post

OLDEBROEK - Deze dagen voor Kerst zijn de vrijwilligers (jong en oud) van de Hervormde Gemeente Oldebroek druk bezig met de kerstkaartenbezorgingsactie.

De kerstkaarten worden bezorgd voor een bedrag van € 0,40 per kaart in Oldebroek, ’t Loo, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Kamperveen, Noordeinde en Kerkdorp. Als u alle kaarten in een grote envelop of plastic tas wilt doen met de bezorgingkosten apart erbij, kunt u ze bij onderstaande adressen inleveren tot en met 19 december 18.00 uur. De kaarten worden op zaterdag 13 en 20 december bezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op woensdag 24 december wordt in de Hervormde kerk van Oosterwolde de traditionele kerstzangdienst gehouden. Medewerking wordt verleend door het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor (O.G.C.K.) onder leiding van Cor Ploeg en de muziekvereniging David onder leiding van Jan Hibma. De samenzangen worden deels begeleid door de muziekvereniging David en door Cor Ploeg. Ds. J.N. Zuijderduijn verzorgt de meditatie en begeleidt het ‘Ere zij God’ dat door de gemeente en O.G.C.K. (vierstemmig) wordt gezongen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rkkerk

HATTEMERBROEK - Zondag 14 december wordt er in de RK kerk in Hattem(erbroek), nabij de oude IJsselbrug, weer de traditionele Kerst-Sing-in gehouden onder de titel A Festival of Lessons and Carols. Eenieder is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Evenals in vorige jaren zullen negen lezingen worden afgewisseld met prachtige carols. En ook dit jaar zijn er weer nieuwecarols ingestudeerd. Uiteraard krijgt u weer volop de gelegenheid om mee te zingen; er staan weer diverse samenzangliederen op het programma. Het muzikale gedeelte van deze samenkomst wordt verzorgd door “Het Projectkoor Intonatus” onder leiding van dirigente Ineke van der Brugge.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zondag 14 december wordt tijdens de avonddienst in de Pauluskerk, 19.00 uur, de Kerstcantate “Nacht vol wonderen” uitgevoerd. De kerstcantate “Nacht vol wonderen” is geschreven door de Amerikaanse componist John W. Peterson. Margreeth Ras-v. Slooten heeft deze cantate vertaald in het Nederlands. “Nacht vol wonderen” vertelt op een bijzondere manier, door middel van zang, muziek en gesproken woord, het complete verhaal van de aankondiging en de geboorte van Jezus. Ook de aanwezigen worden hierbij betrokken door middel van twee samenzangliederen. De duur van deze cantate is ongeveer 50 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondagavond 21 december 2014 zal de jaarlijkse Kerstzangdienst  plaats vinden in Luctor et Emergo te Oldebroek. U kunt luisteren naar optredens van het Luctorkoperensemble, Kadosh, Kithara en het Evangelisatiekoor van Luctor. Ook zullen enkele gelegenheidsensembles een bijdrage leveren. Tevens is er voldoende ruimte voor samenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Gospelkoor Joyful Sound uit Kampen verzorgt dit jaar de kerstzangavond op woensdag 24 december op het plein van de Nassauschool in Hattemerbroek. Het begint om 19:00 uur. Het wordt een samenkomst van samenzang en luisteren met als thema “Echt, je had er bij moeten zijn!” Door middel van gevarieerde liederen, wordt stil gestaan bij het verhaal van de geboorte van Jezus. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar “De Hoeksteen”. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK - Zaterdag 20 december zullen op diverse plekken in de gemeentes Nunspeet, Elburg en Oldebroek mensen actief zijn onder de naam 'Samen Kerst', om iets te betekenen voor hun medemens. Dit op initiatief van een groep enthousiaste jongeren met een passie voor Jezus, wiens geboorte wordt gevierd met Kerst.

Kerst is voor veel mensen een tijd van gezelligheid, voor anderen is Kerst vooral een tijd van eenzaamheid. Met name voor die laatste groep is er 'Samen Kerst'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zaterdag 20 december wordt er een kerstwandeling georganiseerd op landgoed 'Vollenhof'. Deze wandeling kent een starttijd tussen 17.00 uur en 20.00 uur en is 1,5 kilometer lang. Tijdens deze wandeling wordt het kerstverhaal beleefd en kan men nagenieten op het boerenerf en de deel. 

Aanmelden kan tot 18 december via eimertfikse@pauluskerkwezep.nl. Kosten € 3,00 voor kinderen en € 5,00 vanaf 16 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/HATTEMERBROEK - Van 18-25 januari 2015 vindt de Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Dorst?’, gebaseerd op het bijbelgedeelte uit Johannes 4 waar Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Brazilië. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Wezep/Hattemerbroek zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP – Voor veel mensen die het de afgelopen jaren in de Kruiskerk te Wezep hebben meegemaakt is het Festival of Nine Lessons and Carols een dierbare en welkome opmaat geworden voor de viering van het Kerstfeest. Ook dit jaar wordt het Festival op zaterdagavond 20 december 2014 weer in de Kruiskerk gevierd. De oorsprong van deze mooie, sfeervolle, inhoudsvolle en muzikale samenkomst is afkomstig uit de Anglicaanse traditie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsselmuiden grafhorst

Door Niek Teune

KAMPEN – Op D.V. 23 december geeft Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst het jaarlijkse kerstconcert in de Bovenkerk te Kampen. Diverse musici zullen hun opwachting maken en in samenwerking met het koor op unieke wijze de kerstboodschap doorgeven.

Voorzitter Dick Heldoorn noemt het kerstconcert een hoogtepunt in het jaar: 'Het is een concert waar wij als koor altijd erg naar uitzien. Tijdens dit concert is de verbondenheid tussen koor en publiek, maar ook onderling heel bijzonder. De mensen mogen dit concert ook altijd graag bezoeken, want elk jaar is de kerk goed gevuld. Onze trouwe sponsoren zijn eveneens aanwezig.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstmarkt veg

OLDEBROEK - Vandaag werd van 15.00 uur tot 19.30 uur bij de VEG te Oldebroek de kerstzendingsmarkt georganiseerd. Doel van deze markt is om geld op te halen voor de eigen zendingwerkers. Op de markt waren diverse kramen waar eigengemaakte spulletjes werden verkocht, er waren leuke spellen te spelen en uiteraard was er gedacht aan de inwendige mens, met veel verschillende etenswaren.

Foto's Jan van de Pol; voor meer foto's klik HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Ook dit jaar wordt er door de Vredeskerk, Dorpskerk en Hoeksteen weer een kerstkaartenactie gehouden. In de periode van 8 t/m 19 december kunnen (kerst-) kaarten worden ingeleverd. Deze kaarten worden door vrijwilligers bezorgd binnen de gemeente Oldebroek ( Oldebroek, ’t Loo, Noordeinde, Oosterwolde,Wezep,Hattemerbroek) en Kamperveen. De kosten voor het bezorgen bedragen EUR 0,40 per kaart. Men wordt verzocht het geld in een aparte enveloppe in te leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 24 december is er weer de PowerPoint X-mass Special in de Ned. Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’ te Wezep. De spreker is Falko Lodewijk. Hij zal naast een korte blik op het kerstverhaal in begrijpbare taal en op een eigentijdse manier het ABC van het evangelie uitleggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugddienst

WEZEP - Zondagavond 9 december om 19:00 uur is er een jeugddienst in de Pauluskerk! Arjan Oosterwijk zal het gaan hebben over de 'heiligen' en PraiseMen5 gaat spelen.

Daarnaast wordt ook wat van jullie gevraagd: neem een cadeautje mee n naar de jeugddienst. Dit mag iets zijn dat je zelf gekregen hebt, maar door wilt geven aan iemand anders, of iets dat je zelf gekocht hebt, of van jezelf is geweest. Doe er een sticker op met daarop of het cadeau voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijd: 0-4, 5-8, 8-12, 12-18. Tijdens de dienst mogen jullie je cadeautje naar voren brengen. De cadeautjes worden overhandigd aan de diaconie die ze dan verspreiden kan onder gezinnen die het minder hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mannenknewkl

't HARDE/OLDEBROEK - Waar het Christelijk Mannenkoor 't Harde in het afgelopen jubileumjaar een overvolle kerk trof met het Kerstconcert, wil het ook dit jaar zijn best doen om dit te evenaren. Met nieuw ingestudeerde werken, die zijn geschreven door de eigen dirigent Henk van der Maten, en een podium met gerespecteerde gastmusici kan men weer een kerstconcert verwachten wat met passie en diep gevoel gebracht gaat worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de Goede Herderkerk organiseert het Interkerkelijk Ouderenwerk Oldebroek op zaterdag 20 december een kerstmiddag voor ouderen.  André Selles doet de overdenking en een kleine zanggroep zorgt voor een extra feestelijk tintje.

Na afloop is er, zoals u gewend bent, een broodmaaltijd. U wordt van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren. Aanvang van de middag is 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondagavond 21 december 2014 zal de jaarlijkse Kerstzangdienst plaats vinden in Luctor et Emergo te Oldebroek. Ukunt gaan luisteren naar optredens van het Luctorkoperensemble, Kadosh, Kithara en het Evangelisatiekoor van Luctor. Ook zullen enkele gelegenheidsensembles een bijdrage leveren. Tevens is er voldoende ruimte voor samenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Vanuit de Kruiskerk en de Pauluskerk te Wezep wordt ook in 2015 weer een jongerenreis naar Taizé georganiseerd.

Op dinsdagavond 9 december vindt er in de Kruiskerk een informatieavond plaats over deze reis naar Taizé (Frankrijk). De reis is bedoeld voor jongeren (15 t/m 29 jaar) en enkele ‘ouderen’. De reis vindt plaats in de week van 3 t/m 10 mei 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ooggetuigen

OLDEBROEK - Na een succesvolle opvoering van het paasverhaal brengt Theatergroep “Met Zout en Peper” op zondag 14 december om 19.00 uur het kerstverhaal dichterbij met de theatrale vertelling “Ooggetuigen” in de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Oldebroek.

Vraag jij je ook wel eens af, hoe het nou geweest zou zijn, als je in de tijd van Jezus’ geboorte op aarde had rondgelopen? Wat zou jij gedacht hebben, als je Maria zou zijn en je hoorde dat je zwanger was, terwijl dat eigenlijk niet eens kon? Hoe zou jij gereageerd hebben, als je herberg overvol zat en je een man en vrouw aan de deur kreeg die een plek nodig hadden? Wat zou jij gedaan hebben, als je rustig op je schaapjes aan het passen was en opgeschrikt zou worden door het overweldigende geluid van een engelenkoor? “Met Zout en Peper” neemt je mee, naar opnieuw een avond waarin “Ooggetuigen” de hoofdrol spelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)