OOSTERWOLDE - 'Het evangelie is joods! Gods heilsplan voor en door Israël'. Gerriët van Renselaar komt hierover 5 januari tijdens de vrouwenavond spreken. Ze is psycholoog en heeft een grote interesse voor Israël. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In het oude gebouwtje bij Luctor et Emergo bestaat al enige tijd de mogelijkheid om op de zaterdagmorgen een kopje koffie te komen drinken, een praatje te maken, of rustig te luisteren naar muziek. Ook aankomend jaar wordt u hier van harte voor uitgenodigd op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Tevens is er nu de kans om op de volgende data drie verschillende Kruiswegstaties te bezichtigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

familie

WEZEP - Ook in 2015 worden er voor het derde jaar vijf familiediensten gehouden in de Pauluskerk. De eerste familiedienst van het nieuwe jaar start met het thema: "Hele Noten of Heavy Metal". Een actueel en toepasselijk thema over muziek in de kerk. Ds. Oosterwijk zal deze dienst op zondag 11 januari a.s. om 11.00 uur leiden en de kerkbezoekers op een actuele wijze bijpraten over dit thema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

xing

HATTEM - Op zondag 18 januari staan de deuren van de Open poort aan de Veldhoeve 1 in Hattem open voor alweer de zevende editie van "Xing met…" Dit keer, evenals in oktober 2013, met Martin Brand. Martin zal optreden als spreker en zanger. Xing zal de verdere praise avond verzorgen. De avond begint om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondag 4 januari wordt in de Pauluskerk in Wezep een jeugddienst gehouden. Aanvang 19.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door The Band. Mevrouw ds.I. Jansen- Kleinjan gaat in deze dienst voor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Brandend van verlangen.... om meer uit je leven te halen dan nu het geval is... Ken je dat verlangen? Maakt het iets in je wakker? Nou, precies daarvoor zijn de zogeheten Kampvuur-avonden in het leven te roepen, want je hoeft gelukkig niet alleen op die ontdekkingsreis.... Je hebt vast ''lot-genoten'' die op zoek zijn naar hetzelfde. Daarom is het goed om elkaar als mannen onder elkaar op te zoeken en het te hebben over de sleutels die leiden tot dat voldoening gevende leven. Alles eruit halen wat erin zit... Hoe doe je dat, en hoe doen anderen dat?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdagmorgen 13 januari is er weer Moederkring in 't Open Huis in Oldebroek. Spreker is ds. Schuurman en het thema luidt 'Geloof in verschillende generaties'. De kinderen van nu groeien op in een tijd die anders is dan de tijd waarin de ouderen zijn opgegroeid. Zelf hebben we het een en ander van onze ouders meegekregen, maar omdat de tijd anders is, kunnen we niet alles van hen overnemen. Hoe kunnen we in deze tijd van veranderingen het geloof doorgeven?

De morgen begint om 9.15 uur. Inloop vanaf 9.00 uur. Oppas is aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

in de wereld

't HARDE - Op 29 januari wordt er in 't Harde een Studiedag gehouden met als thema 'Kerk, alert op huiselijk geweld'. Aanpak van geweld in huiselijke kring – doorbreek de eenzaamheid. Deze Studiedag wordt op die middag en avond gehouden in de Maranatha kerk 't Harde (Bovendwarsweg ). De middag is vooral gericht op kerkelijk werkers en predikanten. De avond is voor ouderlingen, bezoekbroeders en bezoekzusters en andere kerkelijke vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Mannenkoor Ailanthus organiseert een ontmoeting op zaterdagavond 3 januari 2015 onder de noemer "Zingend het nieuwe jaar in". Aanvang is om 19.00 uur en de toegang is gratis (na afloop collecte). Een avond samenzang met mannenkoor Ailanthus o.l.v. Geurt Souman in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Passion t Harde versie 2

't HARDE - De werving van sponsoren, figuranten etc. is al een tijdje aan de gang maar helaas zijn er nog niet genoeg figuranten om de film écht compleet te maken. Op hun facebookpagina doet de organisatie de volgende oproep: Wil jij of ken je iemand die een (kleine) rol zou willen in The Passion 't Harde? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vriend van Jezus, een Soldaat, Hangjongere, Omstander of Paparazzi (allemaal tekstloos), meld je dan nu aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op de eerste interkerkelijke ouderenmiddag van het nieuwe jaar nemen de heer en mevrouw Vesters d.m.v. dia's en videofragmenten de aanwezigen mee op hun reis door Schotland.

Het gaat vanaf Hull richting Glasgow, langs grillige kusten met prachtige bergmeren. Ook het ‘bloemeneiland Sky’ en bijzondere steden worden niet vergeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Op donderdag 15 januari a.s. wordt er in de grote zaal van de Maranathakerk een avond gehouden in het kader van geloofsopvoeding.
Deze keer hoopt mevrouw Agaath Prins te komen spreken over het thema “Alle Dagen Hele Drukke Kinderen”. Agaath werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Eleos in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Aanstaande maandag 29 en dinsdag 30 december hoopt de oliebollencommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, de inmiddels bekende, jaarlijkse ‘grote oliebollenactie’ te houden. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan deze actie. De opbrengst gaat naar het diaconale winterproject en is dit seizoen bestemd voor het project: De Herberg “Geef voor de 4 vrienden van De Herberg”. Met het geld wordt het werk van De Herberg gesteund.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Comité Mannendag Wezep hoopt ook in 2015 twee mooie mannendagen te organiseren en wel op 31 januari 2015 en 7 februari 2015.  Deze dagen zijn bedoeld om met elkaar aan de hand van een thema na te denken over Gods wil en weg met het leven, toegespitst op de man. Dit jaar is het thema: 'Zo'n Vader'. Peter Hazenoot zal vanuit de relatie die de Zoon heeft met de Vader en de Vader met de Zoon, de relatie belichten van de man met Zijn God. Wat is zijn beeld van God? Hoe ziet hij God en hoe ziet God hem? Hoe presenteert God zich in Zijn vaderschap? Peter Kos verwerkt dit in de vertaling naar de rol binnen het gezin. Hoe ben je als man beelddrager in je gezin (wie is je naaste...) Hoe presenteert de man zich als vader (als beelddrager) in het gezin.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 24 januari 2015 organiseert de zendingscommissie, met medewerking van Bouwbedrijf Van den Berg B.V. Oldebroek en familie A. van Hattem, een Zangavond. Aan deze avond werken mee Het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk onder leiding van dirigent Gerrit Schinkel, organist Hendrik van Veen en pianist Gerwin van der Plaats. Aanvang 19.30 uur in de Hervormde Dorpskerk te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerstverhaal

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Om meer bekendheid te geven aan de Goede Doelen Outlet van de christelijke Stichting Charity aan de Rondweg in Wezep wordt er een demonstratie 3D printen georganiseerd. Op de dinsdag ná Kerst, 30 december, kunt u van 11.00 tot 20.00 uur, zien en horen wat 3D printen nu precies is. Stefan Bosman komt uitleggen hoe dat nu precies allemaal gaat en wat je er mee kunt doen. Ame-computers heeft een 3D printer ter beschikking gesteld. U kunt dan realtime zien hoe dat dan precies werkt. Tijdens deze dagen zijn ook 3D geprinte producten te koop of te bestellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2014kerstnachtdiensten

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zingend het nieuwe jaar in

WEZEP - Mannenkoor Ailanthus organiseert een ontmoeting op zaterdagavond 3 januari in de NGK De Morgenster onder het motto 'Zingend het nieuwe jaar in'. Aanvang is om 19.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte.

Medewerking wordt verleend door Willeke van de Bosch op fluit, Jorrit Woudt op orgel, soliste Jennifer Terwel (X-factor 09) en Gertjan van der kamp op piano. Envoy Wilma Verhage-Schram (Leger des Heils) verzorgt een meditatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG – Maandag 22 december is er een kerstconcert in Sporthal ’t Huiken te Elburg. Vele bekende en onbekende musici komen naar Elburg om deel te nemen aan dit prachtige initiatief.

Speciaal voor deze avond is er een koor van 300 zangers samengesteld en zingt het Elburgs Mannenkoor O.B.K. prachtige kerstbewerkingen. Verder werken mee deze avond: Petra Berger (zangeres), Reza Ranjazmay (tenor), Jan Lenselink (piano), Maurice en Janita van Dijk (trompet), Elena Vyaznikova (dwarsfluit), Marion Lutke (presentatie), Remon Blom (drummer boy), Wim Magré (algehele leiding) en Wilbert Magré (orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)