WEZEP - Op zonda­gavond 8 feb­ru­ari is er in de Kruiskerk weer een vier­ing in de sfeer en stijl van Taizé. Taizévierin­gen wor­den geken­merkt door sfeer, inge­to­gen­heid, mooie liederen, stilte, lezin­gen en gebed. Tij­dens deze vier­ing wordt ook iedereen in de gele­gen­heid gesteld om een kaarsje aan te steken. Aan deze vier­ing ver­lenen ver­schil­lende instru­men­tal­is­ten en zangers hun medewerking.

Het thema van de vier­ing is ontleend aan de 40-​ste dag na Pasen, 2 feb­ru­ari, de dag waarop de ‘opdracht van de Heer’ (Lucas 2:22 – 40) wordt gelezen en gevierd. Het thema luidt: ‘met eigen ogen heb ik de red­ding gezien die u bew­erkt hebt’. De dienst begint om 19.00 uur. De kerk is geopend vanaf 18.30 uur, en u bent van harte welkom!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment