WEZEP- Op dinsdag 10 maart geeft dr. Harmen de Vries in de Pauluskerk een lezing met als onderwerp “Bid tot de Heer, geef plaats aan de arts”.  Op zoek naar genezing in zorginstelling en kerk. Aanvang 19.30 uur. Dr. Harmen de Vries is gepromoveerd op de ‘dienst der genezing’. In zijn lezing leidt hij u in in het hoe en waarom van deze kerkelijke dienst en belicht hij de kansen en de risico’s van de bijbelse opdracht tot genezing. Daarbij geeft hij uitdrukkelijk aandacht aan wat hij de ‘laatste genezing’ noemt: de wederopstanding van de doden.

Jezus heeft meer mensen genezen dan vergeven. Zijn leerlingen gaf Hij de opdracht de nabijheid van het Koninkrijk te verkondigen en genezingen te verrichten. De kerk heeft het verkondigen serieus genomen, maar het genezen veronachtzaamd. De pinkstergemeentes hebben de kerkelijke lacune willen vullen maar met een eenzijdige genezingstheologie de nodige pastorale brokken gemaakt: niet ieder wordt genezen op gebed, zelfs niet volgend op een groot geloof.

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Opgave via irmakleinjansen@gmail.com 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment