WEZEP - Aanstaande zondagmorgen 26 april is er een kinderdienst in de hervormde dorpskerk in Oldebroek. Deze dienst is speciaal voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het thema zal zijn 'vertrouwen op Gods plan' . De preek zal zijn naar aanleiding van Genesis 27, over Jakob en Ezau. Aan deze dienst zal meewerken kinderkoor de Bromvlieg uit Zwolle. Voorganger is ds. De Jong uit Windesheim. Aanvang is 9:30 uur. Na afloop is er koffie en fris in het open huis. U en jullie zijn van harte uitgenodigd deze dienst, tot dan!

Schrijf reactie (0 Reacties)

klus

OOSTERWOLDE - De stichting Je Maintiendrai werd afgelopen zaterdag blij verrast door 10 vrijwilligers die veel klussen hebben gedaan op Landgoed Morren. Dankzij de hoogwerker, ter beschikking gesteld door Machine verhuur Oosterwolde, konden de bomen met achterstallig onderhoud worden gesnoeid en versnipperd. Ook werden er tegeltjes gelijmd voor de toiletruimte in de werkschuur en is er een brandstof voorraadbunker getimmerd voor de pelletkachel, gesponsord door Van Werven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Interkerkelijke Vrouwenvereniging Oldebroek houdt op donderdag 23 april als afsluiting van het winterseizoen een gezellige avond. Deze begint om 19.45 uur en wordt gehouden in “Het Open Huis” achter de Hervormde Kerk te Oldebroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - A.s. zondag 19 april wordt in de Maranathakerk de derde Taizéviering van 2015 gehouden, de laatste van dit voorjaar. De altijd terugkerende ingrediënten van deze vieringen zijn de zo kenmerkende Taizéliederen, meestal letterlijke teksten uit de Bijbel, die een aantal malen herhaald worden, de betekenis van het Licht en de stiltes die in de vieringen verweven zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 9 mei hoopt de H.H.G. van Oldebroek- ‘t Harde voor de 10e keer een verkoopdag te houden op het terrein tegenover het Kulturhus in Oldebroek. Bloemstraat 107. De markt begint om 10.00 uur en om 16:00 uur wordt deze beeindigd. Iedereen is van harte welkom!! Bij minder goed weer zal de markt binnen in de voormalige bibliotheek worden gehouden, die tegenover het kulturhus staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Evangelische Toerusting School in Oldebroek stelt in de maand mei haar lessen open voor gasten. Geïnteresseerden kunnen zo de lessen Oude en Nieuwe Testament vrijblijvend bezoeken en kennismaken met de ETS.

Als onderdeel van het Evangelisch College, een organisatie die zich inzet voor Bijbelonderwijs, biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) een 4-jarige interkerkelijke Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland. Zo’n 1200 cursisten volgen de cursus. Elke maand wordt er lesgegeven over het Oude en Nieuwe Testament. In vier jaar tijd komen alle Bijbelboeken aan bod.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Onlangs is het eerste seizoen Youth Alpha afgesloten. Vanuit de groep jongeren kwam het verzoek om ook na deze cursus bij elkaar te komen. Daarom heeft Youth Alpha team samen met het Tienerhonk Oldebroek besloten iedere laatste zondag van de maand de deuren van het honk te openen. Zondag 26 april zal dat de eerste keer zijn. Alle tieners en jongeren zijn dan in het tienerhonk van het Kulturhus welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Terisian

WEZEP - Eind maart ontving de Stichting Charity een e-mail van de Terisian Sisters In Lilongwe. Zuster Colleta beschreef de situatie in Salima. Salima ligt dicht bij Lake Malawi. Daar hebben de RK-zusters 54 HA vruchtbaar bouwland. Ze doen er niets mee omdat ze geen geld hebben om zaaizaden te kopen. Charity helpt hen nu met het verbouwen van 5 HA mais.

Bo Teerling: ‘Wij leren hen hoe ze op een goede manier mais kunnen verbouwen. In de mail schrijft Colleta dat de oogst voor de boeren in en rondom Salima helemaal is mislukt. In 2006 stierven er 100.000 omdat er geen eten was. Deze misoogst doet het ergste vermoeden. Het betekent honger aan het eind van dit jaar. Daar schrok ik flink van. Tot mijn grote opluchting schreef ze verderop in de mail dat onze akkers die op onze manier waren geplant en bewerkt wél een goede oogst voorspellen.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP -  In verenigingsgebouw In de Bog te Wezep wordt op 2 mei een interkerkelijke gebedsbijéénkomst gehouden met als thema 'doeltreffend gebed'(na.v. Jak. 5:16b). Aanvang 09.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster 19 april

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Nederlands Gereformeerde Kerk De Morgenster houdt maandag 27 april de jaarlijkse Koningsmarkt op haar terrein rond de kerk aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op woensdag 15 april 2015 wordt al weer de laatste ledenbijeenkomst van de PCOB afd. Wezep & Omstreken gehouden vóór de zomervakanties. Vanaf 14.00 uur zijn leden en belangstellenden van harte welkom in de grote vergaderzaal van de Ned. Geref. Kerk “de Morgenster“ te Wezep. Gastspreker deze middag is dhr. D. van Driel uit Wezep, die met ons aan de hand van het boek “Weggetjes naar de vrijheid“, waarvan hij mede auteur is, herinneringen zal ophalen aan de laatste oorlogsjaren, verteld door mensen die destijds kinderen waren in Kampen en omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Zondag 19 april is er een jeugddienst in de Goede Herderkerk met als thema  'Van zero tot Hero: waarom God Jozef zoveel kon zegenen'. De dienst begint om 9.30 uur en de voorganger is Joshi van Veen. Het combo van de Goede Herderkerk zal deze dienst begeleiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Joodse leven in Elburg staat centraal tijdens de april-bijeenkomst van de Chr. Vrouwenvereniging Passage Wezep- Hattemerbroek. De heer Willem van Norel geeft een beeld daarvan via een powerpoint presentatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vrijwel de gehele Joodse gemeenschap uit Elburg gedeporteerd en vernietigd in Auschwitz en Sobibor. De historicus Willem van Norel schreef er een boek over en het Joods Historisch Museum Sjoel te Elburg brengt de geschiedenis in beeld. Tevens wordt aandacht besteed aan “70 jaar bevrijding” van Elburg en Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - A.s. woensdag 15 april is de maandelijkse samenkomst van de Christenvrouw te Oosterwolde. De spreekster van deze avond is Mevrouw H. de Groot van Curadomi Thuiszorg. Zij zal die avond vertellen over palliatieve thuiszorg, thuiszorg in de laatste fase van het leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPERVEEN - Zondag 19 april zal er een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor mensen met een verstandelijke beperking in de Hervormde Kerk te Kamperveen, Hogeweg 49. Voorganger in deze dienst is ds. W.C. Polinder. Deze dienst begint om 14.30 uur. Thema zal zijn ‘God zorgt voor je’ Dit naar aanleiding van 2 Koningen 4 vers 1-7. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Iedereen van harte welkom

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Christelijk Mannenkoor Ailanthus, onder leiding van Geurt Souman, heeft plannen om zaterdag 25 april 70 jaren vrijheid te bezingen. Ze gaan dit doen in de Nederlands Gereformeerde Kerk De Morgenster, Zuiderzeestraatweg 503, Wezep. Tijdens dit concert zullen ook diverse musici een bijdrage leveren. Het concert staat in het teken van 70 jaar bevrijding en speciaal hiervoor zijn de gedichten, die op 4 mei voorgelezen zijn in de afgelopen jaren, op muziek gezet. Roelof Elsinga is degene, die dit speciaal voor Ailanthus heeft gedaan. Het koor brengt deze vrijheidsliederen ten gehore, maar uiteraard staat er ook samenzang op het programma, dat voor ieder wat wils biedt. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van het kerkgebouw zijn open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, er is echter wel een collecte ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Iedereen is van harte welkom, samen zingen is toch het mooiste wat je kunt doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenstem

DOORNSPIJK - In de Hervormde kerk te Doornspijk wordt op zaterdag 25 april de 2e Veluwse Mannenzang gehouden. De organisatie is in handen van het Veluwse Bovenstem Mannenkoor Putten in samenwerking met het Veluwse Bovenstem MannenKoor. De leiding is in handen van Thom Hesseling. De algehele leiding wordt verzorgd door ds. R. van Kooten uit Apeldoorn. Hendrik van Veen bespeelt het orgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - De Christenvrouw afd. Wezep - Hattemerbroek komt maandag 13 april bijeen in de Pauluskerk. Mevrouw Sigrid Landman komt deze avond een lezing houden waarin autisme centraal staat ook is er een boekentafel aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info tel. 038 - 376 23 73.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Afgelopen seizoen is de Youth Sing en Dramagroep, een groep van bijna 25 jongeren iedere vrijdagavond enthousiast aan het oefenen geweest voor de musical De Olafcode. In deze musical draait het om een code (idee Da Vinci Code). De hoofdpersoon Alex van Bruggen moet op zoek naar een code wanneer zijn vriend Olap op wonderbaarlijke wijze is overvallen. De code geeft aan dat er  'meer moet zijn'in het leven. Over die zoektocht gaat het verhaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)