noot

OLDEBROEK - Het evangelisatiekoor van de geloofsgemeenschap  Luctor et Emergo, Oldebroek is op zoek naar een nieuwe dirigent. Het gemengde koor van  ± 35 leden repeteert op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur en zingt voornamelijk Nederlandstalig.

Doel van het koor is om het evangelie uit te dragen.  Het treedt op in verzorgingscentra  en kerkdiensten. Het koor zoekt een enthousiaste dirigent die zelf op de piano kan begeleiden en de  repetities in ontspannen sfeer laat verlopen. Voor meer informatie kan men bellen met Hetty Oostendorp, telefoon 0525-622262 of 06-28177738

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

WEZEP - Zin om een keer te komen kijken hoe het is om bij El Shadai te komen zingen? Dat kan. Maandag 11 februari houdt het koor een open repetitie-avond en je bent van harte welkom.

Er wordt tussen 20.00 en 22.00 uurgerepeteerd in de Pauluskerk aan de Van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep. Loop gerust binnen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Op zondagavond 24 februari wordt de jaarlijkse Johannes de Heer-zangavond gehouden in de Pauluskerk. Jong en oud is van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

pauluskerk wezep

WEZEP -  Op 14 februari organiseert de diaconie van de Pauluskerk in samenwerking met het Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek en het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek een informatieavond over armoede en eenzaamheid in deze omgeving. Ondanks de groeiende econnomie en de daling van de werkloosheid blijkt er in de gemeente Oldebroek veel (stille) armoede en ook eenzaamheid voor te komen. De burgelijke gemeente, de kerken en ook andere partijen werken samen om deze op het spoor te komen en preventief te behandelen, zodat ergere situaties (bijv. schuldsanering) worden voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vredeskerk wezep

WEZEP - Op zondag 17 februari is er 's avonds om 19:00 uur een jeugddienst in de Vredeskerk in Wezep. Het thema van de dienst is; Vrijheid, blijheid?!

Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat te happen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

OLDEBROEK - Bij voldoende deelname is Oldebroek een koor rijker: Het interkerkelijk overdag koor “Er is Hoop”. Martin Glas: ' We leven in een tijd waarin het geloof in God naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Geloven is niet vanzelfsprekend. Gelukkig mogen we weten dat God ons niet loslaat. We mogen ervaren dat God erbij is. Als we ziek zijn, iemand moeten missen in welke situatie jij je ook bevindt en hoe jou leven er op dit moment ook uit ziet: God is er bij. Hij laat niet los. Dat wil niet zeggen dat alle problemen van het ene op het andere moment verdwijnen, maar het geeft wel hoop. Hoop voor vandaag, morgen en de toekomst. Er is hoop.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kruiskerk wezep

WEZEP - Onder de bezielende leiding en de nodige humor van de bekende componist, dirigent en musicus André Bijleveld zal in de Kruiskerk voor de inmiddels vierde keer een Gospelworkshop worden georganiseerd op zondagmiddag 10 maart 2019. Bij deze workshops wordt gewerkt aan het instuderen van een aantal gospelsongs. In de aansluitende jeugddienst die avond worden deze liederen uitgevoerd in samenwerking met het Gospelkoor The Next Generation uit Apeldoorn”. Aansluitend wordt een zang/jeugddienst gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

concertpavane

Schrijf reactie (0 Reacties)

veste

HATTEM - Hoe leest u/lees jij de Bijbel?  Daarover gaat het tijdens de derde en laatste lezing van dit seizoen op 13 februari in de CGK De Veste aan de Korte Kerkstraat 8 te Hattem. Spreker deze avond is dr. A. van der Dussen. Deze interactieve avond heeft als titel: Hermeneutiek: de auteur, de tekst en de lezer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Ichthuskerk 1

Verhalen uit de heilige boeken van Joden, Christenen en Islamieten

ELBURG - Op zaterdag 9 februari om 13.00 uur vindt in de Ichthuskerk de officiële opening plaats van de tentoonstelling ‘Voorstellingen die Verbinden’, die is samengesteld uit schilderijen van amateurschilders met een christelijke, een niet-christelijke en een Islamitische achtergrond. Achterliggende gedachte is een kunstzinnige zoektocht naar verhalen die de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse godsdienst gemeenschappelijk hebben. Meer dan ooit in de afgelopen jaren worden wij geconfronteerd met hernieuwd antisemitisme, met aanslagen op joden, christenen en moslims in diverse landen in de wereld, met onderdrukking van minderheden door extremisten en zelfs door regeringen. Schokkend en verdrietig is het dat  de drie monotheïstische wereldgodsdiensten nooit duurzaam naast elkaar in vrede hebben kunnen leven. Incidenteel is het gelukt en lukt het ook nu. Maar het onderlinge wantrouwen lijkt anno nu alleen maar te groeien. Verbijsterend omdat er naast grote verschillen ook veel overeenkomsten zijn. In het verlengde van het thema Gastvrijheid hebben de deelnemende kunstenaars voorstellingen uitgebeeld, die joden, christenen en moslims verbinden. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

190225 Mannen advertentie

WEZEP -  Wetenschappelijk onderzoek wijst het uit: het is verstandig als mannen af en toe onder elkaar kunnen zijn en dingen kunnen bespreken die jou bezighouden en ook om samen activiteiten te ondernemen! Daarom is er ook in ontmoetingscentrum De Klinker al lang maandelijks een avond speciaal voor mannen. De leiding van deze avonden is in handen van Arie Knikker en Evert van Ommen. Zo ook op vrijdagavond 15 februari. Hoe de avonden verlopen hangt sterk af van de aanwezige mannen. Wel is er elke keer een thema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oud ijzer

WEZEP - Op zaterdag 9 maart 2019 houdt de stichting ‘Vrienden van Izvor’ zoals iedere tweede zaterdag van maart een inzamelingsactie van oude metalen. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de activiteiten van Elles van der Beek uit Hattemerbroek die, samen met haar compagnon Erica Heijkoop uit Gouda, in Roemenië een aantal activiteiten in de ‘fundatia Izvor’ hebben opgericht.  Dit zijn o.a. een zorg- en kinderboerderij, een kinderproject, een tafeltje-dek-je project en een in 2010 geopende hospice waar hulpbehoevende mensen ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of afkomst worden geholpen. Verder is er twee jaar geleden een bejaardentehuis geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

actie

OLDEBROEK - Op zaterdag 2 februari werd de Actiedag t.b.v. de 3 stichtingen: De Hoop, Tot Heil des Volks, en stichting Gave gehouden bij de Hervormde Gemeente Oldebroek.  Zaterdagochtend om 13:00 uur stond alles klaar en kon het beginnen.  Gestart werd met een door de kinderen gekozen sponsorloop de kinderen en die heeft een verrassend hoog bedrag opgeleverd. Daarna ging de actiedag verder met de talenten eiling in het Open Huis. De talententenveiling had een goede veilingmeester waardoor de prijzen behoorlijk opliepen. Verder waren er workshops voor de jeugd. En rond 17:00  uur werd genoten van een heerlijk warm stamppottenbuffet. Deze mooie dag heeft met alle acties en initiatieven het fantastische bedrag van € 10.000,- opgebracht een resultaat om zeer dankbaar voor te zijn. De organisatie wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet op wat voor manier dan ook.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - Op zondag 17 februari wordt 's middags in de VEG Oldebroek een aangepaste dienst tgeorganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek. Ds. van der Velde zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Het Licht laten schijnen!” naar aanleiding van Genesis 1:1-3 en Mattheus 5:13-16. Deze keer wordt medewerking verleend door Het Wingerdkoor uit Nunspeet. Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/ limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegoldebroek

OLDEBROEK -  Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019 is de jaarlijkse driedaagse conferentie.

Bij deze Maranatha Conferentie in de Vrije Evangelische Gemeente ligt het accent op de wederkomst van Christus. Er zijn zowel middag- als avondsamenkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reyer

OLDEBROEK - Op zaterdagavond 9 februari om 19.30 uur is er de jaarlijkse jeugdconferentie in Luctor et Emergo, Oldebroek. Dit jaar hebben we de Nederlandse worshipband Reyer-music uitgenodigd (bekend van oa de EO-jongerendag). Het belooft een super gave avond te worden en de toegang is gratis! O

Voor verdere informatie zie  Instagram @jdcluctoretemergo en Facebook facebook.com/JDCLuctoretEmergo Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Tot dan!

Schrijf reactie (0 Reacties)

marinus

'Tijd heelt niet alle wonden'

KAMPEN - Er zijn volgens begenadigd spreker Marinus van den Berg heel wat misverstanden over tijd en rouw. 'Men denkt dat het beter gaat als je alle seizoenen hebt gehad, maar vaak wordt het juist erger.' Van den Berg was geestelijk-verzorger/pastor en heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, ouderdom en zorg. Hij schreef er diverse boeken en gedichten over. Vrijdagmiddag 8 februari 2019 geeft hij vanaf 14.30 uur in Levensbron de lezing 'Rouw'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luctor

OLDEBROEK -  Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo te Oldebroek houdt op woensdag 6 en donderdag  7 februari de jaarlijkse conferentie. Ds. Oscar Lohuis zal met het thema ‘De liefde zal verkillen’ ingaan op de liefde die verkilt m.b.t. de Here Jezus, maar ook liefde op seksueel gebied. Ds. Theo Niemeijer hoopt te spreken over ‘Leven in een tijd van verval’. Hierbij zal het leven van de profeet Elia centraal staan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019 is de jaarlijkse driedaagse conferentie bij VEG Oldebroek. Bij deze Maranatha Conferentie ligt het accent op de wederkomst van Christus. Er zijn drie dagen zowel middag- als avondsamenkomsten. Het thema van deze conferentie op de middag is: ‘Jezus komt terug’. Met het themalied: Hosanna, de Koning komt. Het thema van deze conferentie op de avond is: ‘Ben jij er klaar voor?’ Met het themalied: ’t Is maar een stap tot Jezus. De middagsamenkomsten beginnen om 15.00 uur. Ds. Theo Niemeijer hoopt voor te gaan. Voorafgaande is er om 14.30 uur een bidstond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klinker

WEZEP - Veel mensen hebben het gevoel dat geloven vooral draait om de vraag: ‘Wat mag wel en wat mag niet?’ Het bijzondere is, dat Jezus het vooral heeft over de vrijheid die geloven oplevert. Op zondag 10 februari a.s. zal Rob Barzilay hierover doorpraten. Het thema van zijn bijdrage is: ‘Van moeten naar mogen’. Waardoor hebben veel mensen het gevoel dat ze zoveel moeten? Hoe kun je meer leven vanuit het besef wat je allemaal mag? ‘Soms zou ik willen vliegen als een vogeltje’ … Dat wil toch iedereen?!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)