Een jaar geleden brachten we als PvdA Oldebroek een motie in om een duurzaamheidlening mogelijk te maken voor inwoners. Dat voorstel werd genadeloos weggestemd. Soms kost het laten landen van visie een beetje tijd. Want afgelopen donderdag lag er een college voorstel op tafel om een duurzaamheidslening mogelijk te maken. En nu waren alle partijen er wél blij mee. Mooi nieuws uit het gemeentehuis dus.

Complimenten
Het college deed een prima voorstel. In een tijd dat we allemaal moeten willen nadenken over de toekomst van onze energiebronnen, het duurzaam omgaan met energie en terugdringen van vervuiling van ons eigen nest. Dit blauwe bolletje onder de zon.

We weten bovendien dat een hoog percentage woningen in de gemeente Oldebroek er slecht voorstaan qua energielabel. De huursector staat er in Oldebroek zelfs beter voor dan het koopwoningenbestand.

Het voorstel
De gemeente stort € 500.000,- in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren mogelijk onder gunstige voorwaarden en met een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning.

Regeldruk-coalitie
Wat schetste onze verbazing: ChristenUnie, ABO, VVD en CDA wilden het voorstel ‘verbeteren’. Door Oldebroeker inwoners te verplichten een adviesrapport in te kopen en aan te leveren. Geen adviesrapport, geen lening, stelde de onverwachte regeldruk-coalitie.

Het college van B&W gaf aan: “zo terughoudend mogelijk te willen zijn met het opleggen van aanvullende verplichtende regels en ambtelijke inzet”. Geen woord Frans bij. Een prima insteek volgens PvdA. Gemeenten in onze omgeving die ook een duurzaamheidslening kennen leggen zo’n verplichting immers ook niet op. Een ruime meerderheid van de Oldebroeker raad bleek minder vertrouwen in de burger te hebben.

Inwoners die willen investeren om energiegebruik en woonlasten terug te dringen krijgen een mooie mogelijkheid aangereikt. Waarbij de gemeente geen risico loopt. En wat doen de lokale volksvertegenwoordigers van CU, ABO, CDA, VVD & SGP anno 2015? Jazeker, extra regeldruk en onkosten voor de burger er bij bedenken. Want dat is Oldebroek Voor mekaar.

Geloof het of niet, als PvdA stonden we uiteindelijk alleen in steun aan het originele college voorstel, zonder die extra verplichtingen en onkosten.

Maar goed, ondanks het regeldruk smetje, de duurzaamheidslening is nu wel een feit. Dat is wat wij wilden.

Meer weten over de duurzaamheidslening? Houd dan de publicaties in het gemeentenieuws in de gaten of zoek de actuele informatie op www.oldebroek.nl.

Bert-Jan Dokter
PvdA Oldebroek - Wezep

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment