CONVES

HATTEM - Op 21 februari a.s. is er weer een concert in de CGK ‘de Veste’ in Hattem. Deze avond begint om 19.45 uur. Dit keer met muzikale medewerking van Henk van der Maten en Erica Vogel. Tijdens deze avond zal zowel het orgel als de piano door Henk van der Maten worden bespeeld. Erica Vogel speelt dwarsfluit en zal ook nog zingen. Van der Maten is dirigent van een aantal koren en hij arrangeert muziek voor zijn koren. Daarnaast is hij als organist verbonden aan de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk, beiden in Heerde. Erica Vogel is een talentvolle jonge musicus. Door haar passie voor dwarsfluit & zang heeft zij al op jonge leeftijd een plek veroverd in de wereld van de musici.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Esther GlobalRize

WEZEP - Esther Visser voelt zich geroepen om bij GlobalRize te gaan werken. Zij legt hieronder zelf uit hoe dat zo is gekomen. Helaas heeft GlobalRize niet de financiële middelen om Esther een salaris aan te bieden. Als zendingscommissie willen het graag mogelijk maken dat Esther deze stap kan zetten. Hiervoor vraagt de zendingscommissie van de hervormde gemeente Wezep de steun van de gemeente. Om Esther de mogelijkheid te geven haar huidige baan op te geven, is minimaal €10.000 per jaar nodig. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

benefietc

OLDEBROEK - Op  zaterdag 15 februari 2020 wordt voor de 4de keer in Oldebroek een zangavond t.b.v. het evangelisatiewerk in Zuid-Limburg gehouden. Het concert zal plaatsvinden in de Hervormde Dorpskerk, Kerkstraat 1 in Oldebroek. De avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Het thema van de avond is: “Vrijheid”.

De medewerkenden zijn:

  • Samengesteld Evangelisatiekoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
  • Hervormd Kinderkoor IJsselmuiden o.l.v. Ton Adema
  • Christelijke Instrumentaal Ensemble klein Animato o.l.v. Ton Adema
  • Cornelis den Ouden, orgel
  • Hugo van der Meij, piano
  • Lianne Laurens, dwarsfluit
  • Margriet Veen, Viool
  • Marnix Klooster, contrabas
  • Johan van Asselt, appèlwoord

De toegang is gratis. De opbrengst van de sponsoring en collecte is bestemd voor ‘Een boodschap voor Kerkrade’ en voor de ‘Stichting Evangelisatie Bunde en Omstreken’.

Iedereen is van harte welkom op deze zangavond!

Meer informatie kunt u krijgen via concertoldebroek@gmail.com of via facebook: Samengesteld Evangelisatiekoor.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster Oldebroek 15 februari 2020

OLDEBROEK - Op zaterdagavond 15 februari 2020 vindt om 19.30 uur de eerste editie van Zingend naar de Zondag in de Goede Herderkerk (van Asch van Wijcklaan 2 Oldebroek) plaats.  Tijdens deze Zingend naar de Zondag staat het zingen van bekende liederen uit de bundel van Joh. de Heer en andere bekende psalmen en gezangen centraal, als voor bereiding op de zondag. Zingen is immers twee keer bidden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

82428883 1538572739630046 8715610639365570560 o

WEZEP - Zaterdag 15 februari komt wethouder Liesbeth Vos om 10.30 uur naar de Klimopstraat 1 om de officiële heropeningshandeling te verrichten van De Klinker. Nadat het oude Slashpand aan de Stationsweg gesloopt moest worden om plaats te maken voor seniorenwoningen, is er met hulp van de gemeente een mooie oplossing gevonden. In het schoolgebouw van 'De Wereldweide' stonden aan de Klimopstraat-kant enkele lokalen leeg en die zijn nu omgetoverd tot kledingwinkel en ontmoetingsruimte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Op 9 februari is het Evangelisatiezondag. In beide wijken zal er tijdens de diensten aandacht besteed worden aan de missionaire roeping van de gemeente. 'Want.' zo zegt men: ' het evangelie verkondigen aan onze medemensen: dat is de grote opdracht die de Heere Jezus ons gaf, vlak voordat Hij naar de hemel terug ging. Dit kan best moeilijk zijn! Hoe brengen we dat onder woorden? Hoe krijgen we hier vrijmoedigheid voor? Soms best lastig als je collega’s, vrienden, buren of andere bekenden daar totaal anders tegenover staan. Daarom hebben we de predikanten gevraagd om hier aandacht aan te geven. Om u als gemeente toe te rusten om daadwerkelijk die opdracht (nog meer) uit te kunnen voeren. Evangelisatie is uiteindelijk niet alleen de taak van ons als evangelisatiecommissie: Het is de taak van de gehele gemeente! Het wordt niet voor niets het “ambt van alle gelovigen” genoemd'.In de ochtenddienst van wijk 2 zal er muzikale medewerking verleend worden door het koor Deo Cantemus uit Doornspijk.    

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In het kader van 75 jaar bevrijding organiseert het Vorming en Toerustingswerk van Paulus en Kruiskerk een bijzondere uitvoering, die je niet mag missen! Dit programma gaat over de dagboeken en het leven van Etty Hillesum (geboren in Deventer) Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK  -  In de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) wordt op zondag 16 februari om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking gehouden.

Ds Kasper Kruithof zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Eind goed, al goed” naar aanleiding van het verhaal Jozef en zijn broers (Genesis 50: 15-21, uit de Bijbel in Gewone Taal).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taize

WEZEP -  Voor veel mensen, vooral jongeren, is het bourgondische plaatsje Taizé een heel bijzondere plek. Duizenden bezoeken daar de Oecumenische Kloostergemeenschap om de stijlvolle vieringen mee te maken en zich te bezinnen op wie ze zijn en wat God voor hen betekend. Nu heb je kans om een Taizé viering dicht bij huis mee te maken..... Op 29 maart a.s. zal in de Protestantse Kruiskerk in Wezep een viering in de sfeer van Taizé gehouden worden. Deze viering zal de kenmerken dragen van de vieringen zoals men deze in Taizé gewend is. In deze vieringen staan het zingen van Taizé liederen centraal. Deze liederen hebben een herhalend karakter. Zingen is één van de belangrijkste vormen van gebed, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar God. Door de herhaling krijgen de woorden een meditatief karakter. Ook is er een langere stilte, om bijvoorbeeld, teksten te kunnen overdenken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 19 februari 2020 is er een ledenbijeenkomst van de afdeling Wezep e.o. PCOB in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.

In samenwerking met SWO is er een middag gepland over “Dementie”. Gastspreker hierbij is de heer Jos van der Deure, medewerker van de Stichting Alzheimer NL en een casemanager, mevr. Wilma van Hell.

De middag begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur eindigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veste

HATTEM - De Bijbel lijkt een moeilijk boek en hoe meer je je er in verdiept, des te ingewikkelder lijkt het te worden. Kun je allerlei hedendaagse kwesties wel oplossen met een eenvoudig beroep op de Bijbel? Maar als we dat niet doen, geven we de Bijbel dan nog wel het volle pond?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

andries

ELBURG - Andries Knevel spreekt zondag 09 februari in Elburg bij de eerste  Celebration 30+/- avond van 2020! Het thema waarover hij zal spreken is “Zie mij, mijn God” Andries Knevel geniet bekendheid als presentator van actualiteitenprogramma’s zoals: ‘Knevel & Van den Brink’, ‘De Vijfde Dag’ en ‘Andries en de wetenschappers’. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en is ook opa. Ook schreef hij een aantal boeken over het medium televisie. Op de vraag ‘wie is Andries Knevel echt?’ (AD-interview) antwoordde hij: “Een gevoelige man met een ongelooflijke interesse in alles wat om hem heen gebeurt. Maar ook een man die lijdt onder het vreselijke onrecht in de wereld.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flyer Joh de Heer sing in

KAMPERVEEN - Op zaterdagavond 8 februari is er weer een Johannes de Heer sing-in in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen. Tijdens deze sing-in mag u liederen opgeven die u graag zou willen zingen. Getracht wordt zoveel mogelijk de opgegeven liederen te zingen. De organist Evert Schoonhoven zal de liederen op het orgel begeleiden. De teksten komen op de beamer. De avond begint om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9860

OOSTERWOLDE - Tijdens de ledenvergadering op 20 januari van het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor uit Oosterwolde, zijn de leden  Jantje van de Hoek (40 jaar) en Wim Leusink (25 jaar)  gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap. De voorzitter sprak namens alle leden de wens uit dat de jubilarissen nog vele jaren met plezier mogen zingen. Zij ontvingen uit de handen van de voorzitter naast de felicitatie een aandenken en een prachtige bos bloemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Hoeksteen hattemerbroek

WEZEP - Zondag 16 februari is er een kinderdienst in 'Hoeksteen’ te Hattemerbroek. Dhr. Greveling gaat de dienst voor en 'praiseband Up' verzorgt de muziek. Up is een enthousiaste praiseband uit Wezep met passie voor God. Voor deze dienst hebben zij mooie liederen uitgezocht om, samen met de kinderen, God te loven en te prijzen!

De dienst begint 17.00 uur. U en jullie zijn van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

OLDEBROEK - In de maand februari is de interkerkelijke ouderenmiddag op zaterdag  22 februari.. De Vrije Evangelische Gemeente heeft de leiding en u wordt welkom geheten door Matje Pleijter.  Als gast zal aanwezig zijn Henk Tabois uit Wezep. Hij komt over zijn werk bij de lokale omroep Loco vertellen.  U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Gereformeerde Goede Herderkerk. Officieel begint de middag om 14.00 uur en rond 16.00 uur wordt afgesloten.  Heeft u geen vervoer? Bel Elly Bos, tel 0623363799 en het wordt geregeld. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

2020 2 2 poster jdc v1 2

WEZEP - Zondag 2 februari wordt in de Pauluskerk in Wezep een jongerendienst gehouden met als thema Rechtvaardigheid. Er zijn tal van voorbeelden in ons leven waarin we ons onrechtvaardig behandeld voelen. Neem bijvoorbeeld het moment dat je in de rij staat voor de kassa, er een andere kassa opengaat en iemand die achter jou staat snel als eerste naar die kassa loopt. Hoe moeten we volgens de Bijbel met onrechtvaardigheid omgaan? Hans van Ark gaat er meer over vertellen.  Joyce van Boven zorgt voor de muzikale bijdrage. De dienst begint om 19.00 uur.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek houdt op 3, 4 en 5 maart de jaarlijkse Maranathaconferentie. Het overkoepelend thema is 'Jezus komt spoedig terug'.  Met als subthema;s voor de middagbijeenkomsten :'Leven in spannende tijden'en voor de avondbijeenkomsten  'Hoopvol leven'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jongerendienst 16

OLDEBROEK -  Op zondag 16 februari om 14:30 uur zal er een jongerendienst gehouden worden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek. Het thema is "Houd vol in je geloof!" Jezus volgen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je daarin op de proef wordt gesteld of afgewezen wordt. Of als er zoveel aantrekkelijke alternatieven zijn en je wordt meegesleept door mensen om je heen. Dit kan je veel druk geven om andere keuzes te maken. Je kunt voor je gevoel het geloof even op een zijspoor zetten, maar welk spoor ga je dan? “Hoe houd ik vol in geloof?” Vraag jij je dat wel eens af?

Ds. André van der Graaf zal de dienst leiden  vertellen over dit thema. Medewerking wordt verleend door muziekgroep Tja2.0. Iedereen is van harte uitgenodigd deze jongerendienst bij te wonen! 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Opening

WEZEP -  Zaterdag 15 februari komt wethouder Liesbeth Vos om 10.30 uur naar de Klimopstraat 1 om de officiële heropeningshandeling te verrichten van De Klinker. Nadat het oude Slashpand aan de Stationsweg gesloopt moest worden om plaats te maken voor seniorenwoningen, is er met hulp van de gemeente een mooie oplossing gevonden. In het schoolgebouw van 'De Wereldweide' stonden aan de Klimopstraat-kant enkele lokalen leeg en die zijn nu omgetoverd tot kledingwinkel en ontmoetingsruimte. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)