thumbnail landenkaart jan21 onbereikten liggend

OLDEBROEK - De Indiër Rhitwik Choudhyry is dankbaar dat hij bij Jezus hoort. Hij was hindoe maar wordt geraakt door het evangelie van de Here Jezus als hij op Facebook rondneust. Bij Amazon bestelt Rhitwik een kruisje en een Bijbel. Hij bestudeert de Bijbel met een mentor van GlobalRize en laat zich dopen. “Onze Redder wil dat meer mensen verlossing ontvangen”, weet Rhitwik die dat prachtig vindt. “Mijn nieuwe buren zijn hindoes, en weten dat ik christen ben. Eén van hen vertelde me dat ze mee willen doen aan een viering in de kerk. Mooi toch? Ik had dit gebaar nooit van hen verwacht. Ja, het is allemaal vanwege mijn Heer: het zijn Christus’ zegeningen!!!”

Ranglijst met minst bereikten

Rhitwik Choudhyry vertelt zijn buren het evangelie van de Here Jezus, waar hij vól van is. Maar veel mensen hebben geen christelijke buren, familieleden of dorpsgenoten en ze wonen in landen waar nauwelijks wordt geëvangeliseerd.

Zendingsorganisatie GlobalRize stelt dit jaar voor het eerst een landenlijst samen met volken die het evangelie van de Here Jezus niet of nauwelijks hebben gehoord. De lijst is gebaseerd op cijfers van The Joshua Project, dat zich richt op het verzamelen en verspreiden van informatie over etnische groepen met de minste toegang tot het evangelie.

Wereldwijd zijn 3,2 miljard mensen niet bereikt met het evangelie, waarvan 2,8 miljard op de ranglijst staan van 21 landen die GlobalRize publiceert. Ze tellen elk minimaal 25 miljoen mensen die wonen in bevolkingsgroepen met minder dan vijf procent christenen, waardoor ze nauwelijks kans hebben het evangelie van Christus te horen.

India staat met 1,3 miljard minst bereikten op nummer 1. Ook in Pakistan (2), Bangladesh (4), Japan (6) en Iran (7) wonen veel onbereikten. In Indonesië (3), China (5) en Nigeria (9) en Ethiopië (16) wonen wél veel christenen maar tegelijkertijd ook veel onbereikte groepen, waardoor ze ook op de landenlijst met minst bereikte mensen terechtkomen.

“De kans is klein dat Afghanen, Indiërs of Pakistanen via een familielid, buurman of stadsgenoot het evangelie horen”, zegt directeur Marten Visser. “Wij willen juist hén bereiken met het evangelie.”

Onbereikten blijven onbereikt

Het ráákt de directeur van GlobalRize dat 44 procent van de wereldbevolking nauwelijks kans heeft het evangelie te horen. Westerse christenen evangeliseren steeds vaker in hun eigen omgeving en zending is vooral gericht op versterking en groei van kerken in etnische groepen die al grotendeels christelijk zijn. Slechts 0,1 procent van alle christelijke giften wordt besteed aan zending in de 38 landen met minst bereikte mensen. Volgens de World Christian Encyclopedia van Barrett en Johnson blijven onbereikten daardoor onbereikt.

Allerarmsten minst bereikt

Nauwelijks bereikte volken wonen vooral in het rechthoekige, geografische gebied dat zich uitstrekt ten noorden van de evenaar, tussen de 10e en 40e breedtegraad, van Noord-Afrika via het Midden-Oosten tot Azië, en omvat 68 landen zoals China, India, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Syrië, het Arabische schiereiland en Noord-Afrika. Twee derde van de wereldbevolking leeft in dit gebied, met name de allerarmsten en hoofdzakelijk moslims, hindoes en boeddhisten. En omdat regeringen deze religies willen bevoorrechten, worden kerken er vaak onderdrukt en christenen vervolgd. Etnische groepen zoals de Shaikh, Yadava, Turken, Marokkaanse Arabieren, Pashtun, Jat en Birmezen krijgen het evangelie niet te horen en kunnen niet naar een plaatselijke kerk.

Discipelen maken

De minst bereikte mensen leven in niet-christelijke volken of in landen waar zending verboden is, waardoor ze niet in aanraking komen met christenen of met een zendeling. Dit kan volgens Visser veranderen door de groei van kleine christelijke gemeenschappen, door het sturen van evangelisten in het land zelf, door het sturen van zendelingen vanuit een ander land of door internetzending. Samen met dertien zendingsorganisaties vraagt GlobalRize, in de campagne #NoChoice, aandacht voor de miljarden mensen die de keuze voor Christus niet kunnen maken omdat ze het evangelie nog nooit hebben gehoord.

“Christus roept ons op om discipelen te maken uit alle naties, stammen, volkeren en talen”, zegt Visser. “GlobalRize wil deze nog niet bereikte mensen, in hun eigen taal, het evangelie vertellen van de Here Jezus.”

Wat doet GlobalRize

Zendingsorganisatie GlobalRize onderzoekt waar kansen liggen voor de evangelieverkondiging via internet. Eind vorig jaar nodigde de zendingsorganisatie speciaal hindoes en moslims uit Noord-Nigeria en Noord-India uit voor een Bijbelcursus. In zestien dagen tijd schreven 673 bijbelstudenten zich in, uit onbereikte gebieden.

“We merken ook dat mensen zich aanmelden voor een Bijbelcursus in landen waar minder dan één procent van de bevolking christen is”, zegt Marten Visser die hen een Bijbelcursus kan aanbieden in eenvoudig Engels maar zich ook inspant hen het evangelie te vertellen in hun eigen taal.

“Het klopt dat Noord-Koreanen geen internetmogelijkheden hebben en dat Iraniërs geen Facebookaccount kunnen aanmaken, maar de meeste wereldburgers mogen vrijuit surfen naar christelijke websites als Biblword, of online een Bijbelcursus volgen”, zegt Marten Visser die dagelijks contact heeft met mensen van over de hele wereld, net als de vrijwillige chatters, mentoren en taalcoaches.

Op dit moment biedt GlobalRize het evangelie in dertig talen, waaronder bijna alle belangrijke wereldtalen zoals het Arabisch, Bengalees, Duits, Engels, Frans, Hindi, Indonesisch, Japans, Portugees, Punjabi, Spaans, Telugu, Turks en Urdu.

De organisatie stelde een taalteamcoach aan die vanuit de Arabische wereld bestaande taalteams versterkt en nieuwe teams in moslimlanden aanstelt voor talen waarin GlobalRize nog niet actief is. Tegelijkertijd wordt bestaand werk uitgebouwd zoals het werk in het Urdu, dat geleid wordt door Pakistaanse Nederlanders.

Visser vertelt dat een Pakistaanse, Huma, meer wilde weten over Jezus Christus en Zijn liefde, genade en vergeving maar geen Pakistaan kon vinden die haar daarover meer kon vertellen. “Ze kwam in contact met Biblword, van GlobalRize, en volgde een Bijbelcursus waarbij ze begeleid werd door een Nederlandse mentor. “Huma schreef ons dat ze God dankbaar is voor ons werk dat vrijwilligers, volgens haar, doen met een biddend hart”, zegt Visser. “Ze vindt dat we ons zendingswerk moeten blijven doen voor de Heer, zodat nog méér zielen door God gered kunnen worden.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment