WEZEP/HATTEMERBROEK - Van 18-25 januari 2015 vindt de Week van Gebed plaats. Het thema is ‘Dorst?’, gebaseerd op het bijbelgedeelte uit Johannes 4 waar Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Brazilië. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Wezep/Hattemerbroek zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van EA-EZA, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. EA-EZA biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten.

De gebedssamenkomsten in Wezep/Hattemerbroek vinden plaats op :

Maandag 19 januari 2015 in de NGK de Morgenster van 19.00 – 20.00 uur
Dinsdag 20 januari 2015 in de Kruiskerk van 19.00 – 20.00 uur
Woensdag 21 januari 2015 de GKV Noorderlicht van 19.00 -20.00 uur
Donderdag 22 januari 2015 in de Pauluskerk van 19.00 -20.00 uur
Vrijdag 23 januari 2015 in de Vredeskerk van 19.00 – 20.00 uur
Zaterdag 24 januari 2015 in de Hoeksteen van 19.00 – 20.00 uur

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of contact opnemen met: Peter Dijkstra, tel. 038 – 376 2718  namens de diverse kerken in Wezep/Hattemerbroek.

Doen jullie mee? Meer dan welkom!

Wilt u meer weten over de Prayer Night?, surf dan naar www.prayernight.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment