GHkerk

OLDEBROEK - Op zaterdag 27 oktober geeft O.G.C.K. een concert in de Goede Herderkerk van Oldebroek. Aan dit concert wordt verder medewerking verleend door het mannenkoor Adoramus uit Hoogeveen, de bariton Hans Dijkgraaf en de organist/pianist Johan van der Graaf. Beide koren treden ook gezamenlijk op. De algehele leiding is in handen van Cor Ploeg.

De aanvang is om 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. Vrij entree. Er is wel een deurcollecte.

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurz

ELBURG/OLDEBROEK - Op woensdagavond 4 oktober vond de tweede informatieavond Kerk & Duurzaamheid plaats in de Oosterkerk in Elburg. Dit was een vervolg op de avond in Wezep in de Kruiskerk in 2017. Kerkrentmeesters en gebouwenbeheerders lieten zich informeren over het verduurzamen van kerkgebouwen. De avond was een initiatief van de gemeenten Elburg en Oldebroek in samenwerking met energieloket Veluwe Duurzaam. Ruim 20 kerkrentmeesters en gebouwenbeheerders van kerken en geloofsgemeenschappen uit de gemeenten Elburg, Oldebroek en omgeving waren vertegenwoordigd, samen goed voor ongeveer 20 (kerk)gebouwen. Namens de gemeenten Elburg en Oldebroek waren wethouders Arjan Klein en Bob Bergkamp aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

herfstwandeling okt 2018

WEZEP - Als bewoners van de Veluwe zijn we bevoorrecht met prachtige natuurgebieden die onze dorpen omgeven. Dat heeft een groep wandelaars zaterdag 13 oktober tijdens een herfstwandeltocht van de commissie Vorming en Toerusting van de Hervormde kerk mogen ervaren. De route uitgezet door natuurgids Dick van de Graaf, bracht de groep naar natuurgebieden op de landgoederen Oldhorst en Vollenhof. Dick vertelde uitgebreid over de natuur en de geschiedenis van het gebied. Hij vestigde de aandacht op gewone en bijzondere bomen, gewone zwammen, stinkzwammen en de porseleinzwam. Ook bezocht de groep een ondergrondse 20 meter lange grot met vier verschillend gevormde ingangen en een gemetseld gewelf. Heel bijzonder om te zien. Het was een prachtige tocht op een mooie zonovergoten morgen. Iedereen genoot! Dick nogmaals hartelijk dank!

Fotoreportage

Schrijf reactie (0 Reacties)

case tweede mijl

WEZEP - Op maandagavond 22 oktober 2018 komen de leden van Passage, afdeling Wezep en Hattemerbroek bijeen voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in de Ontmoetingshal van de Kruiskerk, Kerkweg 6, te Wezep. Deze avond begint om 19.45 uur.

Het onderwerp is: “Dienen in Amsterdam”. De spreekster is Dicky Bruins. Ze woont in Wezep, beroepshalve werkt ze als coördinator en teamleider in dienst van de Stichting Tweede Mijl . Aan de hand van een fotopresentatie zal zij onformatie geven over De Tweede Mijl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto sinjael

HATTEMERBROEK - Op zondag 4 november a.s. wordt in De Hoeksteen te Hattemerbroek om 17:00 uur een appèldienst gehouden. Het thema is: ‘Zeg me wie je vrienden zijn?‘ In deze dienst zal Ds. I. Hoornaar uit Ermelo een overdenking verzorgen over dit thema.

De dienst zal muzikaal begeleid worden door een gospelband Sinjael uit Donkerbroek. De naam van de groep is een fries woord en betekent “signaal”. Deze naam is gekozen om Gods woord als signaal bij de mensen te brengen. De teksten worden, evenals de muziek, door de groepsleden zelf geschreven en zijn Nederlands- en Friestalig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

klinker

WEZEP - Op zondag 21 oktober a.s. is in de tweewekelijkse geloofsontmoeting Envoy Ellen Steenbergen de spreekster. Zij zal het hebben over het thema “Ik zie jou wel zitten”. Het verhaal erachter is de bijzondere ontmoeting tussen Jezus en de impopulaire corrupte Zacheüs, die liever niet gezien wilde worden. De liederen worden muzikaal begeleid door Willie Rouw. Iedereen is hartelijk welkom!

Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de bijeenkomst zelf om 17.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - In de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) wordt op zondag 21 oktober om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking gehouden. Evangelist R. Bartels gaat in deze dienst voor en hij  zal spreken over het thema "Noach en de regenboog” naar aanleiding van Genesis 8 en 9. Deze keer wordt medewerking verleend door Het Mannenkoor Groot Schuylenburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luctoretemergo

OLDEBROEK/ELBURG - In geloofsgemeenschap Luctor et  Emergo wordt in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 oktober in Oldebroek en Elburg het Israëlweekend gehouden. Dit weekend staat tijdens de bijeenkomsten het thema 70 jaar Israël centraal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Morgenster

WEZEP - In de maand oktober zal er op 17 oktober 2018 door de PCOB afd. Wezep en Omstreken een ledenbijeenkomst worden georganiseerd. Mevrouw Liesbeth Vos, wethouder van de gemeente Oldebroek, zal te gast zijn en zij zal de zorg voor en het beleid ten aanzien van de ouderen in de gemeente Oldebroek toelichten. Er kunnen ook vragen gesteld worden.

Deze middag begint om 14.00 uur in de grote zaal van de Ned.Geref.Kerk de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep en zal naar verwachting om ca.16.00 uur beëindigd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Op zondag 7 oktober om 19.00 uur is er een interkerkelijke dienst in de Hervormde Dorpskerk aan de Kerkstraat in Oldebroek. Het thema is: “Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt”. Voorganger is ds. Estië en de leiding is in handen van Peter Hartkamp.

Het evangelisatiekoor van Luctor zal haar medewerking verlenen. Een ieder is van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

dsc01774

WEZEP - Als bewoners van de Veluwe zijn we bevoorrecht met prachtige natuurgebieden die onze dorpen omgeven. Op zaterdag 13 oktober wordt een herfstwandeltocht van ongeveer 7 kilometer in één van die gebieden gehouden. De route is uitgezet door natuurgids Dick van de Graaf, die tijdens de wandeling iets zal vertellen over de bijzonderheden van het gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cma

OLDEBROEK - Op zondagavond 14 oktober om 19.00 organiseert de VEG Oldebroek een dienst met als thema: On the move. Deze dienst is opgezet om te laten zien hoe het geloof op verschillende manieren kan worden uitgedragen. De dienst is in samenwerking met de CMA, de Christian Motorcyclists Association. De CMA is een actieve en dynamische vereniging, gericht op het aangaan, onderhouden en versterken van relaties met mensen en clubs in de motorwereld. Twee passies die de leden samen met elkaar, maar ook in de motorwereld  willen delen, het geloof en je motor. De leden van de CMA willen door hun oprechte belangstelling in mensen iets van de liefde van Jezus Christus laten zien. Niet dwingen, maar dienen is één van de slogan's van de CMA.

Ze zullen in deze dienst laten zien wat de CMA allemaal doet en er zal een getuigenis gegeven worden. Ook is er een combo van de VEG voor de muzikale begeleiding.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cres

WEZEP - Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Louwe Kramer werkt zaterdagavond 6 oktober 2018 mee aan een concert in de Vredeskerk Heidepad 81 te Wezep. Dit koor neemt met een karakteristieke uitstraling en bezieling in de Nederlandse koormuziek een bijzondere plaats in. Zij zullen bewerkingen van psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen ten gehore brengen en de samenzang zal niet ontbreken. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Oost Europa Wezep-Hattemerbroek en de opbrengst komt ten goede aan het kindertehuis Bethesda en het bejaardentehuis Siloam beide in Roemenië.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

poster 7 oktober 2018 2

Schrijf reactie (0 Reacties)

bart wallet oog in oog klein

- door www.attestcommunicatie.nl -

KAMPEN – Vorig seizoen werden zijn filosofie-bijeenkomsten druk bezocht. Ze waren een bijzonder onderdeel van het seizoensprogramma van de Vereniging van Vrijzinnigen Kmapen-Noordoostpolder (VvV), waarbij leuke gesprekken plaatsvonden. Logisch dat Bart Wallet daarom dit jaar weer gevraagd werd. Ook nu wil hij mensen met prangende levensvragen confronteren. De eerste avond is op donderdag 11 oktober.

Onderwerpen die binnen het thema “Ik en de ander” aan bod komen, zijn: 'Ben jij verantwoordelijk voor het geluk van een ander?', 'Zijn de social media een aanvaardbare vervanging van de fysieke ontmoeting met de ander?' en 'Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke en economische vluchtelingen?' De filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op 11 oktober, 13 december, 14 februari en 11 april.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vrijheid

WEZEP -  Het thema van de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker op zondag 7 oktober is: “De waarheid maakt vrij”. De vraag wat nu waarheid is, is al zo oud als de filosofie, Daarvan wordt gezegd dat die zo’n 3500 jaar bestaat. Interessanter is wie de waarheid is en wat de waarheid doet. Daarover zijn ruim 2000 jaar geleden interessante zaken aan het licht gekomen. De meditatie van Gerda van Ommen zal hierover gaan. Voor en na de meditatie wordt er veel gezongen met begeleiding van Wim Rouw. En behalve voor meditatie en zang is er ook veel ruimte voor de onderlinge ontmoeting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pauluskerk wezep

WEZEP - Maandagavond  8t oktober vergadert De Christenvrouw in de Pauluskerk. Aanvang 19.30 uur. Prof. dr. D. Post uit Wezep houdt een lezing met als thema 'De nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde'.  Gasten zijn van harte welkom.

Voor infrmatie: tel. 038 - 3762373.

Schrijf reactie (0 Reacties)

6 oktober dag tegen de eenzaamheid

WEZEP - De plaatselijke kerken in Wezep en Hattemerbroek vragen opnieuw aandacht voor eenzaamheid tijdens de “Week tegen eenzaamheid”. Deze week vindt plaats in de periode van 27 september t/m 6 oktober 2018. Het Pastoraal Platform Wezep – Hattemerbroek, gevormd uit leden van de deelnemende kerken, heeft voor dit jaar een evenement georganiseerd samen met “De Huiskamer van Wezep” aan de Meidoornpassage. Het thema van het evenement is: ‘Ontmoeting…….maar kennen wij elkaar?!  In het platform zijn afspraken gemaakt met de plaatselijke predikanten om op zondag 30 september vanaf de kansel aandacht te besteden aan het onderwerp ‘ontmoeting’. Naast gemeenteleden zijn ook niet leden van harte uitgenodigd in één van deze diensten. Tijdens de dienst wordt men er aan herinnerd dat er nog steeds eenzaamheid bestaat onder de lokale samenleving. Omzien naar elkaar geldt voor elk van ons, ieder in zijn eigen woonomgeving of straat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2195

WEZEP – Woensdagavond 3 oktober a.s. wordt er weer een workshopavond georganiseerd voor iedereen die zichzelf wat beter wil leren kennen. Onder het motto ‘Beter zicht op jezelf’ zullen de psychosociaal therapeut Jannie Jansen en coach Rob Barzilay elk een workshop houden. De avond begint om 19.30 uur met een kop koffie of thee. De locatie is het pand van ‘De Klinker’ aan de Stationsweg 95 in Wezep. Deelname en koffie is gratis.

Beide workshops hebben als doel om op een ontspannen manier de deelnemers typische gedragspatronen van zichzelf te laten ontdekken. Rob Barzilay begint met een workshop ‘Het script van je leven’, gevolgd door een workshop door Jannie Jansen met als titel ‘Wat is jouw rol?’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerk2020Israel202018

WEZEP - Op zondag 7 oktober 2018 is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag. Een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in het plan van God. In verband hiermee wordt er ’s avonds in de Vredeskerk een zangdienst gehouden.
 
De voorganger in deze dienst is ds. A. Bloemendal uit Zwartsluis. Het gitaarensemble Kithara uit Oldebroek verleend haar muzikale medewerking. De organist is Albert-Jan Plakmeijer. De dienst begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Het adres van de Vredeskerk is Heidepad 81 Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)