oliebol

OLDEBROEK - Op maandag de 29e en dinsdag 30 december hoopt de oliebollencommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, de inmiddels bekende, jaarlijkse ‘grote oliebollenactie’ te houden. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan deze actie. De opbrengst gaat naar het diaconale winterproject en is dit seizoen bestemd voor het project: De Herberg “Geef voor de 4 vrienden van De Herberg”. Met het geld wordt het werk van De Herberg gesteund. Bij het landhuis De Pietersberg in Oosterbeek kunnen mensen terecht die dreigen vast te lopen in deze maatschappij. Door middel van een opname van 3 tot 6 weken kunnen zij daar uitrusten en toegerust worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondag 21 december is er om 19.00 uur een jeugddienst in de Vredeskerk. Voorganger is ds. Karels uit Hattem en het thema luidt 'His story!'. De muzikale medewerking wordt verleend door Infinity. Na afloop is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - Op kerstavond, woensdag 24 december zingt gospelkoor Joyful Sound uit kampen op het schoolplein van de Nassauschool in Hattemerbroek. Het wordt een samenkomst vol zang en samenzang. De kerstzangavond begint om 19.30 uur en in ongeveer drie kwartier wordt aan de hand van het thema 'Echt, je had er bij moeten zijn!' het kerstverhaal met andermans ogen bekeken. 

Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar De Hoeksteen. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het kerstconcert van het vorige (jubileum) jaar overtrof alle verwachtingen. De kerk was overvol en velen gingen teleurgesteld naar huis omdat ze vanwege de brandveiligheid niet meer naar binnen mochten. Het koor hoopt dit laatste niet nog een keer mee te maken, maar het blijft wel zijn best doen vele mensen een prachtige avond te bezorgen. Met nieuw ingestudeerde werken, die zijn geschreven door de vaste dirigent Henk van der Maaten en met bekende gastmusici, kan men weer een kerstconcert verwachten dat met veel passie en enthousiasme gebracht zal worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

izvor

HATTEMERBROEK - Dinsdag 16 december konden deelnemers een workshop kerstkjes maken bij de familie Stijf aan de Zuiderzeestraatwegstraatweg. De opbrengst was voor Izvor i Roemenie (Elles v.d. Beek). In de ochtendsessie deden 9 personen, 's middags 8 en 's avonds deden er 16 dames mee. Gezelligheid, iets fris en groens voor thuis en een goed doel waren de ingrediënten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstwandeling

WEZEP - Op zaterdag 20 december wordt er een kerstwandeling georganiseerd op landgoed 'Vollenhof'. Deze wandeling kent een starttijd tussen 17.00 uur en 20.00 uur en is 1,5 kilometer lang.

Tijdens deze wandeling wordt het kerstverhaal beleefd en kan men nagenieten op het boerenerf en de deel.

Aanmelden kan tot 18 december via . Kosten € 3,00 voor kinderen en € 5,00 vanaf 16 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KerstFlyer2014

WEZEP - December staat voor licht en gezelligheid. Donkere avonden met kerstbomen en veel lichtjes. Onder het motto 'Kerst vier je samen' willen het Noorderlicht (gkv) en de Morgenster (ngk) die mensen uitnodigen, die er met Kerst niet zo warmpjes bij zitten. Dat kan door verschillende omstandigheden. Mensen zijn weggevallen of de financiën laten het niet toe. Kortom er zijn verschillende redenen waarom Kerst dit jaar niet zo gezellig is. Daarom wordt u uitgenodigd voor een koud/warm buffet op tweede kerstdag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schuld

OLDEBROEK - Binnen een half jaar tijd is het de werkgroep SchuldHulpMaatje van het Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek gelukt om de werkgroep om te zetten in een formele stichting. Dit heeft plaats gevonden op donderdag 11 december 2014 bij notaris Kremer. Hierdoor kan nu aansluiting bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje plaatsvinden.
Twaalf Kerkgenootschappen uit de gemeente Oldebroek zijn er inmiddels die dit initiatief actief gaan ondersteunen. Dank is er aan Notaris Kremer voor zijn bereidwilligheid om de werkgroep te ondersteunen met de opmaak en het uiteindelijk passeren van de akte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zondag 21 december a.s. is er kinderkerstfeest in de Goede Herderkerk te Oldebroek, aanvang: 9:30 uur. Voorganger is ds. Joshi van Veen. Theatermaker Timo van den Heuvel komt met zijn voorstelling "de Wolkenschapen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2796

WEZEP - Kinderkoor de Merels heeft een leuk optreden tijdens de kerstmarkt in Wezep. De kinderen hadden al weer een aantal weken mogen repeteren op de kerstliederen en met succes! Heeft u dit gemist dan u kunt u het koor nog horen zingen tijdens de op kerstavond, 24 december,  te houden openluchtdienst Pauluskerk aan de Van Limburg Stirumlaan 81 in Wezep. De aanvang is om 18.30 uur. Voorganger mevrouw ds. I.Jansen-Kleinjan. Overige info over de Merels: www.demerels.nl

Kijk HIER voor een fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T HARDE - Het Interkerkelijk gemengd koor 't Harde e.o. organiseert op zaterdag 20 december a.s. een Advent- en Kerstzangavond in de NH-kerk "Elim in 't Harde. Medewerking wordt verleend door Chr. gemengde Zangvereniging Vox Humana uit Oldebroek en het Interkerkelijk gemengd Koor 't Harde e.o. Verder werken mee Marco van de Graaf (orgel) Wim Kanis (piano) en Patricia Klock (fluit) de algehele leiding is in handen van Bert Gelderman, dirigent van beide koren.  De zangavond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de onkosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrouw

OOSTERWOLDE -  'Het evangelie is joods! Gods heilsplan voor en door Israël'. Gerriët van Renselaar komt hierover 5 januari tijdens de vrouwenavond spreken. Ze is psycholoog en heeft een grote interesse voor Israël. W 

U/jij bent welkom op deze avond in Oosterwolde vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur begint de avond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kinderfeest

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - CMV Concordia Oldebroek bestaat dit jaar 90 jaar. Ook in het jubileumjaar gaat de vereniging traditiegetrouw op bezoek bij mensen die aan huis zijn gebonden door bijvoorbeeld ziekte of hoge leeftijd. Deze traditie wordt door de vereniging al 60 jaar in stand gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De interkerkelijke vrouwenvereniging Oldebroek viert op donderdag 18 december haar jaarlijks Kerstfeest. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd. U wordt verzocht een kaart met een Kerstgroet mee te nemen. Er is een collecte voor de onkosten. Het Kerstfeest wordt gehouden in “Het Open Huis” achter de Hervormde Kerk te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaalt? Of juist gaaf en iedere dag weer waar? Hoe beleef jij het christelijk geloof?

Op 13 januari 2015 start EEN Youth Alpha. De deelnemers komen 10 dinsdagavonden bij elkaar om over allerlei thema’s na te denken. De avonden starten om 18.15 uur in het Tienerhonk bij het Kulturhus in Oldebroek. Ook gaan ze een kort weekend weg. De Youth Alpha wordt afgesloten met een feestelijke avond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

post

OLDEBROEK - Deze dagen voor Kerst zijn de vrijwilligers (jong en oud) van de Hervormde Gemeente Oldebroek druk bezig met de kerstkaartenbezorgingsactie.

De kerstkaarten worden bezorgd voor een bedrag van € 0,40 per kaart in Oldebroek, ’t Loo, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Kamperveen, Noordeinde en Kerkdorp. Als u alle kaarten in een grote envelop of plastic tas wilt doen met de bezorgingkosten apart erbij, kunt u ze bij onderstaande adressen inleveren tot en met 19 december 18.00 uur. De kaarten worden op zaterdag 13 en 20 december bezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Op woensdag 24 december wordt in de Hervormde kerk van Oosterwolde de traditionele kerstzangdienst gehouden. Medewerking wordt verleend door het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor (O.G.C.K.) onder leiding van Cor Ploeg en de muziekvereniging David onder leiding van Jan Hibma. De samenzangen worden deels begeleid door de muziekvereniging David en door Cor Ploeg. Ds. J.N. Zuijderduijn verzorgt de meditatie en begeleidt het ‘Ere zij God’ dat door de gemeente en O.G.C.K. (vierstemmig) wordt gezongen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rkkerk

HATTEMERBROEK - Zondag 14 december wordt er in de RK kerk in Hattem(erbroek), nabij de oude IJsselbrug, weer de traditionele Kerst-Sing-in gehouden onder de titel A Festival of Lessons and Carols. Eenieder is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Evenals in vorige jaren zullen negen lezingen worden afgewisseld met prachtige carols. En ook dit jaar zijn er weer nieuwecarols ingestudeerd. Uiteraard krijgt u weer volop de gelegenheid om mee te zingen; er staan weer diverse samenzangliederen op het programma. Het muzikale gedeelte van deze samenkomst wordt verzorgd door “Het Projectkoor Intonatus” onder leiding van dirigente Ineke van der Brugge.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zondag 14 december wordt tijdens de avonddienst in de Pauluskerk, 19.00 uur, de Kerstcantate “Nacht vol wonderen” uitgevoerd. De kerstcantate “Nacht vol wonderen” is geschreven door de Amerikaanse componist John W. Peterson. Margreeth Ras-v. Slooten heeft deze cantate vertaald in het Nederlands. “Nacht vol wonderen” vertelt op een bijzondere manier, door middel van zang, muziek en gesproken woord, het complete verhaal van de aankondiging en de geboorte van Jezus. Ook de aanwezigen worden hierbij betrokken door middel van twee samenzangliederen. De duur van deze cantate is ongeveer 50 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)