lau

WEZEP - Na een indrukwekkend kerstconcert op 18 december jl. in de Kruiskerk is 2018 afgesloten en konden de koorleden genieten van een korte kerstvakantie.  Inmiddels zijn de leden weer gestart met het instuderen van hun  koormuziek, want tot de zomervakantie staan er een groot aantal optredens gepland in Wezep en andere plaatsen in Nederland. De start is  op 9 januari jl. was ook de start voor de nieuwe dirigent Albert van Maanen. Albert is geen onbekende in de koorwereld en geeft leiding aan verschillende koren in o.a. Putten, Garderen, Ermelo en Lunteren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DwtZMgrW0AEvv96.jpg large

WEZEP - Op zondag 20 januari is in de Pauluskerk de eerste praisedienst van 2019. Dit keer met misschien wel een iets apart klinkend thema,  namelijk; G.E.K. Want wat nou als het woordje "gek" ook iets anders kan betekenen? De kerk nodigt u/ jou uit om te ontdekken hoe "G.E.K. " u/jij eigenlijk wel niet bent!

Aanvang 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwier

WEZEP -  is hij een schilderende dominee of een predikerende schilder? 'In wezen ben ik een kunstenaar', zegt Rud Bartlema. Op dinsdag 15 januari neemt hij de bezoekers via het werk van de beroemde schilder Marc Chagall mee op de weg van de Joodse Mystiek. Hij doet dit tijdens een lezing in de Pauluskerk in Wezep., die om 20.00 uur begint.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luctor

OLDEBROEK -  Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo te Oldebroek houdt op woensdag 6 en donderdag  7 februari de jaarlijkse conferentie. Ds. Oscar Lohuis zal met het thema ‘De liefde zal verkillen’ ingaan op de liefde die verkilt m.b.t. de Here Jezus, maar ook liefde op seksueel gebied. Ds. Theo Niemeijer hoopt te spreken over ‘Leven in een tijd van verval’. Hierbij zal het leven van de profeet Elia centraal staan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prevoices logo

HATTEMERBROEK -  Zondag 3 februari a.s. in De Hoeksteen te Hattemerbroek, waar om 17:00 uur een appèldienst gehouden wordt. Het thema van deze dienst is: ‘Een moment voor jezelf’. In deze dienst zal ds. Hazeleger een overdenking verzorgen over dit thema n.a.v. Lucas 10 en Mat.11

Muzikale medewerking zal worden verleend door Dik van Oene en Prevoices.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bannerMannendag jepeg

WEZEP - Op 26 januari zal er weer een mannendag in Wezep worden gehouden. Deze keer met een bijzonder tintje,  want het is de 25e keer dat de mannendag wordt georganiseerd. Ook is er maar één mannendag in plaats van de gebruike twee dagen. Thema dit jaar is 'Toekomst? Leef vandaag! en als sprekers zijn uitgenodigd Jurrien ten Brinke en Martin Brand.

Voor inschrijving, het programma en informatie over de sprekers en locatie ga naar mannendagwezep.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggh kerk

OLDEBROEK -  Op zondag 13 januari zal er een evangelisatiedienst worden gehouden met als thema:  “Geroepen om te doen “. De dienst worden gehouden in de gereformeerde Goede Herderkerk in Oldebroek, aanvang 9.30 uur.

Voorganger is de dienst is  ds. Arend-Wim Estié. U/ jij bent van harte welkom. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kruiskerk wezep

WEZEP - Maandagavond 28 januari 2019 komen de leden van Passage Wezep/ Hattemerbroek om 19.45 uur bijeen in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst.

De spreker voor deze avond zal zijn mevrouw Bea Claessens uit Oene.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zangavond

OOSTERWOLDE - Op 2 februari wordt er in de Hervormde Gemeente in Oosterwolde een zangavond gehouden t.b.v. de stichting ''Christenen voor Israel''. Het reformatorisch kamerkoor ''Cantare Fideles'' uit Oldebroek o.l.v. Laura Camphens- Brandsen en kinderkoor ''Daniel'' uit Oosterwolde o.l.v. Petra van de Beek-Post zullen een aantal liederen ten gehore brengen. Ook zullen de tenor Jaap-Hein van Putten en meisjessopraan Indy Bos medewerking verlenen aan deze avond. Organist voor deze avond is Henk-Frank Strijkert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

580902 456129371097116 185054998 n

KAMPEN - Het chr mannenkoor Eiland Urk o.l.v. Gerrit Schinkel geeft een nieuwjaarsconcert op zaterdag 26 januari 2019 in de Bovenkerk te Kampen. Aanvang 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur).  Het orgel wordt bespeeld door Hendrik v. Veen en de piano door Hugo v.d. Meij. Als solisten zijn te horen T. Nentjes,  H. Schinkel en  R. Brouwer. De algehele leiding van deze avond is in handen van ds. A.A. Egas. Er wordt een collecte gehouden voor de Bonisa zending.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

alpha wezep

WEZEP - Vraag jij je af of er meer is? Wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is Alpha iets voor jou! Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en bespreekt je vragen en ideeën. Alpha begint gezellig met een maaltijd. Hierna luister je naar een inleiding over onderwerpen als: Wie is Jezus? of Bidden: waarom en hoe? Daarna is er alle ruimte om in een kleine groep je vragen en gedachten te delen.

Alpha bestaat uit 10 gezellige, interactieve bijeenkomsten en een 24-uursweekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de Pauluskerk wordt vrijdag 25 januari de film The Blind Side te zien. Aanvang 19.45 uur, start 20.00 uur. Toegang is gratis.

The Blind Side is een op feiten gebaseerde Amerikaansedrama- en sportfilm geschreven en geregisseerd door John Lee Hancock. Het verhaal is gebaseerd op het boek The Blind Side: Evolution of a Game, geschreven in 2006 door Michael Lewis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cgk hattem

HATTEM -   ‘God en mijn godsbeeld’. Over dit thema gaat het in de 2e winterlezing op 16 januari a.s. in de CGK ‘De Veste’ te Hattem. Professor Dr. H.G.L. Peels is deze avond de gastspreker.  Op 16 januari a.s. wordt  tijdens een interactieve avond besproken en u wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. U vindt CGK ‘De Veste’ aan de Korte Kerkstraat 8 te Hattem. De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Bij de uitgang staat een collectebus voor de onkosten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggh kerk

OLDEBROEK -  De eerste interkerkelijke ouderenmiddag van dit jaar is op zaterdag 19 januari in de Gereformeerde Goede Herderkerk in Oldebroek. Rien Mouw, natuurfotograaf, is te gast en hij laat met beeld en geluid een natuurserie zien. Tevens worden enkele johan de Heer liederen gezongen.

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster Week van Gebed 2019 versie voor digitaal gebruik page 001 212x300

WEZEP -  Van 20 tot 27 januari 2019 doen ook de kerken in Wezep weer mee aan de Week van Gebed. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. De Week van Gebed, die jaarlijks in januari wordt georganiseerd, is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. In het hele land komen christenen bij elkaar om voorbede te doen voor elkaar, voor het land en voor de nood in de wereld. Ook eenheid van kerken is een belangrijk punt van gebed. In 2019 is het thema van de samenkomsten ‘Recht voor ogen’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstbrunch

WEZEP - Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, werd er voor het eerst een Kerstbrunch georganiseerd in de Klinker in Wezep.  De gedachte hierachter was dat er een plek moest zijn voor mensen die zich op een één of andere manier eenzaam voelen en zo de kerstdagen konden beginnen met meer mensen om zich heen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ooievaar

WEZEP - Op zondag 13 januari a.s. gaat het in de tweewekelijkse geloofsontmoeting over een mooi thema: ‘In verwachting?’. Wim Rouw spreekt dan over wat je kunt verwachten als je gelooft in Gods beloften. Eén van die beloften was al eeuwenlang de komst van de Messias. Maria vertrouwde God en mocht Jezus baren. Zij leefde en raakte in verwachting. Wat betekent dat voor nu? Vóór en na de meditatie wordt ook veel gezongen onder begeleiding van Johan Vreugdenhil.

Iedereen is welkom in deze ontspannen bijeenkomst. Er is koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geloven

OLDEBROEK/’t LOO De Hervormde gemeente Oldebroek kan terugkijken op 4 geslaagde acties in november en december, goed voor een opbrengst van ruim € 10.310,-. Allereerst gingen de kinderen aan de slag om chocoladeletters te verkopen. Deze inzet van jongsten resulteerde in maar liefst 1600 verkochte letters goed voor een opbrengst van € 1407,-. De tienerclubs mochten net voor de kerst in opdracht van de diaconie voor de ouderen en zieken van onze gemeente fruitbakjes maken. Na 3 avonden hard werken resulteerde dit in 357 prachtige fruitbakjes. Dit was goed voor € 1339,-. De overgebleven fruitbakjes zijn afgeleverd bij het EBC.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 16 januari 2019 zal de eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar gehouden worden van P.C.O.B. Wezep en Omstreke.. Het is de Nieuwjaarsbijeenkomst die verzorgd zal worden door eigen leden.   Dit keer zal er o.a. medewerking worden verleend door de fam. De Jong uit Wezep die zal gaan vertellen over Zorgsaam Oldebroek. Ook is er een feestelijk hapje en drankje en krijgt u de gelegenheid om de onderlinge contacten te versterken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster 26 1 19

OLDEBROEK- Op zaterdag 26 januari wordt er in de dorpskerk van Oldebroek een niet-ritmische psalmzangavond met bovenstem gehouden. Organist Henk Frank Strijkert zal deze avond zijn orgelspel ten gehore brengen en het zingen van de psalmen begeleiden. De bovenstem zal gezongen worden door de mannen van de Bovenstemgroep IJsselmuiden. Ds. W. Roos zal de meditatie deze avond verzorgen. De toegang is gratis. De collecte die gehouden zal worden is bestemd voor de stichting Woord & Daad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)