OLDEBROEK - In de Goede Herderkerk wordt op zaterdag 25 april weer een gezellige interkerkelijke middag voor ouderen georganiseerd. Dhr. H. Pol uit Wezep is onze gast en is 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. De groepsreis, waarvan hij een film zal laten zien, is gemaakt in 2008. Zijn fiets ging mee waarop honderden kilometers zijn gemaakt door Vietnam en Cambodja. U kunt genieten van de cultuur, tropische bossen en prachtige rijstvelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek heeft zich op 28 maart j.l. aangesloten bij de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten (www.fveg.nl).

Oldebroek is een grote gemeente met 660 leden, 685 vrienden en 430 kinderen. Zij heeft het fundament van de gemeente samengevat in het ABC van de gemeente. A=aanstekelijke gemeente, B=Bijbel heeft gezag, C=Christus staat centraal.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

kerk

OLDEBROEK - Zondag 5 april zullen muzikanten van CMV Concordia ’s morgens vroeg vanaf de kerktoren van de Lambertuskerk in Oldebroek een aantal paasliederen spelen. Al jaren is dit een traditie waarin muzikanten Eerste Paasdag inluiden. Om precies 08:15 zal de Sjofar in de weide omgeving te horen zijn. Daarna zullen trompetten en trombones nog een aantal liederen spelen voordat de kerkdiensten beginnen. CMV Concordia hoopt dat het een mooie heldere dag zal zijn omdat dan de klanken het mooist te horen zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Naar buiten!Zomertijd en langere avonden maken dat we erop uit willen, buiten zijn en genieten. Juist daar ontmoet je de ander. En in die ontmoeting kan veel gebeuren, omdat elk mens het verlangen heeft om contact te hebben en van betekenis te zijn voor die ander. Dat is dan ook de reden dat mannen uit de omgeving Elburg, Oldebroek, Wezep, ’t Harde e.o. elke tweede donderdag van de maand samenkomen bij de zogeheten KampVuurAvonden (KVA’s).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Als Goede Vrijdagviering wordt op vrijdag 3 april in de Kruiskerk te Wezep het passie-oratorium ‘Een gat in het dak’ ten gehore gebracht. Ditoratorium is in 2004 geschreven door Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer, op basis van het Marcusevangelie in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze passiewordt o.l.v. ds. Pieterjan de Buck uitgevoerd door een projectkoor van 16 enthousiaste zangers en zangeressen, afkomstig uit verschillende kerken in Wezep. Verder is dit stuk geschreven voor solisten, samenzang, piano, cello, viool, fluit en klarinet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondag 5 april (eerste Paasdag) is er ’s avonds een praisedienst in Luctor et Emergo. In deze dienst zal Pascal Selles wat vertellen over het thema “Jij ook?”. De samenzang wordt begeleid door Basic en Band: een groot samengesteld koor en enthousiaste muzikanten. We hopen er samen een feest van te maken.

Aanvang: 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Kruisweg (Via Crucis of Via Dolorosa in het Latijn) is een traditioneel onderdeel van het Christelijke Paasfeest. Het is van oudsher een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Christelijk mannenkoor “Laudate deum” o.l.v. Dick van Asselt geeft een paasconcert met medewerking van het Gospelkoor “Leatare” o.l.v. Eddy de Jong uit Oldebroek op dinsdagavond 31 maart a.s een paasconcert in de Geref kruiskerk aan de kerkweg in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Zondagavond 29 maart de tweede uitvoering van de Musical Esther 2015 in Wezep. Vorige week in de Pauluskerk en hierbij de opnames in de Kruiskerk. Een korte, snelle samenvatting van de bijna twee uur durende uitvoering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 7497

WEZEP - Kinderen van de Kruiskerk in Wezep zijn er maar druk mee geweest, het maken van een paasstok, oftewel het ‘haantie op een stokkie’. Een brood in de vorm van een haan, mandarijnen, chocolade eieren en pinda’s, het mocht er allemaal aan. Ook kwam er dit jaar een boekrol aan te hangen, met daarop de uitleg en de betekenis van al die andere heerlijke spulletjes.

Kijk HIER voor foto's van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de Hervormde Dorpskerk wordt op zaterdag 4 april een Passie- en Paaszangdienst gehouden door Vox Humana o.l.v. Bert Gelderman. Medewerking verlenen het mannenkoor Laudate Deum o.l.v. Harrie Stijf uit Wezep, fluittiste Erica Vogel, Marco van de Graaf op  orgel en Wim Kanis op piano. Ds. Kruithof doet de opening en de  sluiting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zaterdag 150

OLDEBROEK - De jeugd van VEG Oldebroek zette vandaag haar beste beentje voor door het houden van een autowasactie. Met veel enthousiasme en tegen een vriendelijk tarief kon u uw auto laten wassen en tijdens het wachten werd er een kopje koffie (of thee) met cake geserveerd. De opbrengst van de autowasactie gaat naar het jeugdwerk binnen de VEG Oldebroek.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op 10 en 11 april a.s. houdt de Stichting Oost-Europa Wezep/Hattemerbroek weer een huis aan huis sinaasappelverkoop in Wezep/Hattemerbroek.

De opbrengst is bestemd voor het kindertehuis Bethesda in Zsobok/Roemenie. De verkoop zal plaatsvinden op vrijdag 10 april van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 11 april van 9.00 tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om de sinaasappels gedurende de genoemde uren zelf af te halen bij gebouw De Schakel, Oranjeboomlaan 27 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zorgcentrum De Hullen heeft gedurende de hele week vele activiteiten. Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van De Hullen, maar ook u bent hier van harte bij uitgenodigd. Met ‘u’ bedoelen wordt ook echt u bedoeld! Misschien bent u echtgenoot of echtgenote van een van de bewoners, of mantelzorger, vriend of vriendin. Of misschien bent u op een andere manier geïnteresseerd. Hoe dan ook, u bent bij welkom.

Graag wil het zorgcentrum de volgende twee activiteiten bij u onder de aandacht brengen. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer, dan kunt u contact opnemen met de gastvrouw van De Hullen, tel. 0525 - 637637.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't LOO - Op woensdagavond 15 april a.s. spreekt dominee W.J.J. Glashouwer over het thema ‘Israël en de eindtijd’. Hij doet dat in de Maranathakerk, Verlengde Looweg 21 in ’t Loo. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de stichting Christenen voor Israël. De aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Ds. Glashouwer is predikant binnen de PKN. Als voorzitter van de ‘European Coalition for Israel’ is hij actief betrokken bij het werk van de stichting Christenen voor Israël waarvan hij internationaal voorzitter is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Ook dit jaar zijn er weer vieringen tijdens de Stille Week in de Goede Herderkerk in Oldebroek. Het thema dit jaar is “ God wint ”. Tijdens deze diensten wordt er stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK  - Zondag 5 april (eerste Paasdag) is er ’s avonds een praisedienst in Luctor et Emergo. In deze dienst zal Pascal Selles wat vertellen over het thema “Jij ook?”. De samenzang wordt begeleid door Basic en Band: een groot samengesteld koor en enthousiaste muzikanten. We hopen er samen een feest van te maken.

Aanvang: 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEM - In de stille week voor Pasen wordt er in de christelijk gereformeerde kerk in Hattem stilgestaan in de lijdenstijd. Die week worden er iedere avond samenkomsten gehouden met het thema ‘Ontmoetingen op de Via Dolorosa’. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 20.10 uur. Op maandagavond 30 maart zal ook het christelijk gemengd koor 'Tot ons genoegen' uit Nijeveen/Kolderveen o.l.v. dirigent Bert Gelderman meewerken aan de bijeenkomst. Daarnaast is voor aanvang van de bijeenkomsten de kerk open voor bezinning en kan er gekeken worden naar kruiswegstaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro ecclesia

WEZEP - In een mooi aangeklede en goed gevulde kerk “De Morgenster” in Wezep heeft, gisteren, zaterdagavond 21 maart j.l. het Chr. gem. koor Pro Ecclesia haar voorjaarsconcert gegeven. Een bijzonder gebeuren want bij deze gelegenheid werd het 60-jarig bestaan van het koor gevierd. Het was een zeer gevarieerde avond waaraan diverse muzikanten meewerkten nl. Dorine Schoon, Noortje van Middelkoop, Arjan en Edith Post, Henk van der Maten en Ina Mijnheer.

Foto: Alida Bosma; voor meer foto's klik HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Vanavond wordt voor eerste keer dit jaar door de musi­cal­groep van de Kruiskerk en de Pauluskerk de musical Ester opgevoerd. Jaren gele­den is deze musi­cal ook al eens uit­gevo­erd. De uitvoering is in handen van een groep enthousiaste mensen en de liederen worden natuurlijk ook weer begeleid door een liveband. Vanavond is het verhaal mee te beleven in de Pauluskerk en volgende week zondag, 29 maart, in de Kruiskerk. Beide avonden beginnen om 19.00 uur. De toe­gang is gratis, wel is er een col­lecte ter bestri­jd­ing van de onkosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)