sing in 2018 1jpg

KAMPERVEEN - Op zaterdagavond 24 november om 19.30 uur is er een zangavond in de hervormde kerk aan de Hogeweg 49 te Kamperveen. Samen wordt gezongen en geluisterd over de verwachting van Jezus komst en wederkomst. De Marimbagroep van Familie van der Maaten en organist Jan Willem van der Maaten uit Oostendorp zorgen voor de muzikale begeleiding. Marco van der Spek uit IJsselmuiden spreekt over het thema Verwachting…

Je bent van harte uitgenodigd om de komende adventstijd op deze manier te beginnen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Amaze

IJSSELMUIDEN - Er is een nieuwe Lofprijzingsavond in aantocht. Het initiatief van IJsselpraise dat kerkmuren overstijgt zal op zaterdag 10 november gehouden worden in het schoolgebouw van Ichthus College VIA. Het is gratis toegankelijk. Op de Lofprijzingsavond zal de bevlogen spreker Karim Landoulsi stilstaan bij het thema ‘Passie’. Daarnaast zal er ook op deze avond veel ruimte voor (samen)zang van praiseliederen zijn. Muzikale medewerking zal verleend worden door Amaze!.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

youthalpha

OLDEBROEK - Op donderdag 17 januari a.s. start voor alle jongeren van 13 t/m 17 jaar een Youth Alpha cursus in Oldebroek. Tijdens de cursus zullen we er achter komen dat het christelijk geloof niet saai is maar waar en zeker niet achterhaalt. Het is gaaf en iedere dag weer waar! We gaan met andere jongeren op zoektocht én waarom het christelijk geloof van belang is voor jouw leven! Ben je gelovig opgevoed of niet, geloof je in Jezus Christus of weet je niet wat je nu wel of niet moet geloven: je bent van harte welkom om mee te doen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kithara

OLDEBROEK – Samen met het Urker Mannenduo geeft de damesgroep Kithara zaterdagavond 15 december een sfeervol kerstconcert in de Schutstal van het Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek. De deuren van het museum zijn zaterdag 15 december open vanaf 19.00 uur. Het concert begint om 19.30 uur. Gitaarensemble Kithara zingt vooral nummers van hun laatst uitgebrachte Kerst-cd, die na afloop van het concert voor 15 euro te koop is in het Boerderijmuseum. De CD van Kithara is ook verkrijgbaar in christelijke muziekwinkels. De vier dames van Kithara (Batje Kanis, Nienke van Norel, Willemien Strijkert en Harriët Blaauw) zijn er in geslaagd om met hun harmonieuze zang en mooie gitaarspel een sfeervolle Kerst-cd te maken. De cd bevat een fijne mix van bekende authentieke en moderne liederen met een mooie afwisseling van Nederlandstalige, Engelstalige en instrumentale liederen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerk binnen1

't LOO - Voor woensdagavond 14 november hebben de leden van het christelijk gemengd koor Vox Humana weer hun medewerking toegezegd voor de woensdagavondzang in de Maranathakerk. Ze zullen dan net als de vorige keer enkele liederen met en voor de aanwezigen zingen.

Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK -' Jona in de Walvis' is het thema van de aangepaste dienst die opzondag 18 november wordt gehouden in de Dorpskerk. Dit is een dienst voor mensen met een beperking. Voorganger is ds.M.J.Schuurman .
Het ZieZo koor uit ’t Harde onderleiding van Elsbeth Huls zal komen zingen en het Bijbelverhaal zal voorgelezen worden door Elly en Marieke. Verder werken mee de trompettisten Eline Dickhof en Arton van de Wetering en op piano Tom de Nooijer. Het orgel zal bespeeld worden door Martien v.d.Knijff.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Uitnodiging 11 11

ELBURG - Martijn rutgers spreekt op zondag11 november 2018 | in het VEG gebouw te Elburg tijdens een Celebration30±. Het thema die avond is 'Wat ben jij waard?' Wat ben jij waard? En waar laat je dat van afhangen? Wie bepaalt dat eigenlijk? De wereld laat aan de lopende de band weten: onze waarde wordt bepaald door hoeveel wij bezitten, wat we allemaal kunnen, hoe we er uitzien, wat anderen van ons vinden..... velen worstelen daarom met hun eigenwaarde en identiteit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Het gem. koor OGCK en het kinderkoor uit Oosterwolde verzorgen op zaterdagavond 24 november een samen- en koorzangavond in de Hervormde Dorpskerk in Oldebroek. Aanvang 19.00 uur. De orgelbespeling en de begeleiding van de samenzang is in handen van Gerrit jan Werfhorst.

De opbrengst van de collecte  is voor een project van Woord en Daad waarbij weeskinderen in Ethiopië worden geholpen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rej

NUNSPEET – Op zaterdag 27 oktober gaf Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré een jubileumconcert in de Driestwegkerk te Nunspeet. Dit jaar bestaat het koor alweer 5 jaar. In een goed gevulde kerk zong het koor een prachtig repertoire. De eerst volgende repetitie van het koor is op donderdag 8 november van 19.30 t/m 21.00 uur in de Driestwegkerk te Nunspeet. Lijkt het je leuk om op het koor te komen, maar twijfel je nog? Kom dan vrijblijvend eens langs op een repetitieavond om te zien of het ook iets voor jou is! De leeftijd is van 15 t/m 35 jaar en de leden komen uit de hele regio.

Foto's van het jubileumconcert zijn te bekijken op www.youngladieschoirrejoice.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggh kerk

OLDEBROEK - Het Interkerkelijk Ouderenwerk organiseert op zaterdag 17 november een ouderenmiddag in de Goede Herderkerk in Oldebroek. Heeft u de leeftijd van 60 jaar of ouder, kom gerust een kijkje nemen. Deze middag treedt op ‘De dialectgroep Oldebroek’. Dinie van de Velde komt met 7 personen en laat  liedjes, proza en poëzie horen. Samen wordt geluisterd  naar een woord uit de Bijbel en zworden liederen gezongen o.l.v. Jaap van Boven.  U bent  van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

muziekavond

Locatie : CGK De Veste, Korte Kerkstraat 8, Hattem
Datum: 10 november
Aanvang : 19.45 uur; kerk open vanaf 19.15 uur
Entree : Door kaarten te reserveren i.v.m. beperkt aantal zitplaatsen. De toegang is gratis.
Er is wel een collecte. De opbrengst is voor Sulawesi.
Reserveringen: omziennaar@hotmail.com; ' 4214202

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto sinjael

HATTEMERBROEK - Op zondag 4 november a.s. wordt in De Hoeksteen te Hattemerbroek om 17:00 uur een appèldienst gehouden. Het thema is: ‘Zeg me wie je vrienden zijn?‘ In deze dienst zal Ds. I. Hoornaar uit Ermelo een overdenking verzorgen over dit thema.

De dienst zal muzikaal begeleid worden door een gospelband Sinjael uit Donkerbroek. De naam van de groep is een fries woord en betekent “signaal”. Deze naam is gekozen om Gods woord als signaal bij de mensen te brengen. De teksten worden, evenals de muziek, door de groepsleden zelf geschreven en zijn Nederlands- en Friestalig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

OLDEBROEK - De moederkring komt op woensdag 31 oktober weer bijeen. Thema van deze morgen is De hemelse voedselbank. Er wordt dan met elkaar nagedacht over onze voedselpatronen. Wat is een gezond eetpatroon en wat niet? En heeft de Bijbel daar misschien ook iets over te zeggen?

Alle moeders van harte  welkom! Aanvang: 09.15 uur in ‘t Open Huis. Inloop met koffie: 09.00 uur. Er is kinderoppas aanwezig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

GHkerk

OLDEBROEK - Op zondag 4 november zal er een evangelisatiedienst worden gehouden in de Goede Herderkerk aan de Van Asch van Wijcklaan 2 in Oldebroek De dienst begint om 9.30 uur en voorganger is ds. Estié. Muzikale medewerking zal worden verleend door de "Kuriakè Singers” uit Wezep.Het thema is: “God zorgt”.

Iedereen is welkom en na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Richard de vree

WEZEP - Op zondag 4 november a.s. gaat majoor Richard de Vree voor in de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker. Majoor de Vree stond in diverse korpsen in Nederland en in 2016 kreeg hij de aanstelling als landelijk operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Hij maakt daardoor heel wat kilometers dwars door Nederland om 'in het veld' te kijken hoe het in de korpsen gaat. Hij leidt zondags regelmatig samenkomsten en houdt dan nu de meditatie in De Klinker. De liederen worden muzikaal begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ogck

Schrijf reactie (0 Reacties)

reformatie

Zondagavond 28 oktober 2018 wordt er in de Vredeskerk aandacht besteed aan de Reformatie. Als de Reformatie wordt herdacht, dan herdenken we de verandering van de kerk. Op zoek gaan naar de bron van het geloof. Nieuwe wegen inslaan. Een nieuwe start mogen maken. De voorganger in deze dienst is dhr. J.W. Bassie uit Groningen. Hij is binnen de hervormde gemeente Wezep pastor in de wijk Vredeskerk – Hoeksteen. De muzikale medewerking wordt verleend door organist Arjan Hubach met Robert Hubach, Rick Luisman en Pieter van Persie op trompet. Zij zullen samen het zingen begeleiden maar ook 'solo' te beluisteren zijn. We zingen, op bekende melodieën, mooie passende liederen, waarvan enkele geschreven zijn door Maarten Luther.

Iedereen is van harte welkom. De Vredeskerk is te vinden aan het Heidepad 81 te Wezep. Aanvang 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

De diaconieactie van de Hervormde Gemeente Elburg in de afgelopen 2 weken voor de bevolking van Sulawesi heeft het mooie bedrag opgeleverd van maar liefst € 12.983,-. Het bedrag zou door de diaconie verdubbeld worden tot een maximum van € 10.000,-, waardoor het voorlopig bedrag uit komt op € 22.983,-

De diaconie zal zorg dragen, dat via haar contacten het geld op de juiste plek terecht komt. Inmiddels is het dodental opgelopen tot meer dan 2200 en staan er ruim 1300 vermisten geregistreerd.

Meer dan 200.000 mensen zijn ontheemd geraakt en zeker 68.000 huizen zijn verwoest of volledig weggevaagd. De schade wordt al op 800 miljoen Euro geschat, maar de verwachting is dat dit nog verder op zal lopen.

De diaconie van de Hervormde Gemeente Elburg dankt alle gevers heel hartelijk voor hun steun en dit hartverwarmende resultaat.

Schrijf reactie (0 Reacties)

maranathakerk

't LOO - Woensdagavond 31 oktober 2018 is er in de Hervormde Maranathakerk ’t Loo Oldebroek een doordeweekse kerkdienst. In deze dienst hoopt ds. J. Belder, Hervormd emeritus predikant te Harskamp, voor te gaan. Deze kerkdienst staat in het teken van de Reformatie. Voor Luther was het een grote vraag geworden: “Hoe kan ik voor God bestaan?”

Iedereen die dit leest is hartelijk welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - In de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) wordt op zondag 21 oktober om 14.30 uur een aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking gehouden. Evangelist R. Bartels gaat in deze dienst voor en hij  zal spreken over het thema "Noach en de regenboog” naar aanleiding van Genesis 8 en 9. Deze keer wordt medewerking verleend door Het Mannenkoor Groot Schuylenburg.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Schrijf reactie (0 Reacties)