OLDEBROEK - Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 maart 2015 is de jaarlijkse driedaagse conferentie in VEG Oldebroek. Bij deze Maranatha Conferentie ligt het accent op de wederkomst van Christus. Er zijn drie dagen zowel middag- als avondsamenkomsten. Het hoofdthema van deze conferentie is: ‘De Koning komt!’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Maandag 9 maart jaarfeest De Christenvrouw Wezep - Hattemerbroek in de Pauluskerk. De heer Weenink uit Barchem komt deze avond met een diapresentatie hoe leefden onze ouders en voorouders. Thema "Ach live tied" van verleden naar heden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP – ‘Waarheid in Gods Huis’ is de titel van de 700ste uitzending van het programma Radio Bijbelschool van Loco FM. Die gaat bij de omroep voor Oldebroek en wijde omgeving op 26 februari (21.00 uur) de lucht in. Wekelijks wordt het radioprogramma samengesteld en gepresenteerd door Jos Alders uit Wezep, die daarmee veertien jaar geleden begon met de studie ‘Het leven brengend Woord’. De studies in de door Alders geproduceerde uitzendingen (hij kiest er onder meer heel zorgvuldig muziek bij) worden uitgesproken door Bijbelleraar Ab Klein Haneveld van het Nederlandse Bijbelstudie Centrum (NBC).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

psalmendag

DOORNSPIJK - Op 11 april 2015 vindt in Doornspijk in de Geref. Kerk een Psalmendag plaats. Op deze dag worden bewerkingen van Psalmen in diverse stijlen ingestudeerd o.l.v. André van Vliet. Het is bewust laagdrempelig gehouden; Iedereen kan meedoen/meezingen met dit bijzondere evenement. Men ontvangt een oefencd en bladmuziek om alvast thuis te studeren. Er worden Psalmen van Peter Eilander, Johan Bredewout, Henk van der Maten gezongen, maar ook van Faure en Mozart.

's Avonds worden de ingestudeerde stukken uitgevoerd, begeleid door Wim Magré op het orgel, Henk van der Maten, piano en Arjan & Edith Post op de trompet. Het koor New Voices o.l.v André van Vliet zal enkele Psalmbewerkingen uitvoeren. Harmen Trimp zal wat vertellen over Psalmen op muziek. Wilt u op een leuke manier meer over psalmen te weten komen en in een ontspannen sfeer een aantal liederen instuderen, geef u dan op voor deze meezingdag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De maandelijkse interkerkelijke ontspanningsmiddag voor ouderen wordt dit maal opgeluisterd door Chris en Ada Herzog uit Harderwijk. Zij vertonen een powerpointpresentatie getiteld: Bloem en Co, die gaat o.a. over bloemen, planten en insecten.

De middag wordt gehouden op zaterdag 28 februari in de Goede Herderkerk en begint om 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Stilte

HATTEM – In Hattem wordt zaterdag 21 maart een stiltewandeling gehouden. Een nieuwe activiteit in het Leerhuis-programma van de plaatselijke Protestantse Gemeente voor wie de drukte van alledag even wil ‘ontvluchten’ en zich wil laten inspireren door gedichten, muziek en stiltemomenten.

In de wandeling zijn drie langere en enkele korte stops opgenomen, delen de organisatoren Hans Lambrechts (dichter) en Egbert Veen (predikant) mee. “We starten om 18.30 uur in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg met een welkom, enkele inleidende woorden en uiteraard een stiltemoment”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP -  Ook dit jaar brengt de musi­cal­groep van de Kruiskerk en de Pauluskerk een musi­cal op de planken. Dit keer geen nieuwe maar een oude bek­ende: de mus­cial Ester. Jaren gele­den is deze musi­cal ook al uit­gevo­erd, het is de favoriet van de regis­seur. Een ver­haal van alle eeuwen. Over een weggevo­erd volk, onder­drukking en een machteloze kon­ing Ahasveros die zijn ogen sluit voor de werke­lijkheid. In zo’n sfeer tieren Hamans racis­tis­che en fascis­tis­che ideeën welig. Tot­dat Mordekai en Ester hem ont­maskeren en er weer toekomst mogelijk is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Piet en Gea Wastenecker, consulenten van het Israel Producten Centrum, nodigen u weer uit voor de open huisdagen. Naast het ruime assortiment worden hier weer nieuwe producten gepresenteerd. Vaak geproduceerd in een kibboets / klein familie bedrijfje, waar Joodse immigranten werken voor hun levensonderhoud.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op  zaterdag 7 maart hoopt het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente WezepHattemerbroek haar jaarlijkse compost/potgrondactie te houden. De opbrengst hiervan is bestemd voor kerkelijke activiteiten. De compost/potgrond wordt huis aan huis verkocht.

Het kan ook afgehaald worden op zaterdagmorgen 7 maart bij de Schakel, Oranjeboomlaan 27 te Wezep, voor het uitventen van de compost/potgrond kan de organisatie nog wel hulp gebruiken van vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kruiswegstaties 018

OLDEBROEK - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 februari 2015 wordt in het oude kerkje van Luctor et Emergo te Oldebroek een tweede tentoonstelling kruiswegstaties gehouden. De bezoekers van de eerste tentoonstelling op 16 en 17 januari j.l. waren erg enthousiast en de verwachting is dat de opkomst ook nu weer goed zal zijn. De derde en laatste tentoonstelling zal plaatsvinden op 27 en 28 maart 2015.

Tijdens iedere tentoonstelling wordt een andere kruisweg tentoongesteld. Op 21 en 22 februari zal de fraaie kruisweg te zien zijn van de Franse schilder Delhaye vervaardigd in 1963 en 1964. Daarnaast wordt op vrijdagavond 20 februari een beeldpresentatie van deze kruisweg vertoond met muziek van Franz Liszt (Via Crucis), speciaal geschreven voor de kruisweg.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP- Op dinsdag 10 maart geeft dr. Harmen de Vries in de Pauluskerk een lezing met als onderwerp “Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts”.  Op zoek naar genezing in zorginstelling en kerk. Aanvang 19.30 uur. Dr. Harmen de Vries is gepromoveerd op de ‘dienst der genezing’. In zijn lezing leidt hij u in in het hoe en waarom van deze kerkelijke dienst en belicht hij de kansen en de risico’s van de bijbelse opdracht tot genezing. Daarbij geeft hij uitdrukkelijk aandacht aan wat hij de ‘laatste genezing’ noemt: de wederopstanding van de doden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Shalom is een bijbelstudiegroep binnen de Hervormde kerk Wezep-Hattemerbroek voor jongeren van 16 tot ongeveer 21 jaar. Vorig jaar organiseerden de leden van Shalom een snackactie. Twee avonden kreeg u de gelegenheid om voor een klein bedrag te komen eten en de opbrengst was bestemd voor een goed doel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Later deze week, op vrijdag 20 en zaterdag 21 februari, wordt in het oude kerkje van Luctor et Emergo te Oldebroek een tweede tentoonstelling kruiswegstaties gehouden. De bezoekers van de eerste tentoonstelling op 16 en 17 januari waren erg enthousiast en de verwachting is dat de opkomst ook nu weer goed zal zijn. De derde en laatste tentoonstelling zal plaatsvinden op 27 en 28 maart 2015.

Tijdens iedere tentoonstelling wordt een andere kruisweg tentoongesteld. Op 20 en 21 februari zal een fraaie kruisweg te zien zijn van de Franse schilder Delhaye vervaardigd in 1963 en 1964.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 15 maart aanstaande wordt er een speciale dienst gehouden in GKV Noorderlicht aan de Mariënrade 1 in Wezep. Aanvangstijd van deze dienst is 14.30 uur en voorganger is ds. H. Slotman. Het thema van de dienst is: ‘Beloofd is Beloofd!’, gebaseerd op 2 Samuel 9: 1-13 over Mefiboset. Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door kinderkoor ‘Color Kids’ o.l.v. Diana van Pijkeren en Femke Douw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De veertigdagentijd of lijdenstijd is de periode van veertig dagen vóór Pasen. Aanstaande woensdag, de zogenaamde Aswoensdag, begint de veertig dagentijd. Voor veel christenen is deze periode vaak een tijd van bezinning en soberheid. Om hier uitdrukking aan te geven wordt op deze avond in de Kruiskerk in Wezep een een sobere maaltijd gehouden. De sobere maaltijd wordt georganiseerd door de ZWO-commissie van de Kruiskerk, in overleg met de Pauluskerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Veluws Bovenstem Mannenkoor (VBMK) heeft de eerste 2 repetities er weer op zitten en heeft een heel nieuw programma samengesteld. Op 28 februari aanstaande hoopt het koor medewerking te verlenen aan een zangdienst in Oldebroek die wordt georganiseerd door de stichting "In de rechte straat".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De interkerkelijke vrouwenvereniging Oldebroek houdt op donderdag 19 februari haar jaarfeest. De heer Zwier van de Weerd zal deze avond verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in “Het Open Huis” achter de Hervormde Kerk te Oldebroek. De kosten zijn € 4,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Stichting Charity had het voornemen om op Valentijnsdag opnieuw een demonstratie te geven met 3D printen. Deze demonstratie is uitgesteld en zal over ongeveer een maand worden gehouden. De opbrengst is, evenals bij de vorige demonstratie, voor het project in Malawi.
De Goede Doelen Outlet in Wezep, bij Super Tank, is zoals gebruikelijk wel geopend op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 8 maart 2015 wordt er een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd door de geloofsgemeenschap Luctor Et Emergo, de Vrije Evangelische Gemeente en de Gereformeerde Goede Herder Kerk van Oldebroek. De dienst begint om 19.00 uur in het kerkgebouw van Luctor Et Emergo aan de Mheneweg-Noord, 1 bg te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - In de Vredeskerk wordt op zondag 15 maart een gezinsdienst gehouden met als thema 'God als redder'.  De voorganger is dominee Lammers en aan deze dienst werken verschillende gemeenteleden mee.

Voor deze dienst, die om 9.30 uur begint, bent u van harte uitgenodigd!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)