Beek schilderijen gemaakt aan de hand van vier subthema's: geboorte/ontstaan – liefde – lijden – sterven/dood. Deze vier subthema's komen ook terug in de kerkdienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Ook dit jaar is het weer de bedoeling van de musicalgroep van de Pauluskerk en de Kruiskerk om een musical op te voeren. Dit jaar een oude bekende. Jaren geleden is de musical Ester ook al opgevoerd. Dit is zo'n mooi stuk dat er besloten is deze dit jaar te herhalen. Het is een verhaal van alle eeuwen. Over een weggevoerd volk, onderdrukking en een machteloze koning Ahasveros die zijn ogen sluit voor de werkelijkheid. In zo'n sfeer tieren Hamans racistische en fascistische ideeën welig. Totdat Mordekai en Ester hem ontmaskeren en er weer toekomst mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)