WEZEP - De Nederlands Gereformeerde Kerk De Morgenster houdt maandag 27 april de jaarlijkse Koningsmarkt op haar terrein rond de kerk aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op woensdag 15 april 2015 wordt al weer de laatste ledenbijeenkomst van de PCOB afd. Wezep & Omstreken gehouden vóór de zomervakanties. Vanaf 14.00 uur zijn leden en belangstellenden van harte welkom in de grote vergaderzaal van de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster“ te Wezep. Gastspreker deze middag is dhr. D. van Driel uit Wezep, die met ons aan de hand van het boek “Weggetjes naar de vrijheid“, waarvan hij mede auteur is, herinneringen zal ophalen aan de laatste oorlogsjaren, verteld door mensen die destijds kinderen waren in Kampen en omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondag 19 april is er een jeugddienst in de Goede Herderkerk met als thema  'Van zero tot Hero: waarom God Jozef zoveel kon zegenen'. De dienst begint om 9.30 uur en de voorganger is Joshi van Veen. Het combo van de Goede Herderkerk zal deze dienst begeleiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Joodse leven in Elburg staat centraal tijdens de april-bijeenkomst van de Chr. Vrouwenvereniging Passage Wezep- Hattemerbroek. De heer Willem van Norel geeft een beeld daarvan via een powerpoint presentatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vrijwel de gehele Joodse gemeenschap uit Elburg gedeporteerd en vernietigd in Auschwitz en Sobibor. De historicus Willem van Norel schreef er een boek over en het Joods Historisch Museum Sjoel te Elburg brengt de geschiedenis in beeld. Tevens wordt aandacht besteed aan “70 jaar bevrijding” van Elburg en Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - A.s. woensdag 15 april is de maandelijkse samenkomst van de Christenvrouw te Oosterwolde. De spreekster van deze avond is Mevrouw H. de Groot van Curadomi Thuiszorg. Zij zal die avond vertellen over palliatieve thuiszorg, thuiszorg in de laatste fase van het leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPERVEEN - Zondag 19 april zal er een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor mensen met een verstandelijke beperking in de Hervormde Kerk te Kamperveen, Hogeweg 49. Voorganger in deze dienst is ds. W.C. Polinder. Deze dienst begint om 14.30 uur. Thema zal zijn ‘God zorgt voor je’ Dit naar aanleiding van 2 Koningen 4 vers 1-7. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Iedereen van harte welkom

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Christelijk Mannenkoor Ailanthus, onder leiding van Geurt Souman, heeft plannen om zaterdag 25 april 70 jaren vrijheid te bezingen. Ze gaan dit doen in de Nederlands Gereformeerde Kerk De Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503, Wezep. Tijdens dit concert zullen ook diverse musici een bijdrage leveren. Het concert staat in het teken van 70 jaar bevrijding en speciaal hiervoor zijn de gedichten, die op 4 mei voorgelezen zijn in de afgelopen jaren, op muziek gezet. Roelof Elsinga is degene, die dit speciaal voor Ailanthus heeft gedaan. Het koor brengt deze vrijheidsliederen ten gehore, maar uiteraard staat er ook samenzang op het programma, dat voor ieder wat wils biedt. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van het kerkgebouw zijn open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, er is echter wel een collecte ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Iedereen is van harte welkom, samen zingen is toch het mooiste wat je kunt doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenstem

DOORNSPIJK - In de Hervormde kerk te Doornspijk wordt op zaterdag 25 april de 2e Veluwse Mannenzang gehouden. De organisatie is in handen van het Veluwse Bovenstem Mannenkoor Putten in samenwerking met het Veluwse Bovenstem MannenKoor. De leiding is in handen van Thom Hesseling. De algehele leiding wordt verzorgd door ds. R. van Kooten uit Apeldoorn. Hendrik van Veen bespeelt het orgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Christenvrouw afd. Wezep - Hattemerbroek komt maandag 13 april bijeen in de Pauluskerk. Mevrouw Sigrid Landman komt deze avond een lezing houden waarin autisme centraal staat ook is er een boekentafel aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info tel. 038 - 376 23 73.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Afgelopen seizoen is de Youth Sing en Dramagroep, een groep van bijna 25 jongeren iedere vrijdagavond enthousiast aan het oefenen geweest voor de musical De Olafcode. In deze musical draait het om een code (idee Da Vinci Code). De hoofdpersoon Alex van Bruggen moet op zoek naar een code wanneer zijn vriend Olap op wonderbaarlijke wijze is overvallen. De code geeft aan dat er  'meer moet zijn'in het leven. Over die zoektocht gaat het verhaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In Wezep/Hattemerbroek wordt van 5 op 6 juni 2015 de jaarlijkse Nacht van Gebed gehouden en wel in GKV aan de Mariënrade 1 in Wezep.Christenen uit Wezep en omgeving worden van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen. De Nacht van Gebed begint om 20.30 uur en duurt tot 4.30 uur. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Aan de hand van een DVD met gebedsonderwerpen wordt er gericht gebeden de vervolgde kerk. Het betreft een interkerkelijke gebedsnacht. Van harte uitgenodigd!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op woensdag 20 december 1989 is De Hoeksteen in Hattemerbroek in gebruik genomen als kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek. Op zondag 19 april aanstaande wordt in de morgendienst aandacht besteed aan dit jubileum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de Goede Herderkerk wordt op zaterdag 25 april weer een gezellige interkerkelijke middag voor ouderen georganiseerd. Dhr. H. Pol uit Wezep is onze gast en is 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. De groepsreis, waarvan hij een film zal laten zien, is gemaakt in 2008. Zijn fiets ging mee waarop honderden kilometers zijn gemaakt door Vietnam en Cambodja. U kunt genieten van de cultuur, tropische bossen en prachtige rijstvelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek heeft zich op 28 maart j.l. aangesloten bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten (www.fveg.nl).

Oldebroek is een grote gemeente met 660 leden, 685 vrienden en 430 kinderen. Zij heeft het fundament van de gemeente samengevat in het ABC van de gemeente. A=aanstekelijke gemeente, B=Bijbel heeft gezag, C=Christus staat centraal.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

kerk

OLDEBROEK - Zondag 5 april zullen muzikanten van CMV Concordia ’s morgens vroeg vanaf de kerktoren van de Lambertuskerk in Oldebroek een aantal paasliederen spelen. Al jaren is dit een traditie waarin muzikanten Eerste Paasdag inluiden. Om precies 08:15 zal de Sjofar in de weide omgeving te horen zijn. Daarna zullen trompetten en trombones nog een aantal liederen spelen voordat de kerkdiensten beginnen. CMV Concordia hoopt dat het een mooie heldere dag zal zijn omdat dan de klanken het mooist te horen zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Naar buiten!Zomertijd en langere avonden maken dat we erop uit willen, buiten zijn en genieten. Juist daar ontmoet je de ander. En in die ontmoeting kan veel gebeuren, omdat elk mens het verlangen heeft om contact te hebben en van betekenis te zijn voor die ander. Dat is dan ook de reden dat mannen uit de omgeving Elburg, Oldebroek, Wezep, ’t Harde e.o. elke tweede donderdag van de maand samenkomen bij de zogeheten KampVuurAvonden (KVA’s).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Als Goede Vrijdagviering wordt op vrijdag 3 april in de Kruiskerk te Wezep het passie-oratorium ‘Een gat in het dak’ ten gehore gebracht. Ditoratorium is in 2004 geschreven door Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer, op basis van het Marcusevangelie in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze passiewordt o.l.v. ds. Pieterjan de Buck uitgevoerd door een projectkoor van 16 enthousiaste zangers en zangeressen, afkomstig uit verschillende kerken in Wezep. Verder is dit stuk geschreven voor solisten, samenzang, piano, cello, viool, fluit en klarinet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondag 5 april (eerste Paasdag) is er ’s avonds een praisedienst in Luctor et Emergo. In deze dienst zal Pascal Selles wat vertellen over het thema “Jij ook?”. De samenzang wordt begeleid door Basic en Band: een groot samengesteld koor en enthousiaste muzikanten. We hopen er samen een feest van te maken.

Aanvang: 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Kruisweg (Via Crucis of Via Dolorosa in het Latijn) is een traditioneel onderdeel van het Christelijke Paasfeest. Het is van oudsher een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Christelijk mannenkoor “Laudate deum” o.l.v. Dick van Asselt geeft een paasconcert met medewerking van het Gospelkoor “Leatare” o.l.v. Eddy de Jong uit Oldebroek op dinsdagavond 31 maart a.s een paasconcert in de Geref kruiskerk aan de kerkweg in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)