87071650 2521879711398860 9070220611250290688 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroekOLDEBROEK – Zondag 8 maart wordt een gezamenlijke kerkdienst gehouden door de Gereformeerde kerk, Vrije Evangelische Gemeente en geloofsgemeenschap Luctor et Emergo Oldebroek. De dienst, die in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek (Zuiderzeestraatweg 226) is,  wordt geleid door ds. K. Kruithof. Er wordt medewerking verleend door gospelkoor Testimony uit Zwolle. De heer W. van de Weg Jzn doet de overdenking met als thema zal: Spook of Kracht? Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent allen van harte welkom.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

laudate deum

WEZEP - Op zaterdag 21 maart a.s. organiseert De KCZB regio Oost in de Kruiskerk, Kerkweg 6 in Wezep een muzikale avond met als thema “Passie voor Pasen”. De avond begint om 19.30 uur. Naast het Chr. Mannenkoor Laudate Deum uit Wezep verlenen ook het Chr. Mannenkoor O.B.K. uit Elburg en het Chr. Mannenkoor Con Amore uit Elspeet hun medewerking. Als bezoeker kunt u actief meezingen met de samenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koorlau

WEZEP - Tijdens de jaarvergadering van woensdag 26 februari jl. werden vier koorleden van mannenkoor Laudate Deum in de bloemetjes gezet. Uit handen van de voorzitter, Gerrit Koops, ontvingen Zwier Brommer, Henk Kroeze en Arie van Weeghel een blijvende herinnering in de vorm een speldje en oorkonde vanwege hun trouwe koorlidmaatschap gedurende de afgelopen 25 jaar. Jan Clement is al 50 jaar lid van Laudate Deum en ontving als blijvende herinnering een standaard met daarop een notenbalk en een muzieksleutel alsmede een oorkonde.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Rouw

WEZEP - De eerstvolgende Geloofsontmoeting op 8 maart zal een markering zijn van een nieuwe fase in de geschiedenis van De Klinker. Dan zal Wim Rouw samen met zijn vrouw Willie ingezegend worden als missionair werker voor 'Geloven in de buurt' in Wezep. Dat zal gebeuren door regio-officier Elzo Edens van dit nieuwe landelijke onderdeel van het Leger des Heils. Hij houdt een meditatie over het thema 'Iedereen heeft wat' n.a.v. de gelijkenis van de talenten. Het muziekkorps van het Leger des Heils begeleidt de liederen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

WEZEP -  Het begint inmiddels een goede traditie te worden. Zingen met maten staat opnieuw op het programma van Vorming en Toerusting. Houdt u van zingen? En lijkt het u leuk om samen met andere gemeenteleden onder leiding van Gerrit Koele enkele liederen aan te leren? Dan bent u (maar natuurlijk ook jij!) van harte welkom op zaterdag 29 februari, van 13.30 tot ongeveer 15.00 uur, in de Vredeskerk. De zondag  zullen de deelnemers deze liederen aan de gemeente laten horen en (in ieder geval gedeeltelijk) ook samen met de gemeente zingen. Dit zal gebeuren tijdens de ochtenddienst in de Vredeskerk. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20200222 WA0005

WEZEP - Het is al bijna een traditie geworden om in de mei-vakantie met een groep, vooral jonge mensen, af te reizen naar Taizé.  Een reis die in meerdere opzichten bijzonder genoemd mag worden. Er is nagenoeg niemand die afgereisd is naar deze Franse plaats en niet anders terugkomt dan hij of zij vertrokken is.  De één om de ontmoetingen die er waren met leeftijdgenoten, die vanuit de hele wereld naar Taizé zijn afgereisd,  de ander omdat er iets gebeurd is in zijn of haar geloofsleven.   Vraag aan een Taizé-bezoeker wat er zo bijzonder is aan Taizé en je zult zeer persoonlijke en enthousiaste verhalen horen.  Maar ook zul je merken dat men het vaak moeilijk vindt om het enthousiasme dat men heeft, duidelijk te maken aan een ander.  Hoe dat komt? Moeilijk te duiden.   Je moet het beleven, ervaren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2020 1 maart

KAMPERVEEN -  Zondag 1 maart om 9.30 uur is er weer een e-meeting in de Gereformeerde Kerk, Zuideinde West 12 in Kamperveen. Inloop vanaf 9.00 uur. Koffie en thee staan dan klaar. Deze zondag zal Laurens Oosterbroek uit Kamperzeedijk spreken over de Heilige Geest, Zijn werk en Zijn persoon. Er worden liederen gezongen die bij het thema passen. Tijdens de dienst is er een moment dat er voorbeden op een hart geplakt kunnen worden of er een steen bij het kruis gelegd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 maart 2020 is de jaarlijkse driedaagse conferentie. Bij deze Maranatha Conferentie in de Vrije Evangelische Gemeente ligt het accent op de wederkomst van Christus. Er zijn zowel middag- als avondsamenkomsten. Het thema van deze conferentie is: ‘Jezus komt spoedig terug’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

level

Door Niek Teune 

KAMPEN – Gospelkoor Higher Level, dat onder leiding staat van Ria van Dijkhorst, organiseert op zaterdagavond 14 maart een worship-event in de Nieuwe Kerk, gelegen aan Broederweg 34. Medewerking aan het worship-event met als thema ‘Way Maker’ zal verleend worden door de band Gware. De voorverkoop voor de avond is in volle gang. Dirigent Ria van Dijkhorst beschrijft het koor als een groep ‘mannen en vrouwen die graag over de liefde van de Heere Jezus willen zingen’. Om lid te mogen worden van Higher Level moet men door een auditie komen, omdat Van Dijkhorst van de koorleden een bepaald basisniveau verwacht. “Met andere woorden: we zingen over het hoge niveau, op een hoog niveau”, aldus de dirigent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Morgenster

WEZEP - Op zaterdagavond 29 februari 2020 vindt in  N.G.K. de Morgenster een koor –en samenzangavond  plaats. Er zal een collecte gehouden worden en de opbrengst hiervan is voor de Stichting Light for the World.

Aan dit concert wordt meegewerkt door:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek houdt op 3, 4 en 5 maart de jaarlijkse Maranathaconferentie. Het overkoepelend thema is 'Jezus komt spoedig terug'.  Met als subthema's voor de middagbijeenkomsten :'Leven in spannende tijden'en voor de avondbijeenkomsten  'Hoopvol leven'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

WEZEP -  Zondag 23 februari om 19.00 uur, wordt in de Pauluskerk de jaarlijkse Johannes de Heer zangdienst gehouden. De samenzang zal begeleid worden op het orgel door Diddy van der Stouwe en het thema van de avond zal zijn: 'Eens als de bazuinen klinken'. 

De korte meditatie zal verzorgd worden door de heer B. Greveling. Iedereen is van harte welkom

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jeugddienst 23 februari 2020

WEZEP- Op zondag 23 februari is er om 19.00 een jeugddienst in de Vredeskerk in Wezep. Het thema van de dienst is: ‘Let it shine!’. De voorganger is Daniël Maassen van den Brink en Praiseband Xing zal de muziek verzorgen. Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat lekkers.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuw lied

WEZEP - Ook de Geloofsontmoetingen van De Klinker zullen vanaf nu weer elke veertien dagen in de nieuwe locatie aan de Klimopstaat 1 gehouden worden. Ook op zondag 23 februari a.s. is dat het geval. Wim Rouw heeft het dan heel toepasselijk over 'Zing een nieuw lied!'. Er is altijd de mogelijkheid om opnieuw te beginnen in het leven, ook al lijkt de toekomst aanvankelijk moeilijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitnodiging aangepaste dienst 1 mrt

Schrijf reactie (0 Reacties)

voltooidleven

WEZEP -  Op dinsdagavond 25 februari 2020, organiseert Vorming & Toerusting van de Vredeskerk in Wezep, een avond over het onderwerp 'Voltooid leven'. ‘Voltooid leven’ wordt gepresenteerd als individuele keuze: 'Ik vind dat mijn leven voltooid is en daarom wil ik het beëindigen.' Maar een voltooid-leven-besluit raakt ook familieleden, relaties en de omgeving. Bovendien schetst de term voltooid leven een te rooskleurig beeld. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig voelen, en bang zijn om afhankelijk te worden. Als u/jij zit met de onderstaande vragen, dan is dit een avond om er meer van te horen en te leren:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Hoeksteen hattemerbroek

WEZEP - Zondag 16 februari is er een kinderdienst in 'Hoeksteen’ te Hattemerbroek. Dhr. Greveling gaat de dienst voor en 'praiseband Up' verzorgt de muziek. Up is een enthousiaste praiseband uit Wezep met passie voor God. Voor deze dienst hebben zij mooie liederen uitgezocht om, samen met de kinderen, God te loven en te prijzen!

De dienst begint 17.00 uur. U en jullie zijn van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jongerendienst 16

OLDEBROEK -  Op zondag 16 februari om 14:30 uur zal er een jongerendienst gehouden worden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek. Het thema is "Houd vol in je geloof!" Jezus volgen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je daarin op de proef wordt gesteld of afgewezen wordt. Of als er zoveel aantrekkelijke alternatieven zijn en je wordt meegesleept door mensen om je heen. Dit kan je veel druk geven om andere keuzes te maken. Je kunt voor je gevoel het geloof even op een zijspoor zetten, maar welk spoor ga je dan? “Hoe houd ik vol in geloof?” Vraag jij je dat wel eens af?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

83750048 2961654323872559 2550382340920573952 o

Schrijf reactie (0 Reacties)