pcob logo kleur

WEZEP - Op woensdag 19 februari 2020 is er een ledenbijeenkomst van de afdeling Wezep e.o. PCOB in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.

In samenwerking met SWO is er een middag gepland over “Dementie”. Gastspreker hierbij is de heer Jos van der Deure, medewerker van de Stichting Alzheimer NL en een casemanager, mevr. Wilma van Hell.

De middag begint om 14.00 uur en zal rond 16.00 uur eindigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veste

HATTEM - De Bijbel lijkt een moeilijk boek en hoe meer je je er in verdiept, des te ingewikkelder lijkt het te worden. Kun je allerlei hedendaagse kwesties wel oplossen met een eenvoudig beroep op de Bijbel? Maar als we dat niet doen, geven we de Bijbel dan nog wel het volle pond?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

andries

ELBURG - Andries Knevel spreekt zondag 09 februari in Elburg bij de eerste  Celebration 30+/- avond van 2020! Het thema waarover hij zal spreken is “Zie mij, mijn God” Andries Knevel geniet bekendheid als presentator van actualiteitenprogramma’s zoals: ‘Knevel & Van den Brink’, ‘De Vijfde Dag’ en ‘Andries en de wetenschappers’. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en is ook opa. Ook schreef hij een aantal boeken over het medium televisie. Op de vraag ‘wie is Andries Knevel echt?’ (AD-interview) antwoordde hij: “Een gevoelige man met een ongelooflijke interesse in alles wat om hem heen gebeurt. Maar ook een man die lijdt onder het vreselijke onrecht in de wereld.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flyer Joh de Heer sing in

KAMPERVEEN - Op zaterdagavond 8 februari is er weer een Johannes de Heer sing-in in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen. Tijdens deze sing-in mag u liederen opgeven die u graag zou willen zingen. Getracht wordt zoveel mogelijk de opgegeven liederen te zingen. De organist Evert Schoonhoven zal de liederen op het orgel begeleiden. De teksten komen op de beamer. De avond begint om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9860

OOSTERWOLDE - Tijdens de ledenvergadering op 20 januari van het Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor uit Oosterwolde, zijn de leden  Jantje van de Hoek (40 jaar) en Wim Leusink (25 jaar)  gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap. De voorzitter sprak namens alle leden de wens uit dat de jubilarissen nog vele jaren met plezier mogen zingen. Zij ontvingen uit de handen van de voorzitter naast de felicitatie een aandenken en een prachtige bos bloemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Hoeksteen hattemerbroek

WEZEP - Zondag 16 februari is er een kinderdienst in 'Hoeksteen’ te Hattemerbroek. Dhr. Greveling gaat de dienst voor en 'praiseband Up' verzorgt de muziek. Up is een enthousiaste praiseband uit Wezep met passie voor God. Voor deze dienst hebben zij mooie liederen uitgezocht om, samen met de kinderen, God te loven en te prijzen!

De dienst begint 17.00 uur. U en jullie zijn van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

OLDEBROEK - In de maand februari is de interkerkelijke ouderenmiddag op zaterdag  22 februari.. De Vrije Evangelische Gemeente heeft de leiding en u wordt welkom geheten door Matje Pleijter.  Als gast zal aanwezig zijn Henk Tabois uit Wezep. Hij komt over zijn werk bij de lokale omroep Loco vertellen.  U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Gereformeerde Goede Herderkerk. Officieel begint de middag om 14.00 uur en rond 16.00 uur wordt afgesloten.  Heeft u geen vervoer? Bel Elly Bos, tel 0623363799 en het wordt geregeld. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

2020 2 2 poster jdc v1 2

WEZEP - Zondag 2 februari wordt in de Pauluskerk in Wezep een jongerendienst gehouden met als thema Rechtvaardigheid. Er zijn tal van voorbeelden in ons leven waarin we ons onrechtvaardig behandeld voelen. Neem bijvoorbeeld het moment dat je in de rij staat voor de kassa, er een andere kassa opengaat en iemand die achter jou staat snel als eerste naar die kassa loopt. Hoe moeten we volgens de Bijbel met onrechtvaardigheid omgaan? Hans van Ark gaat er meer over vertellen.  Joyce van Boven zorgt voor de muzikale bijdrage. De dienst begint om 19.00 uur.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

veg oldebroek

OLDEBROEK - De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek houdt op 3, 4 en 5 maart de jaarlijkse Maranathaconferentie. Het overkoepelend thema is 'Jezus komt spoedig terug'.  Met als subthema;s voor de middagbijeenkomsten :'Leven in spannende tijden'en voor de avondbijeenkomsten  'Hoopvol leven'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster jongerendienst 16

OLDEBROEK -  Op zondag 16 februari om 14:30 uur zal er een jongerendienst gehouden worden in de Hervormde Dorpskerk van Oldebroek. Het thema is "Houd vol in je geloof!" Jezus volgen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je daarin op de proef wordt gesteld of afgewezen wordt. Of als er zoveel aantrekkelijke alternatieven zijn en je wordt meegesleept door mensen om je heen. Dit kan je veel druk geven om andere keuzes te maken. Je kunt voor je gevoel het geloof even op een zijspoor zetten, maar welk spoor ga je dan? “Hoe houd ik vol in geloof?” Vraag jij je dat wel eens af?

Ds. André van der Graaf zal de dienst leiden  vertellen over dit thema. Medewerking wordt verleend door muziekgroep Tja2.0. Iedereen is van harte uitgenodigd deze jongerendienst bij te wonen! 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Opening

WEZEP -  Zaterdag 15 februari komt wethouder Liesbeth Vos om 10.30 uur naar de Klimopstraat 1 om de officiële heropeningshandeling te verrichten van De Klinker. Nadat het oude Slashpand aan de Stationsweg gesloopt moest worden om plaats te maken voor seniorenwoningen, is er met hulp van de gemeente een mooie oplossing gevonden. In het schoolgebouw van 'De Wereldweide' stonden aan de Klimopstraat-kant enkele lokalen leeg en die zijn nu omgetoverd tot kledingwinkel en ontmoetingsruimte. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Spanning en stroom

WEZEP - Vlak voor de officiële heropening zal de Geloofsontmoeting van De Klinker al in het nieuwe onderkomen plaatsvinden. Op zondag 9 februari is iedereen welkom in het schoolgebouw van de Wereldweide aan de Klimopstraat 1, vlak om de hoek. Rob Barzilay zal de overdenking houden over het thema 'Zonder spanning geen stroom'. In de bijbel gaat het veel over stromen, bijvoorbeeld van levend water, en de vraag is dan: 'Hoe komt zo'n stroom op gang?' Er wordt natuurlijk weer veel gezongen met muzikale begeleiding van Johan Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

samen

OLDEBROEK - Op zondag 16 februari wordt 's middags een aangepaste dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek. Ds. Kasper Kruithof zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Eind goed, al goed” naar aanleiding van het verhaal Jozef en zijn broers (Genesis 50: 15-21, uit de Bijbel in Gewone Taal). Er is muzikale medewerking van het koor EigenWijs uit Kampen. Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/ limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen

Schrijf reactie (0 Reacties)

deel

Door Niek Teune

KAMPEN – Zaterdag 1 februari organiseert www.deeljouwgeloof.nl een nieuwe ‘Family & Friends’ in christelijke basisschool Het Stroomdal. Dit heeft de organisatie besloten omdat de eerste avond in november duidelijk in een behoefte voorzag. Het format blijft daarom hetzelfde. Vanaf 19.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen om het christelijk geloof met elkaar te delen tijdens een bijeenkomst waarop God groot maken met muziek en gesproken woord centraal staat. De organisatie hoopt dat opnieuw zowel gelovigen als geïnteresseerden komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Morgenster

WEZEP -  Je bent jong en je wilt wat. Het leven ligt – als het goed is – voor je. Soms lastig met alle keuzes die je moet maken, de prestatiedruk en de verwachtingen die je ouders en anderen van je hebben, maar hopelijk toch vooral ook een mooie en boeiende periode waarin je ontdekt wat het leven allemaal te bieden heeft en welke keuzes jij daarin wilt maken. En hopelijk ook een periode waarin je goed gezond bent en vrij en onbezorgd heerlijk van van alles en nog wat kunt genieten. Je bent immers maar één keer jong?!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

merels

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herv Kerk oldebroek

OLDEBROEK - Op 9 februari is het Evangelisatiezondag. In beide wijken zal er tijdens de diensten aandacht besteed worden aan de missionaire roeping van de gemeente. 'Want.' zo zegt men: ' het evangelie verkondigen aan onze medemensen: dat is de grote opdracht die de Heere Jezus ons gaf, vlak voordat Hij naar de hemel terug ging. Dit kan best moeilijk zijn! Hoe brengen we dat onder woorden? Hoe krijgen we hier vrijmoedigheid voor? Soms best lastig als je collega’s, vrienden, buren of andere bekenden daar totaal anders tegenover staan. Daarom hebben we de predikanten gevraagd om hier aandacht aan te geven. Om u als gemeente toe te rusten om daadwerkelijk die opdracht (nog meer) uit te kunnen voeren. Evangelisatie is uiteindelijk niet alleen de taak van ons als evangelisatiecommissie: Het is de taak van de gehele gemeente! Het wordt niet voor niets het “ambt van alle gelovigen” genoemd'.In de ochtenddienst van wijk 2 zal er muzikale medewerking verleend worden door het koor Deo Cantemus uit Doornspijk.    

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

etty

WEZEP -  In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een bijzondere uitvoering gevierd die je niet mag missen. Op zondag 9 februari wordt in de |Kruiskerk in Wezep de musical 'Choral Etty Hillesum in muziek en taal' opgevoerd. Deze musical gaat over haar dagboekken en het leven van Etty Hillesum (geboren in eventer). Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter , haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog.

Haar dagboekken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en tegelijk het gesprek met God te gaan om zo als mens te groeien in liefde en compassie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pcob logo kleur

WEZEP -  Op woensdag 19 februari 2020 is er een ledenbijeenkomst van de PCOB afdeling Wezep  e.o. in de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep.  In samenwerking met SWO is er een middag gepland over 'Dementie'. Gastspreker is een medewerker van de Stichting Alzheimer en een casemanager.

De middag begint om 14.00 uur en zal rond  16.00 uur eindigen. 

Ook belangstellende niet-leden zijn van harte welkom. Mocht het niet lukken met vervoer, dan kunt u een dag daarvoor bellen naar 038 - 376 12 35

Schrijf reactie (0 Reacties)

fly

KAMPERVEEN -  Op zondag 2 februari wordt in de Gereformeerde Kerk in Kamperveen weer een e-meeting gevierd. E-meeting staat voor: ontmoeting voor iedereen en samen God ontmoeten in Woord, Gebed en met muziek. Samen met spreker Herman Wijnne uit Zwolle wordt nagedacht over het thema: 'op wie wil jij lijken?'. Muzikale medewerking wordt verleend door een combo bestaande uit: Jaques van Marle uit Kamperveen, Ludy Bronsema uit Emmeloord en Conny Fikse uit Kamperveen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)